Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
javax.validation.constraints.AssertFalse.message=musí být ne
javax.validation.constraints.AssertTrue.message=musí být ano
javax.validation.constraints.DecimalMax.message=musí být menší než nebo rovno {value}
javax.validation.constraints.DecimalMin.message=musí být větší než nebo rovno {value}
javax.validation.constraints.Digits.message=číselná hodnota mimo rozsah (očekáváno <{integer} číslic>.<{fraction} číslic>)
javax.validation.constraints.Future.message=musí být v budoucnosti
javax.validation.constraints.Max.message=musí být menší než nebo rovno {value}
javax.validation.constraints.Min.message=musí být větší než nebo rovno {value}
javax.validation.constraints.NotNull.message=nesmí být null
javax.validation.constraints.Null.message=musí být null
javax.validation.constraints.Past.message=musí být v minulosti
javax.validation.constraints.Pattern.message=se musí shodovat s "{regexp}"
javax.validation.constraints.Size.message=velikost musí být mezi {min} a {max}
org.hibernate.validator.constraints.CreditCardNumber.message=neplatné číslo kreditní karty
org.hibernate.validator.constraints.Email.message=chybná emailová adresa
org.hibernate.validator.constraints.Length.message=délka musí být mezi {min} a {max}
org.hibernate.validator.constraints.NotBlank.message=nemůže být prázdný/á/é
org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty.message=nemůže být prázdný/á/é
org.hibernate.validator.constraints.Range.message=musí být mezi {min} a {max}
org.hibernate.validator.constraints.SafeHtml.message=může obsahovat nebezpečný html obsah
org.hibernate.validator.constraints.ScriptAssert.message=skriptovací výraz "{script}" není vyhodnocen na ano
org.hibernate.validator.constraints.URL.message=musí být platné URL
New to GrepCode? Check out our FAQ X