Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
JXLoginPane.bannerString=Logowanie
JXLoginPane.cancelLogin=Anuluj logowanie
JXLoginPane.cancelString=Anuluj
JXLoginPane.cancelString.mnemonic=A
JXLoginPane.cancelWait=Anulowanie logowania, proszę czekać...
JXLoginPane.capsOnWarning=<html><b>Uwaga:</b> CapsLock jest aktywny!</html>
JXLoginPane.enterUserNamePassword=Podaj nazwę użytkownika oraz hasło
JXLoginPane.errorMessage=<html><b>Nieudane logowanie</b><br><br>Sprawdź nazwę użytkownika oraz hasło. Sprawdź czy Caps Lock jest<br>wcisnięty.</html>
JXLoginPane.failedString=Nieudane logowanie; nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło.
JXLoginPane.loggingInString=Proszę czekać, trwa logowanie...
JXLoginPane.loginString=Logowanie
JXLoginPane.nameString=Nazwa użytkownika
JXLoginPane.okString=OK
JXLoginPane.okString.mnemonic=O
JXLoginPane.passwordString=Hasło
JXLoginPane.pleaseWait=Proszę czekać, trwa logowanie...
JXLoginPane.promptString=Podaj nazwę użytkownika oraz hasło
JXLoginPane.rememberPasswordString=Zapamiętaj hasło
JXLoginPane.rememberUserString=Zapamiętaj mnie
JXLoginPane.serverString=Serwer
JXLoginPane.stopString=Przerwij Logowanie
JXLoginPane.stopString.mnemonic=P
JXLoginPane.titleString=Logowanie
New to GrepCode? Check out our FAQ X