Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
DefaultEditorKit.copy-to-clipboard=Zkopírovat
DefaultEditorKit.cut-to-clipboard=Vyjmout
DefaultEditorKit.delete-next=Smazat
DefaultEditorKit.paste-from-clipboard=Vložit
DefaultEditorKit.select-all=Vybrat Vše
JScrollBar.horizontal.maxScroll=Pravý Kraj
JScrollBar.horizontal.minScroll=Levý Kraj
JScrollBar.horizontal.negativeBlockIncrement=Stránka Vlevo
JScrollBar.horizontal.negativeUnitIncrement=Posun Vlevo
JScrollBar.horizontal.positiveBlockIncrement=Stránka Vpravo
JScrollBar.horizontal.positiveUnitIncrement=Posun Vpravo
JScrollBar.vertical.maxScroll=Dolu
JScrollBar.vertical.minScroll=Nahoru
JScrollBar.vertical.negativeBlockIncrement=Stránku Nahoru
JScrollBar.vertical.negativeUnitIncrement=Posun Nahoru
JScrollBar.vertical.positiveBlockIncrement=Stránku Dolu
JScrollBar.vertical.positiveUnitIncrement=Posun Dolu
JXTable.column.horizontalScroll=Horizontální Scrollbar
JXTable.column.packAll=Přizpůsobit Všechny Sloupce
JXTable.column.packSelected=Přizpůsobit Aktivní Sloupec
Search.backwardsSearch=Hledat Nahoru
Search.close=Zavřít
Search.contains=obsahuje
Search.endsWith=končí na
Search.equals=je rovno
Search.findNext=Najít Další
Search.findPrevious=Najít Předchozí
Search.match=Najít
Search.matchCase=Nerozlišovat malá/velká
Search.notFound=Hledaný výraz nebyl nalezen
Search.notFoundBackground=FF6666
Search.notFoundForeground=000000
Search.searchFieldLabel=Najít
Search.searchFieldLabel.mnemonic=N
Search.searchTitle=Hledat
Search.startsWith=začíná na
Search.wrapSearch=Po dosažení konce hledat znovu odshora
XDialog.cancel=Storno
XDialog.close=Zavřít
XDialog.execute=OK
New to GrepCode? Check out our FAQ X