Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
DefaultEditorKit.copy-to-clipboard=Kopiuj
DefaultEditorKit.cut-to-clipboard=Wytnij
DefaultEditorKit.delete-next=Usuń
DefaultEditorKit.paste-from-clipboard=Wklej
DefaultEditorKit.select-all=Zaznacz wszystko
JScrollBar.horizontal.maxScroll=Prawa krawędź
JScrollBar.horizontal.minScroll=Lewa krawędź
JScrollBar.horizontal.negativeBlockIncrement=Strona w lewo
JScrollBar.horizontal.negativeUnitIncrement=Przewiń w lewo
JScrollBar.horizontal.positiveBlockIncrement=Strona w prawo
JScrollBar.horizontal.positiveUnitIncrement=Przewiń w prawo
JScrollBar.vertical.maxScroll=Dół
JScrollBar.vertical.minScroll=Góra
JScrollBar.vertical.negativeBlockIncrement=Strona w górę
JScrollBar.vertical.negativeUnitIncrement=Przewiń w górę
JScrollBar.vertical.positiveBlockIncrement=Strona w dół
JScrollBar.vertical.positiveUnitIncrement=Przewiń w dół
JXTable.column.horizontalScroll=Przewijanie poziome
JXTable.column.packAll=Upakuj wszystkie kolumny
JXTable.column.packSelected=Upakuj wybrane kolumny
Search.backwardsSearch=Poszukiwanie w tył
Search.close=Zamknij
Search.contains=zawierające
Search.endsWith=kończące się na
Search.equals=równe
Search.findNext=Szukaj następnego
Search.findPrevious=Szukaj poprzedniego
Search.match=Szukaj
Search.matchCase=Uwzględniaj wielkość liter
Search.notFoundBackground=FF6666
Search.notFoundForeground=000000
Search.searchFieldLabel=Szukaj
Search.searchFieldLabel.mnemonic=S
Search.searchTitle=Szukaj
Search.startsWith=zaczynające się od
Search.wrapSearch=Zawiń wyszukiwanie
XDialog.cancel=Anuluj
XDialog.close=Zamknij
XDialog.execute=OK
New to GrepCode? Check out our FAQ X