Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
:=:
AngleOffset=Angle Offset
Appearance=Wygląd
Auto-TickUnit_Selection=Auto-Selection of TickUnit
Auto-adjust_range=Automatycznie dostosuj zakres:
Background=Tło:
Background_Color=Kolor tła
Background_paint=Wypełnienie tła:
Color=Kolor:
Color_Bar=Pasek kolorów
Domain_Axis=Oś domeny
Draw_anti-aliased=Wygładzaj krawędzie
Edit...=Edytuj...
Edit_Insets=Edytuj wstawki
Font=Czcionka:
Font_Selection=Wybór czcionki
General=Ogólne:
Grid_Color=Kolor siatki
Insets=Wstawki:
Invert_Palette=Odwróć paletę:
Label=Etykieta:
Label_Color=Kolor etykiet
Label_Insets=Wstawki etykiet:
Legend=Legenda
Manual_TickUnit_value=TickUnit value
Maximum_range_value=Maksymalna wartość zakresu:
Minimum_range_value=Minimalna wartość zakresu:
No_editor_implemented=Edytor nie zaimplementowany
Other=Inne
Outline=Obrys:
Outline_Color=Kolor konturu
Outline_Paint=wypełnienie konturu:
Outline_stroke=Obrys konturu:
Paint=Wypełnienie:
Palette=Paleta:
Palette_Selection=Wybór palety
Pen_Stroke_Selection=Wybór pióra/obrysu
Plot=Wykres
Range=Zakres
Range_Axis=Oś zakresu
Select...=Wybierz...
Series_Label_Color=Kolor etykiety serii
Series_Outline_Paint=Wypełnienie obrysu serii:
Series_Outline_Stroke=Kolor obrysu serii:
Series_Paint=Wypełnienie serii:
Series_Stroke=Kolor serii:
Series_label_font=Czcionka etykiety serii:
Series_label_paint=Wypełnienie etykiety serii:
Set_palette...=Wybierz paletę...
Show_tick_labels=Pokazuj etykiety skali
Show_tick_marks=Pokazuj znaczniki skali
Step_Palette=Paleta krokowa:
Stroke_Selection=Wybór obrysu
Text=Tekst:
TickUnit=TickUnit
Tick_Label_Insets=Wstawki etykiet podziałki:
Tick_label_font=Czcionka etykiet podziałki:
Ticks=Podziałka
Title_Color=Kolor tytułu
New to GrepCode? Check out our FAQ X