Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
d3.rgb = function(r, g, b) {
 return arguments.length === 1
   ? (r instanceof d3_Rgb ? d3_rgb(r.r, r.g, r.b)
   : d3_rgb_parse("" + r, d3_rgb, d3_hsl_rgb))
   : d3_rgb(~~r, ~~g, ~~b);
};

function d3_rgb(r, g, b) {
 return new d3_Rgb(r, g, b);
}

function d3_Rgb(r, g, b) {
 this.r = r;
 this.g = g;
 this.b = b;
}

var d3_rgbPrototype = d3_Rgb.prototype = new d3_Color;

d3_rgbPrototype.brighter = function(k) {
 k = Math.pow(0.7, arguments.length ? k : 1);
 var r = this.r,
   g = this.g,
   b = this.b,
   i = 30;
 if (!r && !g && !b) return d3_rgb(i, i, i);
 if (r && r < i) r = i;
 if (g && g < i) g = i;
 if (b && b < i) b = i;
 return d3_rgb(
   Math.min(255, Math.floor(r / k)),
   Math.min(255, Math.floor(g / k)),
   Math.min(255, Math.floor(b / k)));
};

d3_rgbPrototype.darker = function(k) {
 k = Math.pow(0.7, arguments.length ? k : 1);
 return d3_rgb(
   Math.floor(k * this.r),
   Math.floor(k * this.g),
   Math.floor(k * this.b));
};

d3_rgbPrototype.hsl = function() {
 return d3_rgb_hsl(this.r, this.g, this.b);
};

d3_rgbPrototype.toString = function() {
 return "#" + d3_rgb_hex(this.r) + d3_rgb_hex(this.g) + d3_rgb_hex(this.b);
};

function d3_rgb_hex(v) {
 return v < 0x10
   ? "0" + Math.max(0, v).toString(16)
   : Math.min(255, v).toString(16);
}

function d3_rgb_parse(format, rgb, hsl) {
 var r = 0, // red channel; int in [0, 255]
   g = 0, // green channel; int in [0, 255]
   b = 0, // blue channel; int in [0, 255]
   m1, // CSS color specification match
   m2, // CSS color specification type (e.g., rgb)
   name;

 /* Handle hsl, rgb. */
 m1 = /([a-z]+)\((.*)\)/i.exec(format);
 if (m1) {
  m2 = m1[2].split(",");
  switch (m1[1]) {
   case "hsl": {
    return hsl(
     parseFloat(m2[0]), // degrees
     parseFloat(m2[1]) / 100, // percentage
     parseFloat(m2[2]) / 100 // percentage
    );
   }
   case "rgb": {
    return rgb(
     d3_rgb_parseNumber(m2[0]),
     d3_rgb_parseNumber(m2[1]),
     d3_rgb_parseNumber(m2[2])
    );
   }
  }
 }

 /* Named colors. */
 if (name = d3_rgb_names.get(format)) return rgb(name.r, name.g, name.b);

 /* Hexadecimal colors: #rgb and #rrggbb. */
 if (format != null && format.charAt(0) === "#") {
  if (format.length === 4) {
   r = format.charAt(1); r += r;
   g = format.charAt(2); g += g;
   b = format.charAt(3); b += b;
  } else if (format.length === 7) {
   r = format.substring(1, 3);
   g = format.substring(3, 5);
   b = format.substring(5, 7);
  }
  r = parseInt(r, 16);
  g = parseInt(g, 16);
  b = parseInt(b, 16);
 }

 return rgb(r, g, b);
}

function d3_rgb_hsl(r, g, b) {
 var min = Math.min(r /= 255, g /= 255, b /= 255),
   max = Math.max(r, g, b),
   d = max - min,
   h,
   s,
   l = (max + min) / 2;
 if (d) {
  s = l < .5 ? d / (max + min) : d / (2 - max - min);
  if (r == max) h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
  else if (g == max) h = (b - r) / d + 2;
  else h = (r - g) / d + 4;
  h *= 60;
 } else {
  s = h = 0;
 }
 return d3_hsl(h, s, l);
}

function d3_rgb_lab(r, g, b) {
 r = d3_rgb_xyz(r);
 g = d3_rgb_xyz(g);
 b = d3_rgb_xyz(b);
 var x = d3_xyz_lab((0.4124564 * r + 0.3575761 * g + 0.1804375 * b) / d3_lab_X),
   y = d3_xyz_lab((0.2126729 * r + 0.7151522 * g + 0.0721750 * b) / d3_lab_Y),
   z = d3_xyz_lab((0.0193339 * r + 0.1191920 * g + 0.9503041 * b) / d3_lab_Z);
 return d3_lab(116 * y - 16, 500 * (x - y), 200 * (y - z));
}

function d3_rgb_xyz(r) {
 return (r /= 255) <= 0.04045 ? r / 12.92 : Math.pow((r + 0.055) / 1.055, 2.4);
}

function d3_rgb_parseNumber(c) { // either integer or percentage
 var f = parseFloat(c);
 return c.charAt(c.length - 1) === "%" ? Math.round(f * 2.55) : f;
}

var d3_rgb_names = d3.map({
 aliceblue: "#f0f8ff",
 antiquewhite: "#faebd7",
 aqua: "#00ffff",
 aquamarine: "#7fffd4",
 azure: "#f0ffff",
 beige: "#f5f5dc",
 bisque: "#ffe4c4",
 black: "#000000",
 blanchedalmond: "#ffebcd",
 blue: "#0000ff",
 blueviolet: "#8a2be2",
 brown: "#a52a2a",
 burlywood: "#deb887",
 cadetblue: "#5f9ea0",
 chartreuse: "#7fff00",
 chocolate: "#d2691e",
 coral: "#ff7f50",
 cornflowerblue: "#6495ed",
 cornsilk: "#fff8dc",
 crimson: "#dc143c",
 cyan: "#00ffff",
 darkblue: "#00008b",
 darkcyan: "#008b8b",
 darkgoldenrod: "#b8860b",
 darkgray: "#a9a9a9",
 darkgreen: "#006400",
 darkgrey: "#a9a9a9",
 darkkhaki: "#bdb76b",
 darkmagenta: "#8b008b",
 darkolivegreen: "#556b2f",
 darkorange: "#ff8c00",
 darkorchid: "#9932cc",
 darkred: "#8b0000",
 darksalmon: "#e9967a",
 darkseagreen: "#8fbc8f",
 darkslateblue: "#483d8b",
 darkslategray: "#2f4f4f",
 darkslategrey: "#2f4f4f",
 darkturquoise: "#00ced1",
 darkviolet: "#9400d3",
 deeppink: "#ff1493",
 deepskyblue: "#00bfff",
 dimgray: "#696969",
 dimgrey: "#696969",
 dodgerblue: "#1e90ff",
 firebrick: "#b22222",
 floralwhite: "#fffaf0",
 forestgreen: "#228b22",
 fuchsia: "#ff00ff",
 gainsboro: "#dcdcdc",
 ghostwhite: "#f8f8ff",
 gold: "#ffd700",
 goldenrod: "#daa520",
 gray: "#808080",
 green: "#008000",
 greenyellow: "#adff2f",
 grey: "#808080",
 honeydew: "#f0fff0",
 hotpink: "#ff69b4",
 indianred: "#cd5c5c",
 indigo: "#4b0082",
 ivory: "#fffff0",
 khaki: "#f0e68c",
 lavender: "#e6e6fa",
 lavenderblush: "#fff0f5",
 lawngreen: "#7cfc00",
 lemonchiffon: "#fffacd",
 lightblue: "#add8e6",
 lightcoral: "#f08080",
 lightcyan: "#e0ffff",
 lightgoldenrodyellow: "#fafad2",
 lightgray: "#d3d3d3",
 lightgreen: "#90ee90",
 lightgrey: "#d3d3d3",
 lightpink: "#ffb6c1",
 lightsalmon: "#ffa07a",
 lightseagreen: "#20b2aa",
 lightskyblue: "#87cefa",
 lightslategray: "#778899",
 lightslategrey: "#778899",
 lightsteelblue: "#b0c4de",
 lightyellow: "#ffffe0",
 lime: "#00ff00",
 limegreen: "#32cd32",
 linen: "#faf0e6",
 magenta: "#ff00ff",
 maroon: "#800000",
 mediumaquamarine: "#66cdaa",
 mediumblue: "#0000cd",
 mediumorchid: "#ba55d3",
 mediumpurple: "#9370db",
 mediumseagreen: "#3cb371",
 mediumslateblue: "#7b68ee",
 mediumspringgreen: "#00fa9a",
 mediumturquoise: "#48d1cc",
 mediumvioletred: "#c71585",
 midnightblue: "#191970",
 mintcream: "#f5fffa",
 mistyrose: "#ffe4e1",
 moccasin: "#ffe4b5",
 navajowhite: "#ffdead",
 navy: "#000080",
 oldlace: "#fdf5e6",
 olive: "#808000",
 olivedrab: "#6b8e23",
 orange: "#ffa500",
 orangered: "#ff4500",
 orchid: "#da70d6",
 palegoldenrod: "#eee8aa",
 palegreen: "#98fb98",
 paleturquoise: "#afeeee",
 palevioletred: "#db7093",
 papayawhip: "#ffefd5",
 peachpuff: "#ffdab9",
 peru: "#cd853f",
 pink: "#ffc0cb",
 plum: "#dda0dd",
 powderblue: "#b0e0e6",
 purple: "#800080",
 red: "#ff0000",
 rosybrown: "#bc8f8f",
 royalblue: "#4169e1",
 saddlebrown: "#8b4513",
 salmon: "#fa8072",
 sandybrown: "#f4a460",
 seagreen: "#2e8b57",
 seashell: "#fff5ee",
 sienna: "#a0522d",
 silver: "#c0c0c0",
 skyblue: "#87ceeb",
 slateblue: "#6a5acd",
 slategray: "#708090",
 slategrey: "#708090",
 snow: "#fffafa",
 springgreen: "#00ff7f",
 steelblue: "#4682b4",
 tan: "#d2b48c",
 teal: "#008080",
 thistle: "#d8bfd8",
 tomato: "#ff6347",
 turquoise: "#40e0d0",
 violet: "#ee82ee",
 wheat: "#f5deb3",
 white: "#ffffff",
 whitesmoke: "#f5f5f5",
 yellow: "#ffff00",
 yellowgreen: "#9acd32"
});

d3_rgb_names.forEach(function(key, value) {
 d3_rgb_names.set(key, d3_rgb_parse(value, d3_rgb, d3_hsl_rgb));
});
New to GrepCode? Check out our FAQ X