Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
report.And=och
report.SetRangeBetween=Ändringar mellan
report.SetRangeSince=Ändringar sedan
report.SetRangeUnknown=Ändringar från ett okänt omfång
report.SetTagBetween=Ändringar mellan tags
report.SetTagCreation=Ändringar sedan projeket skapades
report.SetTagSince=Ändringar sedan tag
report.SetTagUntil=till tag
report.To=till
report.TotalCommits=Totalt antal incheckningar
report.changelog.ChangedSetsTotal=Totalt antal change sets
report.changelog.FilesChanged=Totalt antal filer som ändrats
report.changelog.author=Författare
report.changelog.description=Genererad rapport över ändringslogg från SCM.
report.changelog.details=Detaljer
report.changelog.header=Ändringsloggsrapport
report.changelog.mainTitle=Ändringsloggsrapport
report.changelog.name=Ändringslogg
report.changelog.nosources=Ingen källkod hittades som det går att skapa en rapport av.
report.changelog.revision=Revision
report.changelog.timestamp=Tidsstämpel
report.dev-activity.description=Genererad rapport över utvecklaraktivitet från SCM.
report.dev-activity.developer=Utvecklare
report.dev-activity.filesChanged=Totalt antal filer som ändrats
report.dev-activity.header=Utvecklaraktivitetsrapport
report.dev-activity.mainTitle=Utvecklaraktivitetsrapport
report.dev-activity.name=Utvecklaraktivitet
report.dev-activity.noDevelopers=Inga utvecklare hittades i POM.
report.dev-activity.range=Omfång
report.file-activity.description=Genererad rapport över filaktivitet från SCM.
report.file-activity.filename=Filnamn
report.file-activity.filesChanged=Totalt antal files som ändrats
report.file-activity.header=Filaktivitetsrapport
report.file-activity.mainTitle=Filaktivitetsrapport
report.file-activity.name=Filaktivitet
report.file-activity.range=Omfång
report.file-activity.timesChanged=Antal gånger den ändrats
New to GrepCode? Check out our FAQ X