Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
/*
 * Translated default messages for the jQuery validation plugin.
 * Locale: FI (Finnish; suomi, suomen kieli)
 */
(function ($) {
	$.extend($.validator.messages, {
		required: "Tämä kenttä on pakollinen.",
		email: "Syötä oikea sähköpostiosoite.",
		url: "Syötä oikea URL osoite.",
		date: "Syötä oike päivämäärä.",
		dateISO: "Syötä oike päivämäärä (VVVV-MM-DD).",
		number: "Syötä numero.",
		creditcard: "Syötä voimassa oleva luottokorttinumero.",
		digits: "Syötä pelkästään numeroita.",
		equalTo: "Syötä sama arvo uudestaan.",
		maxlength: $.validator.format("Voit syöttää enintään {0} merkkiä."),
		minlength: $.validator.format("Vähintään {0} merkkiä."),
		rangelength: $.validator.format("Syötä vähintään {0} ja enintään {1} merkkiä."),
		range: $.validator.format("Syötä arvo {0} ja {1} väliltä."),
		max: $.validator.format("Syötä arvo joka on pienempi tai yhtä suuri kuin {0}."),
		min: $.validator.format("Syötä arvo joka on yhtä suuri tai suurempi kuin {0}.")
	});
}(jQuery));
New to GrepCode? Check out our FAQ X