Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
/*
 * Translated default messages for the jQuery validation plugin.
 * Locale: FI (Finnish; suomi, suomen kieli)
 */
$.extend($.validator.messages, {
	required: "Tämä kenttä on pakollinen.",
	email: "Syötä oikea sähköpostiosoite.",
	url: "Syötä oikea URL osoite.",
	date: "Syötä oike päivämäärä.",
	dateISO: "Syötä oike päivämäärä (VVVV-MM-DD).",
	number: "Syötä numero.",
	creditcard: "Syötä voimassa oleva luottokorttinumero.",
	digits: "Syötä pelkästään numeroita.",
	equalTo: "Syötä sama arvo uudestaan.",
	maxlength: $.validator.format("Voit syöttää enintään {0} merkkiä."),
	minlength: $.validator.format("Vähintään {0} merkkiä."),
	rangelength: $.validator.format("Syötä vähintään {0} ja enintään {1} merkkiä."),
	range: $.validator.format("Syötä arvo {0} ja {1} väliltä."),
	max: $.validator.format("Syötä arvo joka on pienempi tai yhtä suuri kuin {0}."),
	min: $.validator.format("Syötä arvo joka on yhtä suuri tai suurempi kuin {0}.")
});
New to GrepCode? Check out our FAQ X