Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
/*
 * Translated default messages for the jQuery validation plugin.
 * Locale: SK (Slovak; slovenčina, slovenský jazyk)
 */
$.extend($.validator.messages, {
	required: "Povinné zadať.",
	maxlength: $.validator.format("Maximálne {0} znakov."),
	minlength: $.validator.format("Minimálne {0} znakov."),
	rangelength: $.validator.format("Minimálne {0} a Maximálne {1} znakov."),
	email: "E-mailová adresa musí byť platná.",
	url: "URL musí byť platný.",
	date: "Musí byť dátum.",
	number: "Musí byť číslo.",
	digits: "Môže obsahovať iba číslice.",
	equalTo: "Dva hodnoty sa musia rovnať.",
	range: $.validator.format("Musí byť medzi {0} a {1}."),
	max: $.validator.format("Nemôže byť viac ako{0}."),
	min: $.validator.format("Nemôže byť menej ako{0}."),
	creditcard: "Číslo platobnej karty musí byť platné."
});
New to GrepCode? Check out our FAQ X