Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
1-day=1 dag
1-minute=1 minut
1-month=1 månad
1-week=1 vecka
1-year=1 år
1024-by-768-pixels=1024 x 768 pixlar
150-days=150 dagar
2-months=2 månader
2-weeks=2 veckor
2-years=2 år
3-days=3 dagar
3-months=3 månader
3-years=3 år
30-days=30 dagar
5-years=5 år
6-months=6 månader
60-days=60 dagar
800-by-600-pixels=800 x 600 pixlar
90-days=90 dagar
INBOX=Inkorg
a-map-could-not-be-found-for-the-address=Ingen träff för adressen:
a-new-password-will-be-sent-to-x-if-you-can-correctly-answer-the-following-question=Ett nytt lösenord kommer att skickas till {0} om följande fråga kan besvaras korrekt.
a-page-cannot-become-a-child-of-a-page-that-is-not-parentable=Sidan kan inte bli en undersida till en sida som inte är huvudsida.
a-page-cannot-become-a-child-of-itself=Sidan kan inte vara en undersida till sig själv.
a-page-may-not-contain-more-than-x-portlets=En sida kan inte innehålla mer än {0} portlets.
a-subset-of-groups-has-been-displayed-for-you-to-review=En delmängd grupper visas för ditt godkännande
a-subset-of-users-has-been-displayed-for-you-to-review=En delmängd användare visas för ditt godkännande
a-thread-cannot-be-split-at-its-root-message=En tråd kan inte delas vid trådens första inlägg.
about=Om
about-me=Om mig
abstract=Sammanfattning
abstract-and-image=Sammanfattning och bild
abstract-length=Sammanfattningens längd
abstract-length-key-help=Hur många tecken som ska visas för sammanfattningar
abstract-without-title=Sammanfattning utan rubrik
abstracts=Sammanfattningar
access-denied=Åtkomst nekad
access-from-desktop=Nå från skrivbordet
accessed-urls=Besökta URL:er
account=Konto
account-created-notification=Meddelande om skapat användarkonto
account-name=Användarnamn
account-password=Lösenord
accounts=Konton
acre=Tunnland
action=Åtgärd
action.ACCESS=Åtkomst
action.ACCESS_IN_CONTROL_PANEL=Åtkomst från kontrollpanelen
action.ADD_ARTICLE=Skapa artikel
action.ADD_ATTACHMENT=Skapa bilaga
action.ADD_CATEGORY=Skapa kategori
action.ADD_COMMUNITY=Skapa community
action.ADD_COUPON=Skapa kupong
action.ADD_DEFINITION=Skapa definition
action.ADD_DISCUSSION=Skapa inlägg
action.ADD_DOCUMENT=Skapa dokument
action.ADD_ENTRY=Lägga till post
action.ADD_EVENT=Skapa händelse
action.ADD_EXPANDO=Skapa egen egenskap
action.ADD_FEED=Skapa prenumeration
action.ADD_FILE=Lägga till fil
action.ADD_FOLDER=Skapa mapp
action.ADD_FRAMEWORK_VERSION=Lägga till ramverksversion
action.ADD_GROUP=Lägga till grupp
action.ADD_IMAGE=Lägga till bild
action.ADD_INSTANCE=Lägga till exempel
action.ADD_ITEM=Köpa
action.ADD_LAYOUT_PROTOTYPE=Lägga till sidmall
action.ADD_LAYOUT_SET_PROTOTYPE=Lägga till webbplatsmall
action.ADD_LICENSE=Lägga till licens
action.ADD_MESSAGE=Lägga till meddelande
action.ADD_NODE=Lägga till nod
action.ADD_ORGANIZATION=Skapa organisation
action.ADD_PAGE=Skapa sida
action.ADD_PASSWORD_POLICY=Skapa lösenordspolicy
action.ADD_PRODUCT_ENTRY=Skapa produkt
action.ADD_PRODUCT_VERSION=Skapa produktversion
action.ADD_QUESTION=Lägga till fråga
action.ADD_ROLE=Skapa roll
action.ADD_SHORTCUT=Lägga till genväg
action.ADD_STRUCTURE=Lägga till struktur
action.ADD_SUBCATEGORY=Lägga till underkategori
action.ADD_SUBFOLDER=Lägga till undermapp
action.ADD_TAG=Lägga till tagg
action.ADD_TEMPLATE=Lägga till mall
action.ADD_TOPIC=Lägga till ämne
action.ADD_TO_PAGE=Lägga till på sida
action.ADD_USER=Lägga till användare
action.ADD_USER_GROUP=Lägga till användargrupp
action.ADD_VOCABULARY=Lägga till ordlista
action.ADD_VOTE=Rösta
action.ADMINISTRATE=Administrera
action.APPROVE_ARTICLE=Godkänna artikel
action.APPROVE_PROPOSAL=Godkänna förslag
action.ASSIGN_MEMBERS=Tilldela medlemmar
action.ASSIGN_REVIEWER=Tilldela granskare
action.ASSIGN_USER_ROLES=Tilldela användare roller
action.BAN_USER=Utestänga användare
action.CONFIGURATION=Konfigurera
action.DEFINE_PERMISSIONS=Definiera rättigheter
action.DELETE=Ta bort
action.DELETE_DISCUSSION=Ta bort diskussion
action.DELETE_USER=Ta bort användare
action.EDIT=Ändra
action.EXPIRE=Upphöra
action.EXPORT_ALL_EVENTS=Exportera alla händelser
action.GUEST_PREFERENCES=Inställningar för gäster
action.HELP=Hjälp
action.IMPERSONATE=Uppträda som
action.IMPORT=Importera
action.LOCK_THREAD=Låsa forumtrådar
action.MANAGE=Hantera
action.MANAGE_ANNOUNCEMENTS=Hantera meddelanden
action.MANAGE_ARCHIVED_SETUPS=Hantera arkiverade inställningar
action.MANAGE_COUPONS=Hantera kuponger
action.MANAGE_LAYOUTS=Hantera sidor
action.MANAGE_ORDERS=Hantera beställningar
action.MANAGE_STAGING=Hantera testmiljö
action.MANAGE_SUBORGANIZATIONS=Hantera underorganisationer
action.MANAGE_TEAMS=Hantera Team
action.MANAGE_TEMPLATES=Hantera mallar
action.MANAGE_USERS=Hantera användare
action.MOVE_THREAD=Flytta tråd
action.PERMISSIONS=Rättigheter
action.PERMISSIONS_USER=Användarrättigheter
action.PREFERENCES=Inställningar
action.PRINT=Skriva ut
action.PUBLISH_STAGING=Publicera testmiljön
action.PUBLISH_TO_REMOTE=Publicera externt
action.REPLY_TO_MESSAGE=Besvara
action.SIGNAL=Signalera
action.SUBSCRIBE=Prenumerera
action.UPDATE=Ändra
action.UPDATE_DISCUSSION=Ändra diskussion
action.UPDATE_THREAD_PRIORITY=Uppdatera trådprioritet
action.UPDATE_USER=Ändra användare
action.VIEW=Se
action.VIEW_ALL_TASKS=Visa alla uppgifter
action.VIEW_USER=Se användare
actions=Åtgärder
activate=Aktivera
activate-mailing-list=Aktivera sändlista
activate-managed-staging=Aktivera kontrollerad testmiljö
activate-staging=Aktivera testmiljö
activate-workflow=Aktivera arbetsflöde
active=Aktiv
activities=Aktiviteter
activity=Aktivitet
activity-blogs-add-comment={1} kommenterade {2}s blogginlägg, {3}.
activity-blogs-add-comment-in={1} kommenterade {2}s blogginlägg, {3}, på {0}.
activity-blogs-add-entry={1} skrev ett nytt blogginlägg, {3}.
activity-blogs-add-entry-in={1} skrev ett nytt blogginlägg, {3}, på {0}.
activity-calendar-add-event={1} la till en ny kalenderhändelse, {2}.
activity-calendar-add-event-in={1} la till en ny kalenderhändelse, {2}, på {0}.
activity-calendar-update-event={1} uppdaterade en kalenderhändelse, {2}.
activity-calendar-update-event-in={1} uppdaterade en kalenderhändelse, {2}, på {0}.
activity-details=Aktivitetsinformation
activity-document-library-add-file={1} laddade upp ett nytt dokument, {2}.
activity-document-library-add-file-in={1} laddade upp ett nytt dokument, {2}, på {0}.
activity-document-library-update-file={1} uppdaterade ett dokument, {2}.
activity-document-library-update-file-in={1} uppdaterade ett dokument, {2}, på {0}.
activity-image-gallery-add-image={1} laddade upp en ny bild, {2}.
activity-image-gallery-add-image-in={1} laddade upp en ny bild, {2}, på {0}.
activity-image-gallery-update-image={1} uppdaterade en bild, {2}.
activity-image-gallery-update-image-in={1} uppdaterade en bild, {2}, på {0}.
activity-message-boards-add-message={1} skrev ett nytt foruminlägg, {3}.
activity-message-boards-add-message-in={1} skrev ett nytt foruminlägg, {3}, på {0}.
activity-message-boards-reply-message={1} svarade på {2}s foruminlägg, {3}.
activity-message-boards-reply-message-in={1} svarade på {2}s foruminlägg, {3}, på {0}.
activity-social-coding-jira-add-change={0} uppdaterade {1}.
activity-social-coding-jira-add-change-assignee=Tilldelad till {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-attachment=Bifoga fil {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-default=Visa ärende.
activity-social-coding-jira-add-change-description=Uppdaterad beskrivning.
activity-social-coding-jira-add-change-fix-version=Uppdaterad(e) åtgärdsversion(er) till {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-issuetype=Uppdaterad typ till {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-link=Länkad med {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-priority=Uppdaterad prioritet till {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-resolution=Uppdaterad lösning till {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-status=Uppdaterad status till {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-summary=Uppdaterad sammanfattning.
activity-social-coding-jira-add-change-version=Uppdaterad(e) påverkade version(er) till {0}.
activity-social-coding-jira-add-comment={0} kommenterade på {1}.
activity-social-coding-jira-add-issue={0} lade till {1}.
activity-social-coding-svn-add-revision={0} checkade in version {1} till {2}.
activity-social-networking-summary-add-friend={0} och {1} är nu vänner.
activity-social-networking-summary-join-organization={0} gick med i {1}.
activity-social-networking-wall-add-entry={0} skrev på {1}s anslagstavla.
activity-tasks-add-entry={0} la till en ny uppgift.
activity-tasks-add-entry-for={0} la till en ny uppgift för {1}.
activity-tasks-add-proposal={0} skapade ett förslag.
activity-tasks-add-proposal-in={0} skapade ett förslag i {1}.
activity-tasks-assign-proposal={0} tilldelade förslag till {1} för granskning.
activity-tasks-assign-proposal-in={0} tilldelade ett förslag till {1} för granskning i {2}.
activity-tasks-reopened-entry={0} återöppnade en uppgift.
activity-tasks-reopened-entry-for={0} återöppnade en uppgift för {1}.
activity-tasks-resolved-entry={0} löste en uppgift.
activity-tasks-resolved-entry-for={0} löste en uppgift för {1}.
activity-tasks-review-proposal={0} har granskat ett förslag från {1}.
activity-tasks-review-proposal-in={0} har granskat ett förslag från {1} i {2}.
activity-tasks-update-entry={0} uppdaterade en uppgift.
activity-tasks-update-entry-for={0} uppdaterade en uppgift för {1}.
activity-twitter-add-status={0} twittrade.
activity-wiki-add-page={1} skrev en ny wikisida, {2}.
activity-wiki-add-page-in={1} skrev en ny wikisida, {2}, på {0}.
activity-wiki-update-page={1} uppdaterade en wikisida, {2}.
activity-wiki-update-page-in={1} uppdaterade en wikisida, {2}, på {0}.
actual=Nuvarande pris
actual-duration=Varaktighet
actual-end-date=Slutdatum
actual-price=Verkligt pris
actual-start-date=Verkligt startdatum
actual-value=Verkligt värde
actual-votes=Verkligt antal röster
ad-channel=Reklamkanal
ad-client=Reklamkund
ad-format=Reklamformat
ad-type=Reklamtyp
add=Lägg till
add-a-css-rule-for-all-portlets-like-this-one=Skapa CSS-stil för alla portlets av den här typen
add-a-css-rule-for-just-this-portlet=Skapa CSS-stil för endast denna portlet
add-a-google-gadget-by-specifying-a-gadget-url,-or-choose-from-the-gadgets-below=Lägg till en Google-gadget via URL eller val nedan
add-a-new-email-account=Lägg till nytt epost-konto
add-account=Lägg till konto
add-address=Lägg till adress
add-alert=Lägg till varning
add-all-isbn-numbers-separated-by-spaces=Skriv in alla ISBN-nummer, separera med mellanslag.
add-all-ticker-symbols-separated-by-spaces=Skiv in alla aktiesymboler, separera med mellanslag.
add-another-form-field=Lägg till ett fält
add-application=Lägg till portlets
add-article=Lägg till artikel
add-as-friend=Lägg till som vän
add-asset=Lägg till innehåll
add-attachment=Bifoga
add-attachments=Lägg till bilaga
add-attribute=Lägg till fält
add-blog=Lägg till blogg
add-blog-entry=Nytt blogginlägg
add-bookmark=Lägg till bokmärke
add-books=Lägg till böcker
add-category=Lägg till kategori
add-child-article=Lägg till underartikel
add-child-category=Lägg till underkategori
add-child-folder=Lägg till undermapp
add-child-page=Lägg till undersida
add-child-pages=Lägg till undersidor
add-choice=Lägg till val
add-comment=Lägg till kommentar
add-comments=Kommentera
add-community=Lägg till community
add-consumer=Lägg till konsument
add-consumer-registration=Konsumentregistrering
add-contact=Lägg till kontakt
add-content=Lägg till innehåll
add-content-and-modify-where-its-displayed-on-the-page=Lägg till innehåll och modifiera direkt på sidan som visas.
add-coupon=Lägg till kupong
add-course=Lägg till kurs
add-credit=Lägg till poäng
add-custom-field=Lägg till eget fält
add-definition=Lägg till definition
add-document=Lägg till dokument
add-email-address=Lägg till e-postadress
add-entry=Lägg till data
add-event=Lägg till händelse
add-explanation-post=Lägg till ett förklarande inlägg
add-explanation-post-to-the-source-thread=Lägg en förklaring till ursprungstråden
add-feed=Lägg till prenumeration
add-field=Lägg till fält
add-file-entry=Lägg till fil
add-file-shortcut=Lägg till länk till fil
add-firm=Lägg till firma
add-folder=Lägg till mapp
add-framework-version=Lägg till ramverksversion
add-gadget-by-url=Lägg till en Gadget med URL
add-hangman-words-separated-by-commas=Skriv in hängagubbeord, separera med kommatecken.
add-image=Lägg till bild
add-instance=Lägg till exempel
add-item=Köp
add-license=Lägg till licens
add-liferay-as-a-search-provider=Lägg till Liferay som sökmotor
add-link=Lägg till länk
add-list=Lägg till lista
add-location=Lägg till plats
add-locations=Lägg till platser
add-meetup=Lägg till möte
add-message=Lägg till meddelande
add-new=Lägg till ny
add-new-group=Skapa användargrupp
add-new-page=Skapa sida
add-new-role=Skapa roll
add-new-user=Skapa användare
add-node=Lägg till node
add-note=Lägg till anteckning
add-offering=Lägg till erbjudande
add-options-separated-by-commas=Lägg till val (separera med kommatecken)
add-order=Lägg till order
add-organization=Lägg till organisation
add-organizations=Lägg till organisationer
add-package=Lägg till paket
add-page=Lägg till sida
add-password-policy=Lägg till lösenordsregel
add-permissions=Lägg till rättigheter
add-phone-number=Lägg till telefonnummer
add-portal-permission=Lägg till portal-rättigheter
add-portlet=Lägg till portlet
add-portlet-permissions=Lägg till portlet-rättigheter
add-portlet-to-column=Lägg portlet till kolumn
add-portlet-to-narrow-column=Lägg portlet till smal kolumn
add-portlet-to-wide-column=Lägg portlet till bred kolumn
add-price=Lägg till pris
add-producer=Lägg till producent
add-product=Lägg till produkt
add-product-version=Lägg till produktversion
add-project=Lägg till projekt
add-property=Lägg till egenskap
add-props=Lägg till tillbehör
add-question=Lägg till fråga
add-registration-property=Lägg till egenskap för registrering
add-repository=Lägg till lagringsplats
add-response=Lägg till svar
add-role=Lägg till roll
add-row=Lägg till rad
add-screenshot=Lägg till skärmbild
add-service=Lägg till tjänst
add-shortcut=Lägg till genväg
add-site=Lägg till sajt
add-structure=Lägg till struktur
add-subcategory=Lägg till underkategori
add-subfolder=Lägg till undermapp
add-suborganization=Lägg till underavdelning
add-support=Lägg till stöd
add-tag=Lägg till tagg
add-tag-set=Lägg till taggfamilj
add-tags=Lägg till taggar
add-task=Lägg till uppgift
add-team=Lägg till Team
add-template=Lägg till mall
add-this-application-to-netvibes=För att publicera applikationen på Netvibes. Gå till http://eco.netvibes.com och lägg till en widget med följande URL.
add-this-to=Publicera...
add-to-any-website=Publicera på andra webbsidor
add-to-facebook=Publicera på Facebook
add-to-igoogle=Publicera på iGoogle
add-to-list=Lägg till lista
add-to-netvibes=Publicera på Netvibes
add-to-shopping-cart=Lägg i kundvagn
add-topic=Lägg till ämne
add-url=Lägg till URL
add-user=Lägg till användare
add-user-group=Lägg till användargrupp
add-vocabulary=Lägg till ordlista
add-web-content=Lägg till artikel
add-website=Lägg till webbsida
add-wiki=Lägg till Wiki
add-x=Lägg till {0}
add-x-as-a-search-provider=Lägg till {0} som söktjänst
additional-email-addresses=Ytterligare epost-adresser
additional-information=Övrig information
additional-notes=Extra anteckningar
address=Adress
address-book=Adressbok
address-type=Adresstyp
address1=Adress 1
address2=Adress 2
address3=Adress 3
addresses=Adresser
addresses-and-phone-numbers=Adresser och telefonnummer
administer-nodes=För administratörer
administration=Administration
administrator=Administratör
advanced=Avancerad
advanced-actions=Avancerade åtgärder
advanced-css-styling=Avancerad CSS-stil
advanced-properties=Avancerade egenskaper
advanced-styling=Avancerade stilalternativ
age=Ålder
aim=AIM
albanian=Albansk
alerts=Varningar
alerts-and-announcements=Varningar och notiser
alfresco-web-client-url=Alfrescos webbklients URL
alignment=Linjering
all=Alla
all-articles=Alla artiklar
all-available=Alla tillgängliga
all-blogs=Alla bloggar
all-categories=Alla kategorier
all-commits=Alla incheckningar
all-commits-on-x=Alla incheckningar på {0}.
all-communities=Alla communities
all-data=Alla data
all-day=Alla dagar
all-day-event=Alla dagliga händelser
all-discount-types=Alla rabatter
all-documents=Alla dokument
all-email-from-x-is-being-forwarded-to-x=All e-post från {0} är vidarebefordrad till {1}.
all-email-will-be-forwarded-to-the-email-address-below=All e-post ska vidarebefordras till e-postadressen nedan.
all-email-will-be-forwarded-to-the-email-addresses-below=All e-post ska vidarebefordras till e-postadresserna nedan.
all-events=Alla händelser
all-folders=Alla mappar
all-meetups=Alla möten
all-orders=Alla beställningar
all-pages=Alla sidor
all-pages-will-use-the-exported-theme=Alla sidor ska använda temat
all-quantities-must-be-a-multiple-of-the-minimum-quantity-of-the-item=Mängden av alla varor måste vara en multipel av den minimala mängden av varan.
all-quantities-must-be-greater-than-the-minimum-quantity-of-the-item=Mängden av alla varor måste vara större än den minimala mängden av varan.
all-site-owners=Alla webbplatsägare
all-tasks=Alla uppgifter
all-topics=Alla ämnen
all-uploads-complete=Alla uppladdningar avslutade
all-words=Alla ord
allow-anonymous-posting=Tillåt anonyma inlägg
allow-community-administrators-to-use-their-own-logo=Tillåta community-administratörer att använda egen logo?
allow-dictionary-words=Tillåt ord i ordlistan
allow-dictionary-words-help=Kryssa i för att tillåta att ord ur ordlistan förekommer i lösenord.
allow-pingbacks=Tillåt Pingbacks
allow-strangers-to-create-accounts=Tillåt andra personer att skapa konto?
allow-strangers-to-create-accounts-with-a-company-email-address=Tillåt okända att skapa konton med företags-epost?
allow-trackbacks=Tillåt Trackbacks
allow-users-to-add-x-to-any-website=Tillåt användare att lägga till <strong>{0}</strong> på valfri webbsajt.
allow-users-to-add-x-to-facebook=Tillåt användare att lägga till <strong>{0}</strong> på Facebook.
allow-users-to-add-x-to-igoogle=Tillåt användare att lägg till <strong>{0}</strong> på iGoogle.
allow-users-to-add-x-to-netvibes-pages=Till användare att lägga till <strong>{0}</strong> på Netvibes-sidorna.
allow-users-to-automatically-login=Tillåt användarna att logga in automatiskt?
allow-users-to-request-forgotten-passwords=Tillåt användarna att begära glömda lösenord?
allow-users-to-share-x-with-friends=Tillåt användare att dela <strong>{0}</strong> med vänner.
allowed-file-extensions=Tillåtna filtyper
alpha=Alfa
already-registered=Befintlig användare
alternative-shipping=Alternativ leverans
alternative-shipping-calculation=Alternativ fraktkostnadsberäkning
although-we-cannot-disclose-our-final-decision,-we-do-review-every-report-and-appreciate-your-effort-to-make-sure-x-is-a-safe-environment-for-everyone=Även om vi inte kan avslöja vårt slutliga beslut granskar vi alla rapporter och uppskattar era ansträngningar för att säkerställa att {0} är en säker miljö för alla.
always=Alltid
always-use-my-user-id=Använd alltid mitt användarid
am=AM
am-pm=AM/PM
americas=Nord- och Sydamerika
amount=Mängd
an-applet-version-of-the-editor-is-also-available=En version av redigeraren är också tillgängligt som ett appletprogram. Den är mer resurskrävande men är mera användarvänlig och stödjer färgläggning, sök och ersätt samt andra funktioner. Ställ in det i dina portlet-inställningar för att kunna använda denna textredigerare.
an-error-occurred-in-the-workflow-engine=Fel uppstod i arbetsflödesmotorn.
an-error-occurred-while-accessing-the-requested-resource=Fel uppstod under åtkomst till begärd resurs.
an-error-occurred-while-communicating-with-the-open-id-provider=Fel uppstod i kommunikation med OpenID-provider
an-error-occurred-while-discovering-the-open-id-provider=Fel uppstod när Openid-provider skulle lokaliseras
an-error-occurred-while-establishing-an-association-with-the-open-id-provider=Fel uppstod när förbindelse med Openid-provider skulle skapas.
an-error-occurred-while-executing-the-validation.-please-contact-an-administrator=Fel uppstod under valideringen. Kontakta en administratör.
an-error-occurred-while-executing-the-validation.-please-review-the-following-errors=Fel uppstod under valideringen. Undersök följande fel.
an-error-occurred-while-formatting-the-wiki-page=Fel uppstod under formatering av wiki-sidan.
an-error-occurred-while-initializing-the-open-id-consumer=Fel uppstod när Openid-consumer skulle initieras.
an-error-occurred-while-parsing-your-xml-please-check-the-syntax-of-your-xml=Ett fel uppstod vid tolkning av er XML. Vänligen kontrollera er XMLs uppbyggnad.
an-error-occurred-while-processing-the-requested-resource=Fel uppstod under bearbetning av begärd resurs.
an-error-occurred-while-processing-the-template=Fel uppstod under bearbetning av mallen.
an-error-occurred-while-processing-your-xml-and-xsl=Ett fel uppstod vid tolkning av er XML/XSL.
an-error-occurred-while-resetting-your-preferences=Ett fel uppstod när dina inställningar skulle nollställas.
an-error-occurred-while-retrieving-available-plugins=Ett oväntat fel inträffade när tillgängliga tilläggsprogram skulle laddas.
an-error-occurred-while-retrieving-the-list-of-tasks=Ett fel uppstod när listan med uppgifter skulle hämtas. Kontakta en administratör.
an-error-occurred-while-sending-the-form-information=Ett fel uppstod vid sändning av informationen.
an-error-occurred-while-sending-the-report.-please-try-again-in-a-few-minutes=Ett fel uppstod när rapporten skulle skickas. Försök igen om några minuter.
an-error-occurred-while-updating-your-preferences=Ett fel uppstod när dina inställningar skulle uppdateras.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-city-and-state=Ett oväntat databasfel har inträffat när frågan bearbetades med den angivna orten och staten.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-street-city-and-state=Ett oväntat databasfel har inträffat när frågan bearbetades med den angivna gatan, orten och staten.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-zip=Ett oväntad databasfel har inträffat när frågan bearbetades med det angivna postnumret.
an-unexpected-error-occurred=Ett oväntat fel har inträffat.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-google=Ett oväntat fel inträffade när Google kontaktades.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-producer=Ett oväntat fel inträffade när producenten kontaktades.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-repository=Ett oväntat fel inträffade när lagringsplatsen skulle anslutas.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-specified-url=Ett oväntat fel inträffade vid anslutning till angiven URL.
an-unexpected-error-occurred-while-finding-directions-between-the-following-addresses=Ett oväntat inträffade när vägbeskrivning söktes mellan de angivna adresserna:
an-unexpected-error-occurred-while-finding-the-address=Ett oväntat fel inträffade när adressen söktes:
an-unexpected-error-occurred-while-importing-your-file=Det uppstod ett fel vid importen av din fil.
an-unexpected-error-occurred-while-sending-your-message=Det uppstod ett fel när ditt meddelande skickades.
an-unexpected-error-occurred-while-uploading-your-file=Det uppstod ett fel vid uppladdningen av din fil.
an-unexpected-error-while-attempting-to-connect-to-a-mail-server=Ett oväntat fel inträffade när e-postservern kontaktades.
an-unexpected-sign-in-error-occurred=Ett oväntat inloggningsfel har inträffat.
an-unexpected-system-error-occurred=Ett oväntat systemfel har inträffat.
and=och
and-then-by=och sedan på
anniversary=Jubileum
announcements=Varningar och notiser
anonymous=Anonym
anonymous-posting=Anonyma inlägg
another-user-has-made-changes-since-you-started-editing-please-copy-your-changes-and-try-again=Någon annan har sparat ändringar sen du började redigera. Gör en separat kopia av dina ändringar och försök igen.
answer=Svar
any=Valfri
any-day=Valfri dag
any-priority=Valfri prioritet
any-relationship=Valfri relation
any-status=Valfri status
any-website=Valfri webbsajt
any-words=Valfria ord
anyone=Valfri person
anytime=Valfritt tillfälle
api-key=API-nyckel
applet=Applet
application=Applikation
application-fields=Applikationsfält
application-name=Applikationsnamn
applications=Applikationer
apply=Utför
apply-to-existing-users=Utför för befintliga användare
applying-a-template-will-not-delete-any-previous-work-in-this-article=Applicering av en mall gör inte att tidigare arbete med artikeln går förlorat.
appointment=Möte
approval-denied-email=Godkänd nekad e-post
approval-granted-email=Godkänd beviljad e-post
approval-requested-email=Godkänd efterfrågad e-post
approve=Godkänna
approved=Godkänd
arabic=Arabisk
archive-name-for-current-setup=De nuvarande inställningarnas arkivnamn
archived=Arkiverade
archived-setups=Arkiverade inställningar
are-you-sure-you-want-to-approve-this-proposal=Är du säker att du vill godkänna detta förslag?
are-you-sure-you-want-to-block-the-selected-senders=Vill du verkligen blockera de valda avsändarna? Blockeringen kommer att förhindra mottagande av meddelanden från denna avsändare.
are-you-sure-you-want-to-copy-from-live-and-overwrite-the-existing-staging-configuration=Säkert att du vill kopiera den publicerade konfigurationen så att den skriver över befintlig testmiljö?
are-you-sure-you-want-to-copy-from-live-and-update-the-existing-staging-portlet-information=Säkert att du vill kopiera publicerade portlets så att de skriver över befintliga i testmiljön?
are-you-sure-you-want-to-copy-these-pages=Vill du verkligen kopiera de här sidorna?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-the-selected-users=Vill du verkligen avaktivera de valda användarna?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this=Vill du verkligen avaktivera?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this-article=Är du säker att du vill avaktiver den här artikeln?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this-language=Vill du verkligen avaktivera språket?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-workflow=Vill du verkligen avaktivera arbetsflödesfunktionen?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-scheduled-event=Vill du verkligen ta bort den schemalagda händelsen?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-articles=Vill du verkligen ta bort de valda artiklarna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-category-and-all-its-items=Vill du verkligen ta bort den valda kategorin inklusive allt innehåll?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-coupons=Vill du verkligen ta bort de valda kupongerna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-document-and-all-its-versions=Vill du verkligen ta bort det valda dokumentet och alla versioner?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-document-version=Vill du verkligen ta bort den valda versionen?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-entry=Vill du verkligen ta bort vald data?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-feeds=Vill du verkligen ta bort alla markerade prenumerationer?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-folder=Vill du verkligen ta bort den valda mappen?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-folder-and-all-its-contents=Vill du verkligen ta bort den valda mappen inklusive allt innehåll?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-group=Vill du verkligen ta bort den valda gruppen?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-locations=Vill du verkligen ta bort de valda platserna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-orders=Vill du verkligen ta bort de valda beställningarna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-organizations=Vill du verkligen ta bort de valda organisationerna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-page=Vill du verkligen ta bort den valda sidan?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-role=Vill du verkligen ta bort den valda rollen?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-structures=Vill du verkligen ta bort de valda strukturerna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-templates=Vill du verkligen ta bort de valda mallarna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-user=Vill du verkligen ta bort den valda användaren?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-user-groups=Vill du verkligen ta bort de valda användargrupperna?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-web-content=Vill du verkligen ta bort markerade artiklar?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-staging-public-and-private-pages=Vill du verkligen ta bort privata och publika sidor från testmiljön?
are-you-sure-you-want-to-delete-this=Vill du verkligen ta bort detta?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-article=Vill du verkligen ta bort artikeln?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-category=Vill du verkligen ta bort kategorin?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-contact=Vill du verkligen ta bort kontakten?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-entry=Vill du verkligen ta bort data?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-field-and-all-its-children=Vill du verkligen ta bort fältet och allt under det?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-firm=Vill du verkligen ta bort företaget?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-folder-and-all-its-entries=Vill du verkligen ta bort mappen inklusive all data?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-layout-and-all-of-its-children=Vill du verkligen ta bort sidan inklusive alla undersidor?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-link=Vill du verkligen ta bort länken?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-list=Vill du verkligen ta bort listan?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-message=Vill du verkligen ta bort meddelandet?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-node-and-all-its-pages=Vill du verkligen ta bort noden inklusive alla dess sidor?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-order=Vill du verkligen ta bort beställningen?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-page=Vill du verkligen ta bort sidan?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-project=Vill du verkligen ta bort projektet?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-repository-and-all-its-contents=Vill du verkligen ta bort lagringsplatsen inklusive allt innehåll?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-structure=Vill du verkligen ta bort strukturen?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-tag=Vill du verkligen ta bort den här taggen?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-task=Vill du verkligen ta bort uppgiften?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-template=Vill du verkligen ta bort mallen?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-topic-and-all-its-messages=Vill du verkligen ta bort ämnet inklusive alla meddelanden?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-web-content=Vill du verkligen ta bort artikeln?
are-you-sure-you-want-to-empty-the-contents-of-the-selected-folder=Vill du verkligen tömma innehållet i mappen?
are-you-sure-you-want-to-empty-the-trash=Vill du verkligen tömma papperskorgen?
are-you-sure-you-want-to-expire-the-selected-web-content=Vill du verkligen avpublicera markerade artiklar?
are-you-sure-you-want-to-leave-this-community=Vill du verkligen lämna den här communityn?
are-you-sure-you-want-to-leave-this-organization=Vill du verkligen lämna organisationen?
are-you-sure-you-want-to-merge-x-into-x=Vill du verkligen lägga ihop "{0}" och "{1}"? Detta kommer ändra alla objekt taggade med "{0}" till att bli taggade med "{1}".
are-you-sure-you-want-to-move-selected-messages-to=Vill du verkligen flytta meddelandet till
are-you-sure-you-want-to-notify-new-users=Vill du verkligen meddela de nya användarna?
are-you-sure-you-want-to-permanently-delete-the-selected-users=Vill du verkligen ta bort användarna permanent?
are-you-sure-you-want-to-propose-this-layout-for-publication=Vill du verkligen föreslå att sidan publiceras?
are-you-sure-you-want-to-publish-these-pages=Vill du verkligen publicera sidorna?
are-you-sure-you-want-to-publish-this-portlet=Vill du verkligen publicera den här portleten?
are-you-sure-you-want-to-publish-this-proposal=Vill du verkligen publicera förslaget?
are-you-sure-you-want-to-publish-to-live-and-overwrite-the-existing-configuration=Vill du verkligen publicera och skriva över befintliga publika sidor?
are-you-sure-you-want-to-publish-to-live-and-update-the-existing-portlet-data=Säkert att du vill publicera portletdata?
are-you-sure-you-want-to-reject-this-proposal=Säkert att du vill avslå förslaget?
are-you-sure-you-want-to-remove-this-component=Vill du verkligen ta bort komponenten?
are-you-sure-you-want-to-remove-x-as-a-friend-x-will-not-be-notified=Är du säker att du vill ta bort {0} som en vän? {0} kommer inte att underrättas.
are-you-sure-you-want-to-switch-the-languages-view=Vill du verkligen byta språkvy? Alla ändringar på detta språk kommer inte att sparas.
are-you-sure-you-want-to-update-this-order=Vill du verkligen uppdatera beställningen?
area=Ytdiagram
article=Artikel
artifact-id=Artefakt-ID
ascending=Stigande
asia=Asien
ask-x-to-be-your-friend=Fråga {0} om att bli din vän.
asset-entry-type=Innehållstyp
asset-link-behaviour=Åtgärd vid klick
asset-selection=Välj innehåll
asset-title=Innehållstitel
asset-type=Innehållstyp
asset-type-asset-count-help=När antalet innehållsobjekt med den här taggen beräknas kommer endast innehållsobjekt av vald innehållstyp att räknas.
asset-types=Innehållstyper
assign=Tilldela
assign-customers=Tilldela kunder
assign-default-permissions-to-community=Tilldela standardrättigheter till community
assign-default-permissions-to-guest=Tilldela standardrättigheter till gästanvändare
assign-members=Tilldela medlemmar
assign-permissions-only-to-users-that-are-also-members-of-the-current-community=Ska rättigheter bara tilldelas medlemmar i det nuvarande communityt?
assign-regular-roles=Tilldela vanliga roller
assign-reviewers=Tilldela granskare
assign-students=Tilldela studenter
assign-teachers=Tilldela lärare
assign-to-communities=Knyt till communities
assign-to-me=Tilldela till mig
assign-to-organizations=Knyt till organisationer
assign-to-users=Knyt till användare
assign-user-permissions=Tilldela användarrättigheter
assign-user-roles=Tilldela användarroller
assign-users=Tilldela användare
assign-workers=Tilldela arbetare
assigned=Tilldelad
assigned-issues=Tilldelade ärenden
assigned-to-me=Tilldelade till mig
assigned-to-my-roles=Tilldelade till mina roller
assignee=Uppdragsinnehavare
associate=Koppla
associated=Kopplad
atom=Atom
attach-files=Bifoga filer
attach-to-message=Bifoga till meddelande
attachment=Bilaga
attachments=Bilagor
attending=Närvarande
authenticate=Autentisera
authentication=Autentisering
authentication-failed=Misslyckad autentisering. Försök igen.
authentication-failed-please-enable-browser-cookies=Misslyckad autentisering. Tillåt "Cookies" i din webbläsare och försök igen.
authentication-search-filter=Filter för autentiseringssökning
authentication-type=Autentiseringsmetod
author=Författare
auto=Automatisk
auto-deploy=Utplacera automatiskt
auto-deploy-is-not-enabled=Autodeploy är inte aktiverat
autogenerate-code=Generera kod automatiskt
autogenerate-id=Generera ID automatiskt
autogenerate-password=Generera lösenord automatiskt
autogenerate-user-id=Generera användarnamn automatiskt
autogenerate-user-screen-names=Automatgenerera användarnamn
availability=Tillgänglighet
available=Tillgängliga
available-categories=Tillgängliga kategorier
available-communities=Tillgängliga communities
available-languages=Tillgängliga språk
available-portlets=Tillgängliga portlets
available-themes-x=Tillgängliga teman ({0})
available-version=Tillgängliga versioner
avatar=Avatar
average=Genomsnitt
average-ratings=Medelbetyg
awaiting-approval=Väntar på godkännande
back=Tillbaka
back-to-top=Tillbaka till början
back-to-vote=Tillbaka till val
back-to-x=Tillbaka till {0}
background-color=Bakgrundsfärg
background-repeating=Bakgrundsrepetition
background-styles=Bakgrund
bad-request=Felaktig begäran
ban-date=Uteslutningsdatum
ban-this-user=Uteslut den här användaren.
banned-by=Utesluten av
banned-user=Uteslutna användare
banned-users=Uteslutna användare
banner=Webbannons
base-dn=Bas-DN
base-provider-url=Bas-URL
basic=Grundläggande
basic-information=Grundläggande information
bcc=BCC
be-sure-to-browse-our-guestbook-for-the-latest-entries=Glöm inte att {0}titta{1} i vår gästbok för senaste inlägg!
be-the-first=Bli först.
be-yourself-again=Bli dig själv igen
before-and-again=tidigare, och igen
before-the-event-by=innan händelsen enligt:
begin-date=Startdatum
begin-each-line-with=Börja varje rad med
beginner=Nybörjare
beka=Beka
below-is-the-xml-representation-of-the-default-preferences-for-this-portlet=Nedan finns en XML-representation av standardinställningar för denna portlet.
beta=Beta
bill-payment=Betalning
billing=Fakturering
billing-address=Faktureringsadress
birthday=Födelsedag
blacklist-threshold=Tröskelvärde för svartlistning
block=Blockera
block-sender-list=Blockera listan:
blog=Blogg
blogs=Bloggar
body=Meddelande
body-and-image=Brödtext och bild
bold=Fetstil
book=Bok
book-and-chapter=Bok och kapitel
bookmarks=Bokmärken
bookmarks-home=Bokmärken, Hem)
boolean-flag=Boolesk flagga
border=Ram
border-color=Kantfärg
border-style=Kanttyp
border-styles=Kanttyper
border-styling=Kantstilar
border-width=Kantbredd
bottom=Underkant
breadcrumb=Breadcrumb spår
breadcrumbs=Breadcrumb spår
breakfast=Frukost
browse=Bläddra
browse-blogs=Bläddra i bloggar
browse-categories=Bläddra i kategorier
browse-repository=Bläddra i lagringsplats
browse-you-can-select-multiple-files=Bläddra (flerval tillåts)
browser-os-type=Webbläsare/Operativsystem
bulgarian=Bulgarisk
bullet-style=Listvy
business=Företag
business-address=Företagsadress
business-hours=Öppettider
button=Knapp
by=Av
by-choosing-to-reassign-the-resource,-all-actions-will-be-removed-from-the-role-and-the-default-actions-will-be-enabled-for-the-system-role-x=Genom att välja att återtilldela resursen kommer alla rättigheter att tas bort från rollen och standardrättigheterna kommer att aktiveras för systemrollen: {0}.
by-date-range=Efter datum:
by-email-address=Med e-postadress
by-screen-name=Med kontonamn
by-time-frame=Efter tid:
by-user-id=Av användarnamn
bytes=Bytes
cacheable=Kan cachas
cached=Cachad
calculate=Beräkna
calculate-a-flat-insurance-amount-based-on-the-total-amount-of-the-purchase=Beräkna försäkringen baserad på den totala summan av dina inköp.
calculate-a-flat-shipping-amount-based-on-the-total-amount-of-the-purchase=Beräkna leveranskostnaden baserad på den totala summan av dina inköp.
calculate-the-insurance-based-on-a-percentage-of-the-total-amount-of-the-purchase=Beräkna försäkringen baserad på ett procenttal av den totala summan av dina inköp.
calculate-the-shipping-based-on-a-percentage-of-the-total-amount-of-the-purchase=Beräkna leveranskostnaden baserad på ett procenttal av den totala summan av dina inköp.
calendar=Kalender
calendar-of-events=Kalendarium
call=Ring
call-this-user=Ring användaren
callback-url=Återanropa URL
cancel=Avbryt
cancel-all-uploads=Avbryt alla uppladdningar
cancel-edit=Avbryt redigering
cancel-shutdown=Avbryt nedstängningen
cancel-upload=Avbryt uppladdning
cannot-be-found={0} kunde inte hittas.
canvas-page-url=Kanvas sid-URL
caps-lock-is-on=Skiftlås på på tangentbordet
cart=Kundvagn
cartoon=Tecknat media
cas=CAS
categories=Kategorier
categories-and-messages=Kategorier och meddelanden
categorization=Kategorisering
category=Kategori
category-id=Kategori-ID
category-name=Kategorinamn
category-sets=Kategoriuppsättningar
category.admin=Administration
category.alfresco=Alfresco
category.christianity=Kristendom
category.cms=Innehållshantering
category.collaboration=Samverkan
category.community=Community
category.content=Innehåll
category.development=Utveckling
category.entertainment=Underhållning
category.finance=Ekonomi
category.gadgets=Gadgets
category.google=Google
category.journal=Artikelhantering
category.kb=Kunskapsdatabas
category.library=Arkiv
category.my=Mina
category.news=Nyheter
category.portal=Portal
category.religion=Religion
category.sample=Test
category.science=Vetenskap
category.server=Server
category.shopping=Webbhandel
category.social=Social
category.spring=Spring
category.sun=Sun
category.test=Test
category.tools=Verktyg
category.undefined=Övrigt
category.wiki=Wiki
category.wol=Liferay-världen
category.workflow=Arbetsflöde
category.wsrp=WSRP
cc=CC
cc_amex=American Express
cc_discover=Discover
cc_mastercard=MasterCard
cc_visa=Visa
cell=Mobil
cell-phones-with-sms-text-messaging-capabilities-map-phone-numbers-to-email-addresses=Mobiltelefoner med SMS möjligheter stödjer mappning av mobilnummer till e-postadresser. Exempelvis, mobilnumret (070) 123-4567 med Telia som mobiltelefonoperatör har följande e-postadress (SMS ID) <em>0701234567@messaging.telia.se</em>.
celsius=Celsius
center=Centrum
centimeter=Centimeter
change=Ändra
change-colors=Ändra färg
change-due-date=Ändra leveransdatum
change-frequency=Byt frekvens
change-layout=Ändra formatmall
change-log=Ändringslogg
change-parent=Ändra överliggande
change-password=Ändra lösenord
change-picture=Byt bild
change-required=Kräver ändring
change-required-help=Kryssa i för att tvinga användare att byta lösenord vid första inloggningen
change-selection=Ändra urval
change-settings=Ändra inställningar
change-structure-id=Ändra struktur-ID
changeable=Kan ändras
changeable-help=Kryssa i för att låta användare ändra sina lösenord
changed-lines=Ändrade rader
changed-parent-from-x=Ändra överliggande från "{0}."
changing-from-rich-text-format-to-plain-text-requires-removing-all-current-formatting=Ändra från Rich Text format (RTF) till ren text och ta bort all dokumentformatering. Vill du verkligen göra det?
changing-the-value-of-this-field-will-reload-the-page=En justering av värdet i det här fältet kommer resultera i att sidan laddas om.
chapter=Kapitel
chapters=Kapitel
characters-maximum=Max antal tecken
chart=Diagram
charts=Diagram
chat=Chatta
check-all=Kolla alla
check-box=Kryssruta
check-every=Kolla varje
check-mail=Kolla e-post
check-to-apply-the-changes-to-existing-users=Kryssa i för att applicera ändringarna på befintliga användare. Förändringen sker nästa gång en användare loggar in.
check-your-email-or-configure-email-accounts=<a href="{0}">Kolla din e-post</a> eller <a href="{1}">konfigurera dina e-postkonton.</a>
checkbox=Kryssruta
checkout=Checka ut
checkout-latest=Checka ut senaste
children=Underliggande
children-pages=Undersidor
chinese=Kinesiska
choice=Val
choices=Val
choose=Välj
choose-a-color-for-each-layer-type=Välj en färg för varje lager. Glöm inte att klicka {0} när du är klar.
choose-a-color-theme-or-create-your-own-custom-theme=Välj en färg som tema eller skapa ett eget {0}tema{1}.
choose-a-portlet=Välj en portlet
choose-a-program-to-import-contacts-from=Välj ett program som du importerar kontakter ifrån:
choose-a-resource-or-proceed-to-the-next-step=Välj en resurs eller fortsätt till nästa steg.
choose-a-role=Välj roll
choose-a-user-name-for-your-personal-company-email-address=Välj ett användarnamn till din företags e-postadress.
choose-from-the-list-of-recommended-google-gadgets=Välj från listan över rekommenderade Google accessoarer.
choose-list=Välj lista:
choose-portlets=Välj portlet
choose-structure=Välj struktur
choose-the-program-you-want-to-export-to-and-click-the-corresponding-button=Välj programmet som du vill exportera till och klicka på motsvarande knapp:
choose-this-folder=Välj den här mappen
church=Kyrka
church-password=Kyrkolösenord
city=Ort
city-or-zip-code=Ort <strong>eller</strong> Postnummer
city-state=Ort, Stat
city-state-or-zip=Ort, Stat <strong>eller</strong> Postnummer
class=Klass
classic=Klassisk
clear-all=Rensa Allt
clear-cache=Rensa cache
clear-content-cached-across-the-cluster=Rensa cache på klustret.
clear-content-cached-by-this-vm=Rensa cache i denna Java VM.
clear-history=Rensa historien
clear-recent-uploads=Rensa senaste uppladdningarna
clear-the-database-cache=Rensa cache för databasen.
click-here-to-save-it-now=<a class="{0}" href="{1}">Klicka här</a> för att spara nu.
click-ok-to-create-a-new-thread-with-the-following-messages=Tryck OK för att skapa en ny tråd av dessa meddelanden
click-on-any-tag-to-edit-it=Klicka på valfri tagg för att ändra den.
click-to-edit-me=Klicka för att redigera mig...
click-to-remove-filter=Klicka för att ta bort filter
clickable-emoticons=Klickbara känsloikoner
close=Stäng
closed=Stängd
cloud=Moln
club-event=Klubb-händelse
cluster=Kluster
code=Kod
collapse=Fäll ihop
collapse-all=Stäng alla
color=Färg
color-background=Färgbakgrund
color-border=Färgram
color-link=Färglänk
color-picker=Färgväljare
color-schemes=Färgschema
color-schemes-x=Färgscheman ({0})
color-settings=Färginställningar
color-text=Färgtext
color-url=Färg-URL
colors=Färger
column_1=Kolumn 1
column_2=Kolumn 2
column_3=Kolumn 3
column_4=Kolumn 4
column_5=Kolumn 5
combination-view=Kombinationsvy
comma-delimited-list=Lista separerad med kommatecken
comment=Kommentera
comment-only=Endast kommentera
commentable=Kommenterbar
comments=Kommentarer
common-items=Vanliga element
communicate=Kommunicera
communication=Kommunikation
communities=Communities
communities-joined=Communities jag gått med i
communities-open=Öppna communities
communities-owned=Mina egna communities
community=Community
community-administration=Community-administration
community-members=Community-medlemmar
community-page=Community sida:
community-roles=Roller i communityt
community-tags-are-injected-to-all-pages-of-this-community=Community-taggar läggs till på alla communityns sidor. De används för att personalisera innehåll på communityns sidor så att taggat innehåll som är relevant för dig hämtas automatiskt inom ramarna för ett Community.
community-x-does-not-have-any-private-pages=Community {0} har inga privata sidor.
company=Företag
company-profile=Företagsuppgifter
compare=Jämför
compare-versions=Jämför versioner
comparing-versions-x-and-x=Jämför version {0} och {1}
completed=Avsluta
components=Komponenter
compose=Skapa
compose-email=Nytt meddelande
concert=Konsert
configuration=Konfiguration
configure=Konfigurera
configure-email-accounts=Konfigurera epost-konton
configure-pages=Konfigurera sidor
configure-the-file-upload-settings=Inställningar för filuppladdning
configure-the-mail-server-settings=Inställningar för epost-server
configure-this-application-and-place-it-where-desired-on-the-page=Konfigurera applikationen och placera den där du önskar den på sidan.
confirm=Bekräfta
confirm-password=Bekräfta lösenord
confirmation-email=Bekräftelse-epost
connect-to-producer=Anslut till källa
connection=Anslutningsinställningar
connection-settings=Anslutningsinställningar
consumer=Konsument
consumer-agent=Konsumentagent
consumer-name-already-exists=Konsumentnamnet är upptaget.
consumer-registration=Konsumentregistrering
consumer-registrations=Registrerade konsumenter
consumers=Konsumenter
contact=Kontakt
contact-information=Kontaktinformation
contacts=Kontakter
contains=Innehåller
content=Innehåll
content-and-layout=Innehåll och format
content-background=Innehållsbakgrund
content-border=Innehållsram
content-creators=Innehållsskapare
content-field=Innehållsfält
content-for=Innehåll för
content-permissions=Innehållsrättigheter
content-settings=Innehållsinställningar
content-text=Innehållstext
content-with-tag-x=Innehåll med tagg <em>{0}</em>.
content-with-x-x=Innehåll med {0} <em>{1}</em>.
continue=Fortsätt
control-panel=Kontrollpanel
convert=Konvertera
convert-legacy-permission-algorithm=Konvertera från äldre rättighetssystem
convert-to=Konvertera till
convert-wiki-pages-from-classic-wiki-to-creole-format=Konvertera Wiki-sidor från klassiskt till Creole-format
copy=Kopiera
copy-as-new=Kopiera till ny
copy-from-live=Kopiera från publik area
copy-page=Kopiera sidan
copy-parent=Kopiera överliggande
copy-the-callback-url-and-specify-it-in-facebook=Kopiera återanrops-URL och specificera den i Facebook.
copy-the-content-and-layout-for-this-page-from-another-page=Kopiera sidans format och innehåll från annan sida.
could-not-connect-to-address-x.-please-verify-that-the-specified-port-is-correct-and-that-the-remote-server-is-configured-to-accept-requests-from-this-server=Kunde inte ansluta till adress {0}. Verifiera att den specificerade porten är korrekt och att den andra servern är konfigurerad att acceptera förfrågningar från denna server.
could-not-save-draft-to-the-server=Kunde inte spara utkast på servern.
country=Land
coupon=Kupong
coupon-code=Kupongkod
coupon-discount=Kupongrabatt
coupon-id=Kupong-ID
coupon-information=Kuponginformation
coupons=Kuponger
coupons-can-be-set-to-only-apply-to-orders-above-a-minimum-amount=Kuponger kan användas enbart till beställningar som överstiger minimibeloppet. Gör en beställning för minimum {0} kr för att kunna använda kupongen.
course=Kurs
courses=Kurser
cow=Ko
create-a-new-page-on-this-topic=Skapa en ny sida om det här ämnet.
create-account=Skapa konto
create-community=Skapa community
create-date=Skapad datum
create-page-x=Skapa sida '{0}'
create-room=Skapa rum
create-time=Skapa tid
created-by=Skapad Av
created-by-x=Skapad av {0}
credentials=Lösenord
credit=Kredit
credit-card=Kreditkort
credit-cards=Kreditkort
credits=Kredit
cross-references=Korsreferenser
css=CSS
cubit=Cubit
currency=Valuta
currency-symbols=Valutasymboler
currency.AED=arabiska dirham
currency.ALL=Albanian Lek
currency.ANG=Neth Antilles Guilder
currency.ARS=Argentine Peso
currency.AUD=australienska dollar
currency.AWG=Aruba Florin
currency.BBD=barbados dollar
currency.BDT=Bangladesh Taka
currency.BGN=bulgariska lev
currency.BHD=Bahraini Dinar
currency.BIF=Burundi Franc
currency.BMD=Bermuda Dollar
currency.BND=Brunei Dollar
currency.BOB=Bolivian Boliviano
currency.BRL=brasilianska real
currency.BSD=bahamas dollar
currency.BTN=Bhutan Ngultrum
currency.BYR=Belarus Ruble
currency.BZD=Belize Dollar
currency.CAD=kanadensiska dollar
currency.CHF=schweiziska franc
currency.CLP=chilenska peso
currency.CNY=kinesiska yuan
currency.COP=Colombian Peso
currency.CRC=Costa Rica Colon
currency.CUP=Cuban Peso
currency.CYP=cypriotiska pund
currency.CZK=tjeckiska koruna
currency.DJF=Dijibouti Franc
currency.DKK=danska kronor
currency.DOP=dominikanska peso
currency.DZD=Algerian Dinar
currency.ECS=Ecuador Sucre
currency.EEK=estniska kroon
currency.EGP=egyptiska pund
currency.ERN=Eritrea Nakfa
currency.ETB=Ethiopian Birr
currency.EUR=Euro
currency.FKP=Falkland Islands Pound
currency.GBP=engelska pund
currency.GHC=Ghanian Cedi
currency.GIP=Gibraltar Pound
currency.GMD=gambianska dalasi
currency.GNF=Guinea Franc
currency.GTQ=Guatemala Quetzal
currency.HKD=hongkong dollar
currency.HNL=Honduras Lempira
currency.HRK=kroatiska kuna
currency.HTG=Haiti Gourde
currency.HUF=ungerska forint
currency.IDR=indonesiska rupiah
currency.ILS=israeliska sheqel
currency.INR=indiska rupee
currency.IRR=Iran Rial
currency.ISK=isländska kronor
currency.JMD=Jamaican Dollar
currency.JOD=jordanska dinar
currency.JPY=japanska yen
currency.KES=kenyanska shilling
currency.KHR=Cambodia Riel
currency.KMF=Comoros Franc
currency.KRW=koreanska won
currency.KWD=kuwait dinar
currency.KYD=Cayman Islands Dollar
currency.KZT=Kazakhstan Tenge
currency.LAK=Lao Kip
currency.LBP=Lebanese Pound
currency.LKR=sri lankanska rupee
currency.LSL=Lesotho Loti
currency.LTL=litauiska litas
currency.LVL=lettiska lats
currency.LYD=Libyan Dinar
currency.MAD=Moroccan Dirham
currency.MDL=Moldovan Leu
currency.MGF=Malagasy Franc
currency.MKD=Macedonian Denar
currency.MNT=Mongolian Tugrik
currency.MOP=Macau Pataca
currency.MRO=Mauritania Ougulya
currency.MTL=malta lira
currency.MUR=mauritius rupee
currency.MVR=Maldives Rufiyaa
currency.MWK=Malawi Kwacha
currency.MXN=mexikanska peso
currency.MYR=malaysiska ringgit
currency.MZM=Mozambique Metical
currency.NAD=Namibian Dollar
currency.NGN=Nigerian Naira
currency.NIO=Nicaragua Cordoba
currency.NOK=norska kronor
currency.NPR=Nepalese Rupee
currency.NZD=nya zeeländska dollar
currency.OMR=Omani Rial
currency.PAB=Panama Balboa
currency.PEN=Peruvian Nuevo Sol
currency.PGK=Papua New Guinea Kina
currency.PHP=filippinska peso
currency.PKR=Pakistani Rupee
currency.PLN=polska zloty
currency.PYG=Paraguayan Guarani
currency.QAR=Qatar Rial
currency.ROL=Romanian Leu
currency.RON=rumänska lei
currency.RUB=ryska rubel
currency.RWF=Rwanda Franc
currency.SAR=saudiarabiska riyal
currency.SCR=Seychelles Rupee
currency.SDD=Sudanese Dinar
currency.SEK=svenska kronor
currency.SGD=singapore dollar
currency.SHP=St Helena Pound
currency.SIT=slovenska tolar
currency.SKK=slovakiska koruna
currency.SLL=Sierra Leone Leone
currency.SOS=Somali Shilling
currency.SRG=Surinam Guilder
currency.STD=Sao Tome Dobra
currency.SVC=El Salvador Colon
currency.SYP=Syrian Pound
currency.SZL=Swaziland Lilageni
currency.THB=thailändska baht
currency.TND=Tunisian Dinar
currency.TOP=Tonga Pa'anga
currency.TRY=turkiska lira
currency.TTD=trinidad&tobago dollar
currency.TWD=taiwanesiska dollar
currency.TZS=Tanzanian Shilling
currency.UAH=Ukraine Hryvnia
currency.UGX=Ugandan Shilling
currency.USD=amerikanska dollar
currency.UYU=Uruguayan New Peso
currency.VEB=Venezuelan Bolivar
currency.VND=Vietnam Dong
currency.VUV=Vanuatu Vatu
currency.WST=Samoa Tala
currency.XAF=CFA Franc
currency.XAG=Silver Ounces
currency.XAL=Aluminium Ounces
currency.XAU=Gold Ounces
currency.XCD=öst karibiska dollar
currency.XCP=Copper Ounces
currency.XOF=västafrikanska franc
currency.XPD=Palladium Ounces
currency.XPF=Pacific Franc
currency.XPT=Platinum Ounces
currency.YER=Yemen Riyal
currency.ZAR=sydafrikanska rand
currency.ZMK=Zambian Kwacha
currency.ZWD=Zimbabwe Dollar
current=Aktuell
current-community=Nuvarande community
current-month=Nuvarande månad
current-organization=Nuvarande organisation
current-page=Nuvarande sida
current-parent=Nuvarande överliggande
current-portal-instance=Nuvarande hemsida
current-results=Nuvarande resultat
current-theme=Nuvarande tema
current-title=Nuvarande titel
current-user=Nuvarande användare
custom=Egen
custom-attributes=Egna fält
custom-color=Egen färg
custom-field=Eget fält
custom-field-height-help=Sätter fältets höjd i pixlar.
custom-field-hidden-help=Att sätta ett eget som dolt innebär att det inte syns i några användargränssnitt förrutom det här. Detta gör det möjligt att använda fältet i mer avancerade tillämpningar där man vill lagra information som inte användarna själva skall ha möjlighet att redigera.
custom-field-indexable-help=Att sätta ett eget fält som sökbart innebär att värdet i fältet kommer indexeras när objektet (tex. en användare) modifieras. Endast java.lang.String-fält kan göras sökbara. Tänk på att när ett fält precis har gjorts sökbart måste indexen först uppdateras innan värden i fältet kan ge träffar i sökningar.
custom-field-key-help=Ett eget fälts nyckel gör det möjligt att nå fältet programmatiskt genom taggen &lt;liferay-ui:custom-attribute /&gt;.
custom-field-secret-help=Att sätta ett eget fält som hemligt gör att den text som matas in i fältet inte kommer visas på skärmen. Använd detta för lösenord.
custom-field-selection-help=Om du sätter detta val till sant kommer fältet sättas med en vallista där användaren väljer ett värde istället för att fylla i fritt.
custom-field-type-help=Det är viktigt att du väljer rätt fälttyp, det går inte att ändra fälttyp senare.
custom-field-width-help=Sätter fältets bredd i pixlar.
custom-fields=Egna fält
custom-fields-are-not-enabled-for-any-resource=Egna fält finns inte aktiverat för alla typer av resurser.
custom-message=Eget meddelande
custom-portlet-xml=Egen portlet.xml
custom-question=Egen fråga
customer=Kund
customer-service=Kundservice
customize-colors=Egna färger
customize-colors-preview=Egna färger: Förhandsvisa
cut-and-paste-the-full-url-to-use-as-a-hyperlink=Klipp ut och klistra in URL för att använda som en hyperlänk:
czech=Tjeckisk
daily=Daglig
danish=Dansk
dashed=Streckad
data=Data
data-migration=Datakonverteringar
data-strategy=Datastrategi
database=Databas
date=Datum
date-and-time=Datum och tid
date-format=Datumformat
date-range=Datumomfattning
date-selection=Använd xab and xbb knapparna för att välja år. Använd {0} och {1} knapparna för att välja månad. Håll musknappen på ovanstående knappar för snabbare val.
day=Dag
day-high=Slutdag
day-low=Startdag
day-s=dag(ar)
days=Dagar
de_en=Tyska till Engelska
de_fr=Tyska till Franska
deactivate=Avaktivera
decade=Årtionde
decades=Årtionde
decorated=Dekorerad
decoration=Dekoration
default=Standardvärde
default-associations=Startassociationer
default-colors=Startfärger
default-control-panel-theme=Standardtema för kontrollpanelen
default-email-notification=Normal e-postbekräftelse
default-landing-page=Landningssida
default-landing-page-help=Detta är sidan som användare automatiskt omdirigeras till efter att de har loggat in. Om du tex. vill att landningssidan skall vara http://localhost:8080/web/guest/login, sätt då /web/guest/login.
default-language=Startspråk
default-logout-page=Utloggningssida
default-logout-page-help=Detta är sidan som användare automatiskt omdirigeras till efter att de har loggat ut. Om dutex. vill att man vid utloggning skall hamna på http://localhost:8080/web/guest/logout, ange då /web/guest/logout.
default-mobile-theme=Standardmobiltema
default-preferences=Startinställningar
default-regular-theme=Standardtema
default-resolution=Startupplösning
default-tab=Standardflik
default-user-associations=Användares standardtillhörighet
default-value=Standardvärde
default-values=Standardvärden
define-permissions=Ange rättigheter
define-permissions-on-a-resource-that-belongs-to-the-x-portlet=Definiera rättigheter på en resurs som tillhör portlet {0}.
define-the-behavior-of-this-search=Bestäm sökmetod
defining-permissions-for-this-resource-is-not-available-for-this-type-of-role=Den här rollen har inte rätt att definiera rättigheter
definition=Definition
definition-id=Definition ID
definition-name=Definitionsnamn
definition-of-terms=Definition av termer
definition-version=Definitionsversion
definitions=Definitioner
delete=Ta bort
delete-category=Ta bort kategori
delete-data=Ta bort data
delete-document=Ta bort dokument
delete-entry=Ta bort data
delete-folder=Ta bort mapp
delete-image=Ta bort bild
delete-live-page=Ta bort live sida.
delete-missing-layouts=Ta bort saknade sidor
delete-missing-layouts-help=Om detta är valt kommer alla sidor i denna grupp som inte finns i den importerade LAR-filen att tas bort.
delete-page=Ta bort sida
delete-portlet-data-before-importing=Ta bort portletdata innan import
delete-portlet-data-help=Varning: Tar bort alla portletdata innan importen utförs. Andra sidor kan eventuellt vara beroende av den informationen.
delete-row=Ta bort rad
delete-selected-value=Ta bort valt värde
delete-tag-set=Ta bort Taggfamilj
delete-vocabulary=Ta bort ordlista
deleted-user=Borttagna användare
deleting-messages=Tar bort meddelande...
denied=Nekad
denotes-a-system-group=Ange systemgrupp
denotes-a-system-role=Ange systemroll
deny=Neka
deploy=Utplacera
deploy-directory=Utplacera katalog
descending=Fallande
describe-proposal=Beskriv förslaget
description=Beskrivning
design=Design
desktop=Skrivbord
dest-directory=Målkatalog
destination-address=Mottagaradress
destination-input-enabled=Adressinmatning tillåten
details=Detaljer
developer=Utvecklare
dictionary=Lexikon
diff=Skillnad
diffs=Skillnader
dinner=Middag
direct-download=Direktnedladdning
direct-download-url=URL för direktnedladdning
direct-install=Direktinstallation
directions-address=Startadress
directions-input-enabled=Adressinmatning tillåten
directory=Katalog
disable=Blockera
disable-caching=Deaktivera cache
disable-forwarding=Blockera vidarebefordring
disabled=Inaktiv
discard=Förkasta
disclaimer=Rättelse
discount=Rabatt
discount-type=Rabattyp
dismiss=Avslå
display=Visa
display-a-datapicker=Visa en datumväljare
display-as-tooltip=Visa som Tooltip
display-date=Visa datum
display-depth=Visa nivåer
display-of-live-session-data-is-disabled=Visning av sessions-data är avaktiverat. För att aktivera, sätt portalegenskaper <strong>{0}</strong> till sant.
display-order=Visa ordningsföljd
display-per-page=Visa per sida
display-settings=Utseende och funktion
display-style=Utseende
display-time=Visa tid
display-url=Visa URL
displayed-assets-must-match-these-rules=Innehåll som skall visas måste leva upp till dessa regler.
displaying-article-pages=Visar artikelsidor
displaying-content=Visar innehåll
distribution-scope=Distributionsomfattning
dns-lookup=DNS uppslagning
do-not-repeat=Upprepa inte
do-not-repeat-this-event=Upprepa inte denna händelse.
do-not-send-a-reminder=Skicka inte påminnelse
document=Dokument
document-conversion=Översättning av dokumentformat
document-extensions-does-not-match=Dokumenttilläggen stämmer inte överens.
document-library=Dokumentbibliotek
document-name=Dokumentnamn
document-names-must-end-with-one-of-the-following-extensions=Dokumentnamnen måste avslutas med följande tillägg:
document-path=Dokumentsökväg
document-profile=Dokumentprofil
document-properties=Dokumentegenskaper
documents=Dokument
documents-home=Dokumentets ursprung
documents-listing=Dokumentlista
documents-per-page=Dokument per sida
documents-require-at-least-one-read-role=Dokumenten kräver minst en läsroll.
documents-require-at-least-one-write-role=Dokumenten kräver minst en skrivroll.
documents-with-tag-x=Dokument med taggen <em>{0}</em>.
documents-with-x-x=Dokument med {0} <em>{1}</em>.
does-not-contain=Innehåller inte
domain=Domän
domain-controller=Domänkontrollant
done=Färdig
dotted=Punktad
double=Dubbel
down=Nedåt
download=Ladda ned
download-content=Ladda ned innehåll
download-file=Ladda ned fil
download-link=Ladda ned länk
download-links=Ladda ned länkar
download-more=Ladda ned mer
download-page=Ladda ned sida
download-page-url=Ladda ned sid-URL
download-script=Ladda ned skript
download-template=Ladda ned mall
download-xsd=Ladda ned XML-definition
download-xsl-template=Ladda ned XSL-mall
downloading=Nedladdningar
downloads=Nedladdningar
draft=Utkast
draft-saved-at-x=Skiss sparat {0}.
drafts=Skisser
drag-portlets-below-to-nest-them=Dra in portlets nedan för att lägga in dem
driving-directions=Vägbeskrivning
due-date=Förfallodatum
duplicated-variable-name=Duplicerat variabelnamn
duration=Varaktighet
dutch=Holländsk
dynamic=Dynamisk
edit=Redigera
edit-article=Redigera artikel
edit-blog=Redigera blogg
edit-blog-entry=Redigera blogginlägg
edit-bookmark=Redigera bokmärke
edit-category=Redigera kategori
edit-category-permissions=Redigera kategorirättigheter
edit-community-roles-for-user=Ändra användarens roller i communityt
edit-content=Redigera innehåll
edit-coupon=Redigera kupong
edit-document=Redigera dokument
edit-entry=Redigera data
edit-entry-permissions=Redigera inläggsrättigheter
edit-event=Redigera händelse
edit-firm=Redigera företag
edit-folder=Redigera mapp
edit-group=Redigera grupp
edit-groups=Redigera grupper
edit-groups-for-role=Redigera grupper för roll:
edit-groups-for-user=Redigera grupper för användare:
edit-image=Redigera bild
edit-link=Redigera länk
edit-list=Redigera lista
edit-location=Redigera plats
edit-message=Redigera meddelande
edit-node=Redigera nod
edit-options=Redigera val
edit-organization=Redigera organisation
edit-page=Redigera sida
edit-pages=Redigera sidor
edit-pages-priority=Redigera sidornas prioritet
edit-permissions=Redigera rättigheter
edit-preferences=Redigera inställningar
edit-private-page=Redigera egna sida
edit-product=Redigera produkt
edit-product-entry=Redigera produkt
edit-profile=Redigera grunduppgifter
edit-project=Redigera projekt
edit-projects=Rediger projekt
edit-public-page=Redigera publik sida
edit-question=Redigera fråga
edit-registration=Redigera registrering
edit-repository=Redigera lagringsplats
edit-role=Redigera roll
edit-roles=Redigera roller
edit-roles-for-group=Redigera roller för grupp:
edit-roles-for-user=Redigera roller för användare:
edit-script=Redigera skript
edit-settings-for-x-in-group=Redigera inställningar för {0} i grupp:
edit-stock-quantity=Redigera lager mängd
edit-structure=Redigera struktur
edit-tag=Ändra tagg
edit-tag-permissions=Redigera taggrättigheter
edit-tag-set-permissions=Redigera taggfamilj-rättigheter
edit-task=Redigera uppgift
edit-template=Redigera mall
edit-topic=Redigera ämne
edit-user=Redigera användare
edit-users=Redigera användare
edit-users-for-group=Redigera användare för grupp:
edit-users-for-project=Redigera användare för projekt:
edit-users-for-role=Redigera användare för roll:
edit-users-for-task=Redigera användare för uppgift:
edit-vocabulary-permissions=Redigera ordlisterättigheter
edit-web-content=Redigera artiklar
edit-wikis=Redigera Wikis
edit-wikis-for-group=Redigera Wikis för grupp:
edit-x=Redigera {0}
edit-x-x=Redigera <span class="{0}">{1}</span>
edit-xsd=Redigera XML definition
edit-xsl-template=Redigera XSL mall
edit_guest=Redigera gäst
editing-structure-details=Redigera strukturuppgifter
editor-type=Redigerar typ
educational=Kunskapsmässig
email=E-post
email-address=E-postadress
email-address-attribute=E-postadressattribut
email-addresses=E-postadresser
email-body=E-postinnehåll
email-entry=E-postmeddelande
email-from=E-post från
email-notifications=E-postpåminnelser
email-subject=E-postrubrik
email-subscription=E-postprenumeration
email-to=E-postadressat
emails=E-post
embedded=Inbyggd
embedded-assets=Inbyggda tillgångar
emoticons=Känsloikoner
employee-id=Personal-ID
empty-cart=Töm kundvagnen
empty-folder=Töm mappen
empty-trash=Töm papperskorgen
en_de=Engelska till Tyska
en_es=Engelska till Spanska
en_fr=Engelska till Franska
en_it=Engelska till Italienska
en_ja=Engelska till Japanska
en_ko=Engelska till Koreanska
en_nl=Engelska till Holländska
en_pt=Engelska till Portugisiska
en_zh=Engelska till Kinesiska (Kina)
en_zt=Engelska till Kinesiska (Taiwan)
enable-birthday=Visa födelsedagar
enable-comment-ratings=Tillåt betygskommentarer
enable-comments=Tillåt kommentarer
enable-conversion-to=Aktivera konvertering till
enable-flags=Tillåt anmälningar
enable-gender=Visa kön
enable-message-ratings=Tillåt betygsmeddelanden
enable-page-ratings=Tillåt betygsättning av sidor
enable-print=Tillåt utskrift
enable-ratings=Tillåt betygssättning
enable-rss-subscription=Visa RSS-prenumerationslänk
enable-tag-based-navigation=Tillåt taggbaserad navigation
enable-tag-based-navigation-help=Om den här är ikryssad och en tagg väljs när man tittar på sidan så kommer innehållsom är märkt med den taggen visas istället för det innehåll som valts manuellt.
enabled=Aktiverad
enabling-openoffice-integration-provides-document-conversion-functionality=Om du aktiverar OpenOffice-funktionen får du tillgång till dokumentkonverteringsfunktioner.
encryption-type=Krypteringstyp
end=Slut
end-at=Sluta på
end-by=Sluta med
end-date=Slutdatum
english=Engelska
enrollment-url=Inskrivnings-URL
enter-a-blank-entry-to-disable-email-forwarding=Lägg in tom inmatning för att blockera vidarebefordring av e-post.
enter-a-blank-paypal-email-address-to-disable-paypal=Lägg in blank PayPal e-postadress för att blockera PayPal-betalning. Välj kreditkort för att göra betalning.
enter-a-list-item-click-cancel-or-leave-blank-to-end-the-list=Skriv in ett listobjekt. Tryck avbryt eller lämna tom för att avsluta listan.
enter-a-name-for-the-email-address=Skriv in ett namn för e-postadressen.
enter-a-paypal-email-address-to-send-all-payments-to-paypal=Skriv in PayPal e-postadress för att skicka alla betalningar till PayPal.
enter-a-title-for-the-address=Skriv in titel för adressen.
enter-again=Skriv in igen
enter-an-address=Skriv in en adress.
enter-an-address-for-the-image=Skriv in en adress för bilden.
enter-an-email-address=Skriv in en e-postadress.
enter-custom-values-or-leave-it-blank-to-use-the-default-portal-settings=Skriv in egna värden. Tomma fält använder portalens standardinställning.
enter-javascript-code-that-returns-true-or-false-to-validate-the-field.-the-following-implicit-variables-are-available=Skriv in JavaScript-kod som kontrollerar fältinnehållet och returnerar true/false. Följande variabler finns att tillgå:
enter-one-city-or-zip-code-per-line=Skriv en ort eller ett postnummer <strong>per rad</strong>.
enter-one-email-address-per-line=Skriv en e-postadress <strong>per rad</strong>.
enter-one-isbn-number-per-line-to-add-books=Skriv ett ISBN-nummer <strong>per rad</strong> för att lägga till böcker. Du kan lägga till upp till {0} åt gången.
enter-one-mail-host-name-per-line-for-all-additional-mail-host-names-besides-x=Lägg in ett e-postvärdnamn <strong>per rad</strong> för ytterligare e-postvärdnamn förutom <em>{0}</em>.
enter-one-plugin-package-id-per-line=Skriv in ett tilläggspaket-ID <strong>per rad</strong>.
enter-one-role-name-per-line-a-user-must-belong-to-one-of-these-roles-in-order-to-add-this-plugin-to-a-page=Lägg in ett rollnamn <strong>per rad</strong>. En användare måste tillhöra en av dessa roller för att kunna lägga till tillägg till en sida.
enter-one-role-name-per-line-a-user-must-belong-to-one-of-these-roles-in-order-to-add-this-portlet-to-a-page=Lägg in ett rollnamn <strong>per rad</strong>. Användaren måste tillhöra en av rollerna för att kunna lägga till denna portlet till sidan.
enter-one-screen-name-per-line-to-reserve-the-screen-name=Lägg in ett inloggningsnamn <strong>per rad</strong> för att reservera inloggningsnamnet.
enter-one-url-per-line=Lägg in en URL <strong>per rad</strong>.
enter-one-user-email-address-per-line-to-reserve-the-user-email-address=Lägg in en användares e-postadress <strong>per rad</strong> för att reservera användarens e-postadress.
enter-rank-and-minimum-post-pairs-per-line=Lägg in placering och minsta inmatning <strong>per rad</strong>. Användarnas placering kommer visas enligt antalet inlägg.
enter-text-below-to-refine-the-list-of-tags=Skriv text nedan för att precisera tagglistan
enter-the-default-community-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Lägg in startnamnet till communityt <strong>per rad</strong> som är förknippat med de nya användarna.
enter-the-default-role-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Lägg in startnamnet till rollen <strong>per rad</strong> som är förknippat med de nya användarna.
enter-the-default-user-group-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Lägg in startnamnet till användargruppen <strong>per rad</strong> som är förknippat med de nya användarna.
enter-the-encryption-algorithm-used-for-passwords-stored-in-the-ldap-server=Lägg in kryptering algoritmen som används till lösenorden lagrade på LDAP-servern.
enter-the-friendly-url-that-will-be-used-by-both-public-and-private-pages=Skriv in url som kan användas av både publika och privata sidor.
enter-the-name,-image,-and-priority-level-in-descending-order=Skriv in namnet, bilden och prioritetsnivån i fallande ordning. Trådar med högre prioritet visas före trådar med lägre prioritet. Namnet används som prioritetens namn. Bilden används som prioritetens bild och kan vara en URL eller en relevant länk till temat.
enter-the-public-and-private-virtual-host-that-will-map-to-the-public-and-private-friendly-url=Skriv in den publika och privata virtuella värden som ska mappa till både publika och privata URLs.
enter-the-search-filter-that-will-be-used-to-test-the-validity-of-a-user=Skriv in sökfiltret som ska användas för att testa valdiditeten av en användare. Termerna @company_id@, @email_address@, @screen_name@, och @user_id@ är återplacerade vid körning med korrekta värden.
enter-the-workflow-definition-below-in-xml-format=Lägg in arbetsflödesdefinition nedan i XML format.
enter-up-to-x-email-addresses-of-friends-you-would-like-to-invite=Lägg in upp till {0} e-postadresser för vänner som du vill bjuda in. Lägg in EN e-postadress per rad.
enter-your-custom-css=Lägg in ditt egna CSS.
enterprise=Företag
enterprise-logo=Företagslogo
entire-message=Hela meddelandet
entries=Inlägg
entries-with-tag-x=Inlägg med taggen <em>{0}</em>.
entries-with-x-x=Inlägg med {0} <em>{1}</em>.
entry=Inlägg
entry-added-email=Nya inlägg, epost
entry-information=Inläggsinformation
entry-updated-email=Uppdaterade inlägg, epost
erase-the-current-date=Radera aktuellt datum
error=Fel
es_en=Spanska till Engelska
estimated-duration=Beräknad varaktighet
estimated-end-date=Beräknat slutdatum
europe=Europa
evaluate-holiday-request=Avgör semesterförfrågan
event=Händelse
event-information=Händelse information
event-location=Händelse plats
event-reminder-email=Händelse påminnelse-e-post
events=Händelser
every=Varje
every-weekday=Varje vardag
everyone=Alla
everything=Allt
exact-phrase=Exakt fras
exclude-assets-with-0-views=Ta bort innehåll som aldrig visats
exclusive=Exklusiv
execute=Exekvera
expand=Fäll ut
expand-all=Öppna alla
expert=Expert
expiration=Utgång
expiration-date=Utgångsdatum
expiration-enabled=Aktivera utgångsdatum
expiration-enabled-help=Kryssa i för att tvinga användare att ändra sina lösenord efter en viss tid
expire=Upphör
expired=Upphört
export=Exportera
export-calendar=Exportera kalender
export-data=Exportera data
export-date-range-help=Tillåt datumomfång att specificera en delmängd av datan att exportera. All data kommer exporteras om den är skapad eller modifierad vid eller efter startdatumet eller efter slutdatumet.
export-enabled=Export aktiverad
export-import=Export / Import
export-import-categories-help=Om vald så kommer samtliga kategorier importeras och exporteras med sin hierarki. Vid import kommer inte kategorier skapas om det redan finns en kategori med samma namn.
export-import-permissions-assigned-to-users-help=På grund av kornigheten av rättighetssystemet kan export och import av användarrättigheter öka bearbetningstiden påtagligt. Exportera dem inte om det inte är helt nödvändigt.
export-import-permissions-help=Rättigheterna tilldelade för de exporterade sidorna och individuella portletfönstrena kommer inkluderas om detta val är ibockat.
export-import-portlet-permissions-help=Rättigheterna tilldelade för det exporterade portletfönstret kommer inkluderas om detta val är ibockat.
export-import-theme-help=När markerad för export kommer toppnivåtemat och alla dess filer inkluderas i de resulterade LAR-filerna. När vald för import kommer temat installeras och alla sidor konfigureras att använda det.
export-settings=Exportinställningar
export-the-selected-data-to-the-community-of-a-remote-portal-or-to-another-community-in-the-same-portal=Exportera vald data till ett community i en annan portal eller till ett annat community i samma portal.
export-the-selected-data-to-the-given-lar-file-name=Valda poster exporteras till den namngivna LAR-filen.
exporting=Exporterar
extend=Förläng
extension=Tillägg
extranet=Extranet
facebook=Facebook
fahrenheit=Fahrenheit
failed-login-attempts=Misslyckade inloggningsförsök:
failed-to-bind-to-the-ldap-server-with-given-values=Misslyckad koppling till LDAP-servern med de givna argumenten.
failed-to-create-consumer=Kunde inte skapa konsument
failed-to-get-registration-properties=Kunde inte hämta registreringsegenskaper.
failed-to-install-remote-portlet=Kunde inte installera fjärrportleten.
failed-to-register-consumer=Kunde inte registrera konsument.
false=Falskt
faq=FAQ
favorite-activity=Favoritaktivitet
favorite-bible-verse=Favoritbibelvers
favorite-food=Favoritmat
favorite-movie=Favoritfilm
favorite-music=Favoritmusik
favorite-quote=Favoritcitat
favorites=Favoriter
fax=Fax
fax-number=Faxnummer
fbml=FBML
featured=Karaktäristiskt
featured-items=Karaktäristiskt föremål
feed=Prenumeration
feed-image-alignment=Prenumerationens bildjustering
feed-item-content=Prenumerationens innehåll
feed-type=Prenumerationstyp
feedback=Feedback
feedbacks=Feedbacks
feeds=Prenumerationer
feet=Fötter
female=Kvinna
female-voice=Kvinnlig röst
field=Fält
field-label=Fältbeskrivning
field-name=Fältnamn
fields=Fält
fields-are-added-if-you-need-to-distinguish-items-based-on-criteria-chosen-by-the-user=Fält läggs till om du behöver separera varorna. Exempelvis, om du säljer T-shirts, vill du förmodligen lägga till ett fält med namnet <em>Storlek</em> som innehåller <em>S, M, L, XL</em>. Separera alla värden i fältet med kommatecken.
file=Fil
file-list=Fillista
file-location=Lagringsplats
file-name=Filnamn
file-size-is-larger-than-x-megabytes=Filstorlek är större än ${0} megabytes.
file-size-was-not-specified-in-the-request=Ingen filstorlek skickades med din förfrågan
file-type-is-invalid=Ogiltig filtyp
file-upload=Ladda upp fil
file-uploads=Uppladdade filer
files=Filer
fill-out-the-following-form-to-get-driving-directions-to=Fyll i formuläret för att få vägbeskrivning till
filter=Filter
filter-by-account=Filtrera på konto
filter-by-organization=Filtrera på organisation
filter-by-structure=Filtrera på struktur
filter-by-template=Filtrera på mall
filter-by-user=Filtrera på användare
filter-by-user-group=Filtrera på användargrupp
filter-settings=Filterinställningar
filter-web-content-list-by-structure-x=Filtrera webbinnehållslistan med struktur {0}.
filters=Filter
find=Sök
find-members=Hitta medlemmar
find-potential-recipients-from-the-following=Sök mottagare bland följande:
fine-tune-generated-roles=Finjustera genererade roller.
finished=Klar
firm-name=Företagsnamn
firms=Företag
first=Första
first-message=Första meddelandet
first-name=Tilltalsnamn
first-name-attribute=Förnamnsattribut
first-thread=Första tråd
first-version=Första version
flag=Anmäl
flag-this-page=Anmäl denna sida
flag[action]=Flagga
flags=Flaggor
flash-attributes=Flash-attribut
flash-variables=Flash-variabler
flat-amount=Rak summa
flat-view=Plan vy
folder=Mapp
folder-display-settings=Mappinställningar
folder-name=Mappnamn
folder-path=Mappsökväg
folders=Mappar
folders-and-documents=Mappar och dokument
folders-and-entries=Mappar och innehåll
folders-and-images=Mappar och bilder
folders-listing=Mapplista
folders-per-page=Mappar per sida
font=Teckensnitt
font-color=Typsnittsfärg
font-style=Teckensnitt
foot=Fot
footer-web-content=Sidfotsinnehåll
footnotes=Sidfot
for-example,-if-the-public-virtual-host-is-www.helloworld.com-and-the-friendly-url-is-/helloworld=Till exempel, om virtuella värden är <strong>www.helloworld.com</strong> och URLn är <strong>/helloworld</strong>, då <strong>{0}://www.helloworld.com</strong> är mappad till <strong>{1}/helloworld</strong>.
for-example-x=Till exempel, {0}.
forbidden=Otillåten
forgot-password=Glömt lösenord
form=Formulär
form-and-presentation=Form och utseende
form-controls=Formulärkontroller
form-fields=Formulärfält
form-information=Formulärinformation
form-method=Form-metod
format=Format
format-script=Formatskript
format-template=Formatmall
format-xsl=Format XSL
formula=Formel
forums=Forum
forward=Vidarebefordra
forward-address=Vidarebefordra-adress
fourth=Fjärde
fr_de=Franska till Tyska
fr_en=Franska till Engelska
framework-version=Ramverksversion
framework-versions=Ramverksversioner
free-memory=Ledigt minne
free-shipping=Fri frakt
french=Fransk
friday-abbreviation=Fre
friend-requested=Vän begärd
friendly-url=URL
friends=Vänner
from=Från
from-this-location=Från denna plats
ftp=FTP
full=Hel
full-content=Fullständigt innehåll
full-image=Fullständig bild
full-name=Fullständigt namn
full-screen=Helskärm
future=Framtid
gadget=Accessoar
gender=Kön
general=Allmän
generate=Generera
generate-custom-roles=Generera anpassade roller
generate-thread-dump=Skapa tråddump
gerah=Gerah
german=Tysk
get=
get-directions=Ta emot vägbeskrivningar
get-map=Hämta karta
get-or-post=Get eller Post
get-password=Skaffa lösenord
get-quote=Ta emot citat
get-the-api-key-and-canvas-page-url-from-facebook=Hämta API-nycklarna och kanvas-URLer från Facebook.
gifts=Presenter
give-x-permission-to-users-with-the-x-role=Ge {0} rättigheter till användare med rollen {1}.
global=Global
global-tags-are-injected-to-all-pages-that-you-visit=Globala taggar läggs på alla besökta sidor. Använda dem för att få med dig relevant innehåll.
go=Slutför
go-to=Gå till
go-to-category=Gå till kategori
go-to-folder=Gå till mapp
go-to-paypal-and-set-up-ipn-to-post-to-x=Gå till PayPal och ställ in IPN för att skicka till {0}.
go-to-the-latest-version=Gå till senaste versionen
google-analytics-id=Google Analytics ID
google-apps=Google Apps
google-gadget=Google Gadget
google-gadget-url=Google Gadget URL
google-license=Google Licens
googles-spelling-suggestion-for=Googles förslag till ordet {0} är {1}.
government=Regering
grace-limit=Hjälpsamhetsgräns
grace-limit-help=Antal gånger en användare fortfarande får lov att logga in trots att lösenordet gått ut.
graduation=Examen
greeting=Hälsning
groove=Groove
group=Grupp
group-by=Gruppera på
group-id=Grupp-ID
group-import-search-filter=Sökfilter för gruppimport
group-mapping=Gruppmappning
group-name=Gruppnamn
groups=Grupper
groups-and-roles=Grupper och roller
groups-dn=Gruppers DN
guest=Gäst
guest-preferences=Gästinställningar
guestbook=Gästbok
half-banner=Halv webbannons
handbreath=Tvärhand
handling-of-form-data=Hantering av formulärdata
hangman=Hänga gubbe
hangman-word-list=Hänga gubbe ordlista
happy-hour=Roliga timmen
harmful-dangerous-acts=Uppmanar till olagliga handlingar
hateful-or-abusive-content=Kränkande innehåll
header=Rubrik
header-article=Artikelrubrik
header-background=Rubrikbakgrund
header-border=Rubrikram
header-text=Rubriktext
header-web-content=Sidhuvudsinnehåll
headers=Rubriker
hectare=Hektar
height=Höjd
help=Hjälp
helpful=Hjälpsam
hidden=Gömd
hidden-variables=Gömda variabler
hide=Göm
hide-activities=Göm uppgifter
hide-assign-reviewers=Göm tilldelning av granskare
hide-category-controls=Göm kategorikontroller
hide-image=Göm bild
hide-instances-that-have-already-ended=Göm instanser som redan är avslutade
hide-options=Göm val
hide-remote-export-options=Göm exportval
hide-syntax-help=Göm syntax-hjälpen
hide-tasks-that-have-already-ended=Göm uppgifter som redan är avslutade
high=Hög
highest=Högst
hint-for-narrow-portlet=s
hint-for-wide-portlet=b
historical-charts=Tidigare diagram
history=Historik
history-count=Historikantal
history-count-help=Hur många av de föregående lösenorden som sparas.
history-enabled=Historik aktiverad
history-enabled-help=Kryssa i för att spara föregående lösenord.
holiday=Helgdag
home=Hem
home-address=Hemadress
home-phone=Hemtelefon
home-url=Hem-URL
home-url-help=Detta är startstidan för portalen. Om du tex. vill att startsidan skall vara http://localhost:8080/web/guest/home, sätt /web/guest/home.
hook-plugin=Hook Plugin
hook-plugins=Hook Plugins
horizontal=Horisontell
horizontal-bar=Liggande staplar
horizontal-separator=Horisontell avskiljare
host=Värd
hot-deploy=Utplacera
hour=Timmar
hourly=Varje timme
hours=Timmar
hours-of-operation=Antal timmar
hover-link=Hover-länk
how-do-users-authenticate=Hur användarna autentiserar?
html=HTML
html-attributes=HTML-attribut
html-format=HTML-format
html-mode=HTML-läge
html-title=HTML-titel
http-method=HTTP-metod
hungarian=Ungersk
hyperlink=Länk
i-agree=Jag godkänner
i-disagree=Jag godkänner inte
icelandic=Isländsk
icon=Ikon
icq=ICQ
id=ID
identification=Kontaktinformation
identity=Identitet
if-a-user-id-does-not-exist,-then-use-my-user-id=Om användar-id saknas, använd mitt id.
if-the-discount-type-is-free-shipping,-then-shipping-charges-are-subtracted-from-the-order=Om rabatten är <em>Fri frakt</em>, då är alla fraktkostnader borttagna från beställningen. Om rabatten är <em>Tax Free</em>, då är alla moms kostnader borttagna från beställningen.
if-the-user-is-valid-and-the-user-exists-in-the-ldap-server-but-not-in-liferay=Om användaren är giltig och finns i LDAP-servern men inte i Liferay, kommer den att synkroniseras från LDAP-servern till Liferay. Nedanför ser du mappning av Liferay-attribut och ett par namn som används för att fylla Liferay-fält från LDAP.
if-you-are-not-x-logout-and-try-again=Om du inte är {0}, logga ut och försök igen.
iframe=IFrame
ignore=Ignorera
ignore-all-updates=Bortse från alla uppdateringar
igoogle=iGoogle
image=Bild
image-gallery=Bildgalleri
image-names-must-end-with-one-of-the-following-extensions=Bildnamnen måste sluta med ett av följande tillägg:
image-position-from-the-left=Bildförskjutning åt vänster
image-position-from-the-top=Bildförskjutning från toppen
image-search-key=Bildsökord
image-uploader=Bilduppladdare
images=Bilder
images-file=Bildfil
images-with-tag-x=Bilder med taggen <em>{0}</em>.
images-with-x-x=Bilder med {0} <em>{1}</em>.
imap=IMAP
impersonate=Uppträd som
impersonate-user=Uppträd som användare
import=Importera
import-a-lar-file-to-overwrite-the-selected-data=Importera LAR-fil som ersätter markerat innehåll
import-cas-users-from-ldap=Importera från LDAP
import-cas-users-from-ldap-help=Kryssa i för att användare som loggar in med CAS ska importeras till LDAP-katalogen. Kräver aktiverad LDAP.
import-data-strategy-copy-as-new-help=All data och allt innehåll i den importerade LARen kommer skapas som nya inmatningar inom den aktuella gruppen varje gång LARen importeras.
import-data-strategy-mirror-help=All data och allt innehåll i den importerade LARen kommer skapas som nytt första gången medan referens till källan behålls. Nästkommande importer från samma källa kommer uppdatera inmatningarna istället för att skapa nya inmatningar.
import-enabled=Import aktiverad
import-export=Importera / Exportera
import-from-within-the-target-community-can-cause-conflicts=Importera från målcommunityt kan skapa konflikter. Använd communityportleten från ett annat community istället.
import-interval=Importintervall
import-on-startup-enabled=Import vid start aktiverad
import-only-the-latest-version-and-not-the-full-history=Importera endast senaste versionen och inte hela historiken.
import-pages=Importera sidor
import-search-filter=Importera sökfilter
import-settings=Importinställningar
import-siteminder-users-from-ldap=Importera från LDAP
import-siteminder-users-from-ldap-help=Om den här är ikryssad kommer användare som autentiseras av SiteMinder men som inte finns i portalen att importeras från LDAP. LDAP måste vara aktiverat.
import-wiki-images-help=Skicka en ZIP-fil av bilderna för import. Du kan komprimera bildmappen av MediaWiki direkt (ibland kallas det "uppladdning"). Om du gör så rekommenderas det att ta bort mapparna "archive", "temp" och "thumbs" för att reducera storleken på ZIP-filen då de kommer ignoreras.
import-wiki-pages-help=Lämna in en XML-fil exporterad av MediaWiki genom "Special:Export"-sidan (se "Specialsidor" i verktygslådsmenyn).
import-wiki-users-help=Skicka en CSV-fil med e-postadresserna för användarna som matchar med dem i portalen. Filen ska ha två kolumner: användarnamnet och e-postadressen. Denna fil kan erhållas med SQL direkt från MediaWikis databas.
important=Viktigt
importing=Importerar
in-progress=Behandlar
in-stock=I lager
in-the-case-where-a-customer-completes-an-order-that-contains-items-from-many-suppliers=Om kunden gör en beställning som innehåller varor från flera leverantörer: kunden kommer att få en normal bekräftelse e-post, varje leverantör kommer att få en bekräftelse e-post med lista över varor som tillhör den leverantören, och alla webbhandel administratörer kommer att få e-postkopior som kunden och leverantörerna har fått.
inactive=Inaktiv
inactive-user=Inaktiv användare
inband=Inband
inband-registration=Inband-registrering
inch=Tum
include=Inkludera
include-all-children-pages=Ta med alla undersidor
include-all-descendent-pages=Ta med alla underliggande sidor
include-artifact-in-repository=Inkludera artefakt i lagringsplatsen
include-original-text=Inkludera originaltext
include-root-in-tree=Ta med toppnoden i trädet
include-tags-specified-in-the-url=Ta med taggar från URL?
included-layouts=Ingående sidor
incoming=Inkommande
incoming-imap-server=Inkommande IMAP-server
incoming-links=Inkommande länkar
incoming-pop-server=Inkommande POP-server
incoming-port=Inkommande port
increment-version=Högre versionsnummer
increment-version-on-save=Spara med högre versionsnummer
indefinite=Obestämd
indent=Indentera
indexed=Indexerad
indexes=Index
industry=Industri
infringes-my-rights=Rättigheter saknas
inherit=Ärva
initial-window-state=Initialt fönsterläge
initiate-process=Sätt igång process
input-permissions-configure-help=Ange rättigheter för den här resursen.
input-permissions-more-options-help=Visa fler rättigheter som kan tilldelas på den här resursen.
insert-custom-css-that-will-be-loaded-after-the-theme=Ange egen CSS som kommer laddas efter temat.
inserted-in=Infogad i
inset=Infällning
install=Installera
install-and-configure-maxmind-geoip-city-or-geolite-city-to-enable-this-portlet=Installera och konfigurera Maxmind GeoIP City eller GeoLite City för att aktivera den här portleten.
install-and-configure-the-ip-geocoder-portlet-to-enable-this-portlet=Installera och konfigurera IP-Geocoder-portleten för att aktivera den här portleten.
install-more=Installera mer
install-more-applications=Installera ytterligare applikationer
install-more-layout-templates=Installera fler formatmallar
install-more-plugins=Installera fler tillägg
install-more-portlets=Installera fler portlets
install-more-themes=Installera fler grafikteman
install-plugins=Installera tillägg
install-portlet=Installera portlet
install-status=Installationsstatus
installation-in-process=Installera i körande process
installed-version=Installerad version
instance-id=Webbplats-ID
instances=Webbplatser
instant-messenger=Instant Messenger
instant-messenger-ids=Instant Messenger IDs
instructions-for-the-user=Instruktioner för användaren
insurance=Försäkring
insurance-calculation=Beräkna försäkring
interest-paid=Räntebelopp
interest-rate=Ränta
intermediate=Mellanliggande
internal-server-error=Internt serverfel
interval=Intervall
interview=Intervju
invite-by-email=Skicka inbjudan på epost
invite-friends=Bjud in vänner
invite-members=Bjud in medlemmar
invoice=Faktura
irc=IRC
is-temporarily-unavailable={0} är tillfälligt borta.
is-this-template-attached-to-a-structure=Är denna mall bifogad till en struktur?
isbn=ISBN
it_en=Italienska till Engelska
italian=Italiensk
italic=Kursiv
item=Vara
item-description=Varubeskrivning
item-information=Varuinformation
item-name=Varunamn
item-total=Alla varor totalt
items=Varor
items-per-page=Antal per sida
ja_en=Japanska till Engelska
jaas-is-not-configured-properly=JAAS är inte rätt inställt.
jabber=Jabber
javascript=JavaScript
javascript-1=JavaScript 1
javascript-2=JavaScript 2
javascript-3=JavaScript 3
javax.portlet.description.122=Kategorier är termer som det går att klassificera innehåll med. Administratörer kan skapa kategorier samt taxonomier för att organisera kategorierna i. Användare kan använda det innehåll de skapar med de tillgängliga kategorierna.
javax.portlet.description.126=Organisationer beskriver grupper av användare ordnade i hierarkier, såsom avdelningar och dotterbolag. Administratörer hantera medlemmar, definiera roller och hantera information om organisationen.
javax.portlet.description.127=Användargrupper är lösa samlingar av användare oberoende av medlemskap i community eller organisation. Administratörer kan definiera användargrupper och göra dem till medlemmar i communities och organisationer.
javax.portlet.description.129=Lösenordspolicys beskriver saker som när lösenord går ut och krav på hur lösenord skall vara utformade. Administratörer kan definiera policys eller delegera ansvaret till en LDAP-server.
javax.portlet.description.134=Communities är grupper av användare utan någon hierarkisk indelning. Administratörer hantera medlemmar, definiera roller och hantera information om communityn.
javax.portlet.description.137=Serveradministratörsinställningarna styr loggar, cachning, indexering av sökindex och andra avancerade funktioner. Administratörer kan övervaka systemets prestanda, ändra serverinställningar, indexera om sökindexen modifiera cache-inställningarna.
javax.portlet.description.140=Mina sidor är egna sidor som du skapar själv eller som tilldelas till dig. Om du innehar de roller som krävs kan du redigera sidorna, lägga till nya sidor och styra hur de grafiskt skall presenteras.
javax.portlet.description.146=Sidmallar gör det möjligt att skapa en komplett sida inklusive portlets utifrån en mall. Administratörer kan skapa och redigera sidmallar samt rättigheterna för dessa.
javax.portlet.description.149=Webbplatsmallar gör det möjligt att skapa uppsättningar med sidor inklusive innehåll som sedan kan användas som mallar när man skapar webbplatser för communities och organisationer. Administratörer kan skapa och redigera webbplatsmallar samt rättigheterna för dessa.
javax.portlet.description.15=Innehåll kan vara alla typer av material som du kan vilja lägga till på en webbplats, såsom artiklar, en FAQ eller en nyhet. Administratörer kan hantera innehåll och tilldela roller och rättigheter. Användare kan skapa, redigera, godkänna och se innehåll beroende på roll.
javax.portlet.description.19=Forumet erbjuder en diskussionsyta för användarna som kan delas upp i olika kategorier på olika nivåer. Administratörer kan hantera forumet, tilldela roller och rättigheter samt porta användare. Användare kan delta i diskussionerna, prenumerera på trådar och kategorier samt se forumstatistik.
javax.portlet.description.2=Mitt konto gör all information om dig enkelt tillgänglig på ett ställe. Användare kan redigera och se sina inställningar, profil, medlemskap i communityn och organisationer samt användargrupper.
javax.portlet.description.20=Dokumentbiblioteket är en virtuell drive med stöd för filattribut, metadata, versionshantering och anpassningsbara mappar. Administratörer kan hantera mappar och dokument, ändra rättigheter och utforska biblioteket.
javax.portlet.description.25=Omröstningar är ett trevligt och enkelt sätt att få sina användare att medverka. Användare kan enkelt skapa, redigera och se svaren för de flervalsfrågor som de skapar.
javax.portlet.description.28=Bokmärken är genvägar till webbplatser som du gillar, använder ofta eller vill dela med andra användare. Användare kan skapa, ta bort och dela bokmärken.
javax.portlet.description.31=Bildgalleriet erbjuder en central lagringsplats för bilder som är tillgänglig var som elt, när som helst. Administratörer kan skapa mappar och bilder, sätta rättigheter och göra avancerade inställningar. Användare kan beroende på roll hantera sin mappar och bilder.
javax.portlet.description.33=En blogg är periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar och bloggfunktionen ger den traditionella bloggupplevelsen. Användare kan se och skapa blogginlägg samt ändra rättigheterna för sin egen blogg.
javax.portlet.description.36=En wiki är en sökbar faktadatabas där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva vilket gör det enkelt att utbyta kunskap kring ett område. Administratörer kan lägga till och redigera wiki-sidor, sätta rättigheter samt göra avancerade inställningar.
javax.portlet.description.8=Kalendariet gör det möjligt för användare att lägga till, redigera och ta bort evenemang och uppgifter och dela dessa över community- och organisationsgränser. Administratörer kan hantera evenemang och uppgifter och sätta rättigheter.
javax.portlet.description.98=Mjukvarukatalogen gör det möjligt att definiera en katalog med mjukvaror som man vill göra tillgängliga för besökarna. Administratörer kan hantera katalogen och sätta rättigheter för de olika mjukvarorna.
javax.portlet.description.99=Taggar gör det möjligt att kategorisera innehåll med hjälp av såväl egna termer som fördefinierade ordlistor. Administratörer kan hantera alla taggar, tilldela rättigheter och göra avancerade inställningar. Användare kan hantera sina taggar och definiera listor med taggar som de använder för att kategorisera innehåll.
javax.portlet.title.10=Adressbok
javax.portlet.title.100=Inbjudan
javax.portlet.title.101=Innehållspresentatör
javax.portlet.title.102=XSL-innehåll
javax.portlet.title.104=Uppdateringsstyrning
javax.portlet.title.107=Kommentarer
javax.portlet.title.108=Betyg
javax.portlet.title.11=Register
javax.portlet.title.110=Visa Dokumentbibliotek
javax.portlet.title.111=Installera plug-in
javax.portlet.title.112=Logga in med OpenID
javax.portlet.title.113=Portlet CSS
javax.portlet.title.114=Senaste bloggarna
javax.portlet.title.115=Bloggsammanställning
javax.portlet.title.116=Mina aktiviteter
javax.portlet.title.118=Nestlade Portlets
javax.portlet.title.120=Uppgifter
javax.portlet.title.121=Begäran
javax.portlet.title.122=Kategorimeny
javax.portlet.title.124=Sociala nätverk
javax.portlet.title.125=Användare
javax.portlet.title.126=Organisationer
javax.portlet.title.127=Användargrupper
javax.portlet.title.128=Roller
javax.portlet.title.129=Lösenordsregler
javax.portlet.title.130=Inställningar
javax.portlet.title.131=Bevakning
javax.portlet.title.132=Plugin-konfiguration
javax.portlet.title.133=Delade portlets
javax.portlet.title.134=Communities
javax.portlet.title.135=Portalsajter
javax.portlet.title.136=Plugin-installation
javax.portlet.title.137=Serverövervakning
javax.portlet.title.139=Egna fält
javax.portlet.title.140=Mina sidor
javax.portlet.title.141=Tagghantering
javax.portlet.title.142=Flaggor
javax.portlet.title.143=Sidans flaggor
javax.portlet.title.144=Betyg
javax.portlet.title.145=Toppmeny
javax.portlet.title.146=Sidmallar
javax.portlet.title.147=Kategorier
javax.portlet.title.148=Taggmoln
javax.portlet.title.149=Webbplatsmallar
javax.portlet.title.15=Artiklar
javax.portlet.title.150=Arbetsflöden - Uppgifter
javax.portlet.title.152=Arbetsflöden - Konfiguration
javax.portlet.title.153=Arbetsflöden - Mina uppgifter
javax.portlet.title.16=Valutaomvandlare
javax.portlet.title.17=CSZ Sök
javax.portlet.title.18=Kartor
javax.portlet.title.19=Forum
javax.portlet.title.2=Mitt konto
javax.portlet.title.20=Dokumentbibliotek
javax.portlet.title.23=Ordbok
javax.portlet.title.25=Hantera "Dagens fråga"-frågor
javax.portlet.title.26=Översättningar
javax.portlet.title.27=Enhetsomvandlare
javax.portlet.title.28=Bokmärken
javax.portlet.title.29=Grupper
javax.portlet.title.3=Sökning
javax.portlet.title.30=Nätverksprogram
javax.portlet.title.31=Bildgalleri
javax.portlet.title.33=Bloggar
javax.portlet.title.34=Webbhandel
javax.portlet.title.36=Wiki
javax.portlet.title.37=Ordkombinationer
javax.portlet.title.39=RSS
javax.portlet.title.48=IFrame
javax.portlet.title.49=Mina platser
javax.portlet.title.54=Visa Wiki
javax.portlet.title.56=Visa artiklar
javax.portlet.title.58=Logga in
javax.portlet.title.59=Dagens fråga
javax.portlet.title.61=Låneberäkning
javax.portlet.title.62=Visa artikellista
javax.portlet.title.64=Senaste dokument
javax.portlet.title.66=Webb Proxy
javax.portlet.title.67=Amazons rankinglista
javax.portlet.title.69=Hello Laszlo
javax.portlet.title.70=Lösenordsgenerator
javax.portlet.title.71=Navigera
javax.portlet.title.73=Här-är-du
javax.portlet.title.77=Sök i artiklar
javax.portlet.title.78=Skoj
javax.portlet.title.79=Global administration
javax.portlet.title.8=Kalender
javax.portlet.title.80=Organisationshantering
javax.portlet.title.82=Språk
javax.portlet.title.83=Varningar
javax.portlet.title.84=Notiser
javax.portlet.title.85=Sajtmeny
javax.portlet.title.86=Portletinställningar
javax.portlet.title.87=Formatmallar
javax.portlet.title.88=Sidhantering
javax.portlet.title.9=Administration
javax.portlet.title.90=Portal
javax.portlet.title.97=Post-it-lapp
javax.portlet.title.98=Programvarukatalog
javax.portlet.title.99=Taggar
jboss-prefix=JBoss prefix
jdbc-driver-class-name=JDBC Driver klassnamn
jdbc-password=JDBC lösenord
jdbc-url=JDBC URL
jdbc-user-name=JDBC användarnamn
jira-login=JIRA-login
job-application=Jobbansökan
job-class=Jobbklass
job-title=Jobbtitel
join=Anslut
join-community=Gå med i Community
join-date=Anslutningsdatum
join-organization=Anslut till organisation
join-room=Anslut till rum
joined=Ansluten
journal-feed-target-portlet-id-help=Du kan ange ID för en Visa-artikel-portlet på målsidan i vilken olistade artiklar kommer att visas. Portleten måste existera på sidan för att innehållet skall visas.
journal-template-cacheable-help=Bocka av endast när utveckling sker av mallar som använder request-hantering, ställer frågor mot CMS API, eller använder andra dynamiska funktioner.
junk-mail=Skräppost
justify=Justera
justify-center=Mittjustera
justify-left=Vänsterjustera
justify-right=Högerjustera
key=Nyckel
key-generator=Nyckel-generator
keys=Nycklar
keywords=Nyckelord
kill-session=Avsluta session
kilogram=Kilogram
kilometer=Kilometer
ko_en=Koreanska till Engelska
korean=Koreansk
lang.dir=ltr
lang.line.begin=vänster
lang.line.end=höger
language=Språk
language-and-time-zone=Språk och tidszon
language-type=Språktyp
languages=Språk
large-image=Stor bild
large-image-url=Stor bild-URL
large-rectangle=Stor rektangel
larger=Större
laser=Laser
last=Senaste
last-activity-date=Datum för senaste aktiviteten
last-changed-by=Senast ändrad av
last-checked=Senaste kontroll
last-login=Senaste inloggning:
last-message=Senaste meddelande
last-modified=Senast ändrad
last-name=Efternamn
last-name-attribute=Efternamnsattribut
last-post=Senaste post
last-post-date=Senaste postdatum
last-request=Senaste begäran
last-thread=Senaste tråd
last-trade=Senaste handel
last-update-date=Senaste uppdatering
last-updated-by-x=Senast uppdaterad av {0}
last-updated-x=Senast uppdaterad {0}
last-version=Senaste version
last-vote-date=Senaste röstning
last-week=Förra veckan
last-x-structures=Senaste {0} strukturer
last-x-templates=Senaste {0} mallar
last-x-web-content=Senaste artikel
latest-version=Sista
latin=Latin
launch=Starta
launch-editor=Starta redigeraren
layer-type=Lagertyp
layout=Format
layout-template=Formatmall
layout-template-plugin=Formatmallstillägg
layout-template-plugins=Formatmallstillägg
layout-templates=Formatmallar
layout.types.article=Artikel
layout.types.control_panel=Kontrollpanel
layout.types.embedded=Inbäddad
layout.types.link_to_layout=Länk till sida
layout.types.panel=Panel
layout.types.portlet=Portlet
layout.types.url=URL
layouts=Format
ldap=LDAP
ldap-servers=LDAP Servrar
leaderboard=Resultatlista
learn-more=Läs mer
leave=Lämna
leave-a-copy-of-the-forwarded-message=Lämna en kopia av vidarebefordrade meddelande?
leave-community=Lämmna community
leave-edit-preferences=Lämna de redigerade inställningarna
leave-organization=Lämna organisation
leave-this-blank-if-the-coupon-does-not-check-for-the-item-sku=Lämna detta blankt om kupongen inte motsvarar varans SKU.
leave-this-blank-if-the-coupon-does-not-check-for-the-parent-categories-of-an-item=Lämna detta blankt om kupongen inte motsvarar varans övre kategorier.
left=Vänster
legal-id=Org nr
legal-name=Registrerat namn
legal-type=Organisationsform
legend=Legend
length=Längd
less-options=Färre alternativ
letter-spacing=Teckenavstånd
level=Nivå
license=Licens
license-key=Licensnyckel
licenses=Licenser
liferay=Liferay
liferay-has-failed-to-connect-to-the-ldap-server=Liferay misslyckades ansluta till LDAP-servern. Kontrollera din konfiguration och verifiera att LDAP-servern är igång.
liferay-has-successfully-connected-to-the-ldap-server=Liferay lyckades ansluta till LDAP-servern.
liferay-versions=Liferay-versioner
lifetime=Livslängd
limit-scope=Begränsa tillämpningsområde
limits=Begränsningar
line=Linjediagram
line-height=Radavstånd
link=Länk
link-portlet-urls-to-page=Skicka länkar till sida
link-to-layout=Länk till sida
link-to-page=Länk till sida
links=Länkar
list-all=Lista alla
list-name=Lista namn:
list-of-plugins-was-last-refreshed-on-x=Tilläggslistan uppdaterades senast {0}.
list-users-with-the-permission-to-perform-the-action=Lista alla användare som har rättigheter för detta
lists=Listor
live=Publik
live-session=Publik session
live-sessions=Pågående sessioner
loading-accounts=Laddar konton...
loading-folders=Laddar mappar...
loading-message=Laddar meddelande..
loading-messages=Laddar meddelanden...
loan-amount=Lånebelopp
locale=Språk
localized=Flerspråkig
localized-language=Översättning
location=Plats
location-profile=Platsuppgifter
locations=Platser
lock=Lås
lock-thread=Lås tråd
locked=Låst
lockout=Utelåst
lockout-duration=Tid för utelåsning
lockout-duration-help=Den tid en användares konto är låst
lockout-enabled=Utelåsning aktiverad
lockout-enabled-help=Kryssa i för att låsa ett konto där upprepade misslyckade inloggningsförsök görs.
log-levels=Fel- och varningsmeddelanden
login=Inloggning
login-url=Inlogggnings-URL
logo=Logga
logout-url=Utloggnings-URL
long-description=Detaljerad beskrivning
long-text=Lång text
look-and-feel=Grafiskt utseende
lookup=Slå upp
low=Låg
lower-case-letters=Små bokstäver
lunch=Lunch
mac-addresses=MAC-adress
mail=E-post
mail-display-settings=E-postinställningar
mail-domain=E-postdomän
mail-host-names=E-postvärdnamn
mailing=Skicka e-post
mailing-list=Epost-sändlista
main-configuration=Huvudkonfiguration
main-fields=Huvudfält
main-profile=Huvuduppgifter
maintenance-alert=Underhållslarm
make-x-my-start-page=Gör {0} som min start sida!
male=Man
male-voice=Manlig röst
manage=Hantera
manage-children=Hantera undersidor
manage-entries=Hantera poster
manage-list=Hantera lista
manage-nodes=Hantera noder
manage-page=Hantera sida
manage-pages=Hantera sidor
manage-portlets=Hantera portlets
manage-task=Hantera uppgift
manage-teams=Hantera Team
manage-wikis=Hantera Wikis
manager=Ledare
manual=Manual
manually-specify-additional-javamail-properties-to-override-the-above-configuration=Manuellt specificera ytterliggare JavaMail egenskaper för att ersätta konfigurationen ovan.
maori=Maori
map-address=Kartadress
map-input-enabled=Adressinmatning tillåten
map-new-location=Kartlägg ny plats
mapping=Mappning
maps-and-directions=Kartor och vägbeskrivningar
margin=Marginal
margin-and-padding=Marginaler
mark-as-a-question=Markera som fråga
mark-as-an-answer=Markera som svar
mark-as-read=Markera som läst
mark-as-unread=Markera som oläst
marking-messages-as-read=Markerar meddelanden som lästa...
marking-messages-as-unread=Markerar meddelanden som olästa
mass=Mässa
match-whole-words=Matcha hela ord
match-x-of-the-following-fields=Matcha {0} av följande fält:
max-attendees=Max antal närvarande
max-qty=Maximal kvantitet
maximize=Maximera
maximize-links=Maximera länkar
maximized=Maximerad
maximum=Maximum
maximum-age=Max livstid
maximum-age-help=Anger hur länge ett lösenord kan användas innan det måste ändras
maximum-bloggers-to-display=Max antal bloggare som visas
maximum-failure=Max misslyckanden
maximum-failure-help=Anger hur många misslyckade inloggningsförsök som får göras
maximum-file-size=Max filstorlek
maximum-items-to-display=Max antal som visas
maximum-memory=Maximalt minne
maximum-thumbnail-dimensions=Maxmått på bildikon
maximum-thumbnail-height=Höjd på bildikon
maximum-thumbnail-width=Bredd på bildikon
maybe=Kanske
maybe-attending=Kanske närvarande
me=Jag
medium=Medium
medium-image=Medelstor bild
medium-image-url=Medelstor bild URL
medium-rectangle=Medelstor rektangel
meeting=Möte
members=Medlemmar
members-to-invite=Medlemmar som bjuds in
membership-requested=Medlemskap begärt
memory=Minne
merge=Slå ihop
merge-data=Slå samman data
merge-pages=Slå ihop sidor
merge-redundant-roles=Slå ihop redundanta roller
merge-with-parent-category=Sammanför med överliggande kategori
merge-with-parent-folder=Sammanför med överliggande mapp
message=Meddelande
message-added-email=E-post om nytt meddelande
message-boards-home=Forum, hem
message-boards-message-anonymous-help=Kryssa i för att meddelanden ska anslås anonymnt.
message-boards-message-question-help=Kryssa i om det rör sig om en fråga, då kan framtida inlägg i tråden markeras sm svar.
message-headers=Meddelandehuvud
message-list=Meddelandelista
message-recipients-limit=Meddelande om mottagarebegränsning
message-thread=Meddelandetråd
message-updated-email=E-post om uppdaterat meddelande
messages=Meddelanden
messages-have-been-deleted=Meddelanden har tagits bort.
messages-per-inbox-preview=Meddelande per inkorg
messages-per-page=Meddelande per sida
meta-description=Beskrivning
meta-keywords=Nyckelord
meta-robots=Robots
meta-tags=Meta-taggar
meter=Meter
method=Metod
microsoft-outlook=Microsoft Outlook:
microsoft-outlook-csv-file=Microsoft Outlook (.CSV-fil)
middle-name=Mellannamn
migrate-data-from-one-database-to-another=Migrera data från en databas till en annan.
migrate-documents-from-one-repository-to-another=Migrera dokument från ett repository till ett annat.
mile=Mil (Engelsk)
millimeter=Millimeter
min-qty=Minimal kvantitet
mina=Mina
minesweeper=Sänka skepp
minimize=Minimera
minimized=Minimerad
minimum-age=Minsta ålder
minimum-age-help=Anger hur länge en användare måste vänta innan ett nytt lösenord kan ändras igen.
minimum-length=Minsta längd
minimum-length-help=Anger minsta tillåtna längd i tecken
minimum-order=Minimumbeställning
ministries=Prästämbeten
ministries-and-gifts=Prästämbeten och gåvor
minor-edit=Mindre justering
minute=Minut
minutes=Minuter
mirror=Spegel
misc=Blandat
miscellaneous=Övrigt
mm-dd-yyyy=(mm/dd/åååå)
mobile-devices=Handterminaler
mobile-phone=Mobiltelefoner
model=Modell
model.resource.com.liferay.portal.model.Group=Grupp
model.resource.com.liferay.portal.model.Layout=Sida
model.resource.com.liferay.portal.model.LayoutPrototype=Sidmall
model.resource.com.liferay.portal.model.LayoutSetPrototype=Webbplatsmall
model.resource.com.liferay.portal.model.Location=Plats
model.resource.com.liferay.portal.model.Organization=Organisation
model.resource.com.liferay.portal.model.PasswordPolicy=Lösenordspolicy
model.resource.com.liferay.portal.model.Portlet=Portlet
model.resource.com.liferay.portal.model.Role=Roll
model.resource.com.liferay.portal.model.User=Användare
model.resource.com.liferay.portal.model.UserGroup=Användargrupp
model.resource.com.liferay.portlet.announcements.model.AnnouncementsEntry=Tillkännagivande
model.resource.com.liferay.portlet.asset=Innehåll
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetCategory=Kategori
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetEntry=Innehållsobjekt
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetTag=Tagg
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetVocabulary=Kategori ordlista
model.resource.com.liferay.portlet.blogs=Bloggar
model.resource.com.liferay.portlet.blogs.model.BlogsEntry=Blogginlägg
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks=Bokmärken
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks.model.BookmarksEntry=Bokmärke
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks.model.BookmarksFolder=Mapp för bokmärken
model.resource.com.liferay.portlet.calendar=Kalender
model.resource.com.liferay.portlet.calendar.model.CalEvent=Kalendarium-händelse
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary=Dokumentbibliotek
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry=Dokument
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileShortcut=Genväg
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder=Katalog
model.resource.com.liferay.portlet.expando.model.ExpandoColumn=Egna egenskaper
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery=Bildgalleri
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery.model.IGFolder=Bildgalleri katalog
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery.model.IGImage=Bildgalleri bildgalleri
model.resource.com.liferay.portlet.journal=Artikelhantering
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle=Artikel
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalFeed=Artikel-prenumeration
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalStructure=Artikelstruktur
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalTemplate=Artikelmall
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards=Kommentarer
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBCategory=Forumkategori
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBMessage=Foruminlägg
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBTopic=Forumtråd
model.resource.com.liferay.portlet.polls=Omröstningar
model.resource.com.liferay.portlet.polls.model.PollsQuestion=Omröstningsfrågor
model.resource.com.liferay.portlet.shopping=Shopping
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingCategory=Produktkategori
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingItem=Artikel
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingOrder=Inköpsorder
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog=Programvarukatalog
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCFrameworkVersion=Programvarukatalog, Framework-version
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCLicense=Programvarukatalog, produktlicens
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCProductEntry=Programvarukatalog, artikel
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCProductVersion=Programvarukatalog, produktversion
model.resource.com.liferay.portlet.tasks.model.TasksProposal=Uppgiftsförslag
model.resource.com.liferay.portlet.wiki=Wiki
model.resource.com.liferay.portlet.wiki.model.WikiNode=Wiki-nod
model.resource.com.liferay.portlet.wiki.model.WikiPage=Wiki-sida
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowDefinition=Arbetsflöde, definition
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowInstance=Arbetsflöde
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowTask=Arbetsflöde, uppgift
models=Modeller
modified=Ändrad
modified-date=Ändrat datum
modify-layout=Ändra formatmall
module-id=Modul-ID
monday-abbreviation=Mån
monitoring=Bevakning
month=Månad
month-abbreviation=mm
month-s=Månader
monthly=Månatlig
monthly-payment=Månatligt belopp
months=Månader
more=Fler
more-actions=Fler funktioner
more-information-about-liferay-is-available-at=Mer information om Liferay kan du hitta på {0}http://www.liferay.com{1}.
more-options=Flera tillval
more-x-results=Fler {0} resultat
move=Flytta
move-column=Flytta kolumn
move-page=Flytta sida
move-thread=Flytta tråd
move-to=Flytta till
movie=Film
msn=MSN
multi-selection-list=Flervalslista
must-cart-quantities-be-a-multiple-of-the-item's-minimum-quantity=Måste kundvagnens antal vara en multipel av varornas minimala antal?
my-account=Mina uppgifter
my-addresses=Mina adresser
my-blog=Min blogg
my-commits=Mina incheckningar
my-communities=Mina communities
my-community=Mitt community
my-completed-tasks=Mina avslutade uppgifter
my-documents=Mina dokument
my-entries=Mina data
my-friends=Mina vänner
my-home=Min hemsida
my-images=Mina bilder
my-meetups=Mina möten
my-organization=Min organisation
my-pending-tasks=Mina förestående uppgifter
my-places=Mina platser
my-posts=Mina inlägg
my-private-pages=Mina privata sidor
my-products=Mina produkter
my-profile=Min profil
my-public-pages=Mina publika sidor
my-sites=Mina sajter
my-subscriptions=Mina prenumerationer
my-tasks=Mina uppgifter
my-wall-to-wall-with-x=Min vägg-till-vägg med {0}
my-workflows=Mina arbetsflöden
myspace=MySpace
n-signifies-narrow-portlets-and-w-signifies-wide-portlets=(s) betyder smala portleter och (b) betyder breda portleter
name=Namn
narrow=Smal
narrow-column=Smal kolumn
navigation=Navigation
navigation-style=Navigationsstil
nested-children=Underliggande strukturer
net-event=Nätverkshändelse
netvibes=Netvibes
netvibes-widget-url=Netvibes Widget URL
never=Aldrig
never-auto-expire=Går aldrig ut automatiskt
never-expire=Går aldrig ut
never-review=Granskas aldrig
new=Ny
new-email-address=Ny epostadress
new-event=Ny händelse
new-friendly-url=Ny URL
new-game=Nytt spel
new-id=Nytt ID
new-item=Nytt element
new-mail-notification=Ny e-postbekräftelse
new-name=Nytt namn
new-over-total=Ny/Total
new-page=Ny sida
new-page-name=Nytt sidnamn
new-parent=Ny överliggande
new-password=Nytt lösenord
new-title=Ny rubrik
new-window=Nytt fönster
newer=Nyare
newest=Nyast
news=Nyheter
news-selections=Nyhetsurval
next=Nästa
next-change=Nästa förändring
next-message=Nästa meddelade
next-month=Nästa månad
next-page=Nästa sida
next-thread=Nästa tråd
next-year=Nästa år
nickname=Smeknamn
nl_en=Holländska till Engelska
no=Nej
no-activities-were-found=Hittade inga uppgifter
no-alfresco-content-was-found=Inget Alfresco-innehåll hittades.
no-assets-selected=Inget innehåll valt.
no-banner=Ingen webbannons
no-categories-found=Inga kategorier hittades.
no-city-and-state-pairs-were-found-associated-with-the-given-zip=Ingen ort-stat-par hittades som matchar det angivna postnumret.
no-comments-yet=Inga kommentarer ännu.
no-communities-were-found=Inga communities hittades.
no-coupons-were-found=Inga kuponger hittades.
no-custom-fields-are-defined-for-x=Det finns inga egna egenskaper definierade för <em>{0}</em>.
no-data-migration-processes-are-available=Procedurer för att konvertera data saknas.
no-definitions-were-found=Inga definitioner hittades.
no-documents-were-found-that-matched-the-keywords=Inga dokument hittades som matchar sökorden:
no-documents-were-found-that-matched-the-keywords-x=Inga dokument hittades som matchar sökorden: {0}.
no-download=Ingen nedladdning
no-due-date=Inget förfallodatum
no-end-date=Inget slutdatum
no-entries-were-found=Hittade inga poster
no-entries-were-found-that-matched-the-keywords=Ingen data hittades som matchar sökorden:
no-entries-were-found-that-matched-the-keywords-x=Ingen data hittades som matchar sökorden: {0}.
no-feeds-were-found=Hittade inga prenumerationer
no-groups-were-found=Inga grupper hittades.
no-hook-plugins-were-found=Hittade inga Hook Plugins.
no-information-was-found-associated-with-the-symbol-x=Ingen information hittades som matchar symbolen <strong>{0}</strong>.
no-instances-were-found=Inga exempel hittades.
no-items-were-found-that-matched-the-keywords=Inga varor hittades som matchar sökorden:
no-layout-template-plugins-were-found=Inga tillägg för formatmallar hittades
no-locations-were-found=Inga platser hittades.
no-mapping=Koppling saknas
no-messages-found=Inga meddelanden hittades.
no-messages-selected=Inga meddelanden är valda.
no-messages-were-found-that-matched-the-keywords-x=Inga meddelanden hittades som matchar sökorden: {0}.
no-orders-were-found=Inga beställningar hittades.
no-organizations-were-found=Inga organisationer hittades.
no-page-templates-were-found=Inga sidmallar hittades.
no-pages-are-selected-for-export=Inga sidor är valda för export.
no-pages-were-found-that-matched-the-keywords-x=Inga sidor hittades som matchar sökorden: {0}.
no-password-policies-were-found=Inga lösenordspolicies hittades
no-portlet-plugins-were-found=Inga tilläggsportlets hittades
no-portlets-were-searched=Inga portletar genomsöktes.
no-products-were-found=Hittade inga produkter.
no-products-were-found-that-matched-the-keywords-x=Inga produkter som matchar {0} hittades.
no-proposals-were-found=Hittade inga förslag
no-reason-specified=Orsak anges ej
no-requests-were-found=Hittade inga förfrågningar.
no-results-were-found-that-matched-the-keywords-x=Inga resultat som matchar {0} hittades.
no-reviewers-were-found=Hittade inga granskare
no-roles-were-found=Inga roller hittades.
no-site-templates-were-found=Inga webbplatsmallar hittades.
no-structures-were-found=Inga strukturer hittades.
no-structures-were-found-that-matches-the-id=Inga strukturer hittades som matchar ID:
no-tags-found=Inga taggar hittas.
no-tags-were-found=Inga taggar hittades.
no-tasks-were-found=Inga uppgifter hittades.
no-teams-were-found=Inga team hittades.
no-templates-were-found=Inga mallar hittades.
no-templates-were-found-that-matches-the-id=Inga mallar hittades som matchar ID:
no-theme-plugins-were-found=Inga tematillägg hittades
no-user-groups-were-found=Inga användargrupper hittades.
no-users-were-found=Inga användare hittades.
no-web-content-were-found=Hittade inga artiklar.
no-web-plugins-were-found=Hittade inga webbtillägg
no-workflow=Inga arbetsflöden
no-workflow-definitions-are-defined=Inga arbetsflöden finns definierade.
no-workflow-engine-is-deployed=Ingen arbetsflödesmotor finns installerad.
no-zip-code-was-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Inget postnummer hittades som matchar den angivna gatan, orten och staten.
no-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-city-and-state=Inga postnummer hittades som matchar den angivna orten och staten.
no-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Inga postnummer hittades som matchar den angivna gatan, orten och staten.
node=Nod
node-id=Nod-ID
nodes=Noder
nodes-require-at-least-one-read-role=Noder kräver minst en läsroll.
nodes-require-at-least-one-write-role=Noder kräver minst en skrivroll.
none=Ingen
none-of-the-regular-organizations-of-the-user-have-valid-associated-locations=Ingen av användarens normala organisationer har någon giltig geografisk plats.
normal=Normal
normal-mode=Normal Mode
norwegian=Norsk
not-approved=Ej godkänd
not-assigned=Ej tilldelad
not-attending=Ej närvarande
not-available=Ej tillgänglig
not-found=Hittades inte
not-installed=Inte installerad
not-installed-or-older-version-installed=Inte installerad eller utgången
not-required=Ej obligatorisk
not-resolved=Ej bestämd
not-reviewed=Ej granskad
not-searchable=Wj sökbar
not-supported=Stöds inte
note=Anteckning
notes=Anteckningar
notify=Underrätta
notify-by=Underrätta via
notify-new-users=Underrätta nya användare
ntlm=NTLM
ntlm-enabled=NTLM aktiverad
num-of-categories=Antal kategorier
num-of-documents=Antal dokument
num-of-downloads=# nedladdningar
num-of-entries=Antal poster
num-of-entries-per-feed=Antal poster per inmatning
num-of-expanded-entries-per-feed=Antal expanderade inlägg per feed
num-of-folders=Antal mappar
num-of-hits=Antal träffar
num-of-images=Antal bilder
num-of-items=Antal varor
num-of-items-per-channel=Antal varor per kanal
num-of-pages=Antal sidor
num-of-participants=Antal deltagare
num-of-posts=Antal inlägg
num-of-sub-folders=Antal undermappar
num-of-threads=Antal diskussioner
num-of-topics=Antal ämnen
num-of-users=Antal användare
num-of-views=Antal visningar
num-of-votes=Antal röster
number=Nummer
number-of-columns=Antal kolumner
number-of-minutes=Antal minuter
numbers=Antal
objects-to-export=Objekt som ska exporteras
oem=OEM
of=av
of-every=av varje
of-the-following=av följande
offering=Erbjudande
offerings=Erbjudanden
offline=Offline
ok=OK
old-entries=Gamla poster
old-group-name-is-a-required-system-group=Gamla gruppnamnet är en nödvändig systemgrupp.
old-name=Gammalt namn
old-role-name-is-a-required-system-role=Gamla rollnamnet är en nödvändig systemroll.
older=Äldre
older-version-installed=Utgången
oldest=Äldst
on=
on-date=Tid
on-hold=Väntar
one-column=En kolumn
one-of-your-fields-contains-invalid-characters=Ett av fälten innehåller otillåtna tecken.
one-or-more-organizations-are-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-organizations-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=En eller fler organisationer är kopplade till inaktiverade användare. Vill du fortsätta ta bort valda organisationer genom att automatiskt frikoppla de inaktiverade användarna?
one-or-more-tags-contains-invalid-characters=En eller flera taggar innehåller otillåtna tecken.
one-or-more-user-groups-are-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-user-groups-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=En eller fler användargrupper är kopplade till deaktiverade användare. Vill du fortsätta ta bort valda användargrupper genom att automatiskt frikoppla de inaktiverade användarna?
online=Online
online-friends-x={0} vänner online
online-now=Inloggad nu
only-assign-permissions-to-me=Tilldela rättigheter enbart till mig
only-show-results-for-web-content-listed-in-a-web-content-display-portlet=Visa enbart resultat för artiklar som är synliga i artikel-portlets.
only-templates-associated-with-structure-x-are-shown=Bara mallar som är förknippade med strukturen {0} visas.
open=Öppna
open-document=Öppna dokument
open-entry=Öppna data
open-id=OpenID
open-in-ms-office=Öppna i MS Office
open-page-template=Öppna sidmall
open-private-pages=Öppna privata sidor
open-public-pages=Öppna publika sidor
open-site-template=Öppna webbplatsmall
open-sites=Öppna sajter
open-source=Öppna system
open-sso=Open SSO
opens-new-window=(Öppnar nytt fönster)
optional=Frivillig
options=Alternativ
or=Eller
or-obtain-the-google-gadget-code-directly-and-paste-it-below=Eller klistra in koden till Google-accessoaren längre ned.
order=Beställning
order-by=Sortera på
order-by-column=Ordna efter kolumn
order-by-type=Ordna efter typ
order-date=Ordna efter datum
order-email=Ordna efter e-post
ordered-list=Sorterad lista
ordering-and-grouping=Sortering och gruppering
orders=Beställningar
organization=Organisation
organization-address=Organisationsadress
organization-information=Organisationsinformation
organization-members=Organisationsmedlemmar
organization-or-community=Organisation eller community
organization-phones=Organisationstelefonnr
organization-profile=Organisationens profil
organization-roles=Organisationsroller
organizations=Organisationer
orientation=Orientering
original=Original
original-text-indicator=Original textindikator
orphan-pages=Sidor som ej har länk till sig
other=Andra
other-available-formats=Andra tillgängliga format
other-directory-server=Annan användarkatalog-server
other-information=Annan information
other-languages=Andra språk
other-licenses=Andra licenser
other-members=Andra medlemmar
other-reason=Annan orsak
other-state=Annat tillstånd
out-of-stock=Finns inte i lager
outband=Outband
outgoing=Utgående
outgoing-links=Utgående länkar
outgoing-port=Utgående port
outgoing-smtp-server=Utgående SMTP-server
output=Output
outset=Början
outside-us=Utanför USA
overall-maximum-file-size=Maximal filstorlek (totalt)
overline=Överstrecka
override-default-template=Åsidosätter standardmallen
owner=Ägare
package=Paket
packages=Paket
padding=Spalfyllnad
page=Sida
page-added-email=Tillagd e-post
page-display-order=Sidornas ordningföljd
page-history=Sidhistorik
page-icon=Sidikon
page-layout=Sidmall
page-links=Sidlänkar
page-name=Sidnamn
page-priority=Sidans prioritet
page-settings=Sidinställningar
page-updated-email=Uppdaterad e-post
page-url=Sidans URL
pager=Personsökare
pages=Sidor
pages-file=Sidfil
pages-with-tag-x=Sidor med tagg <em>{0}</em>.
pages-with-x-x=Sidor med {0} <em>{1}</em>.
pagination-type=Pagineringstyp
paint=Måla
paragraph=Paragraf
parent=Överliggande
parent-at-level=Överliggande på nivå
parent-category=Överkategori
parent-folder=Övermapp
parent-organization=Övergripande organisation
parent-structure=Överliggande struktur
party=Parti
passage-comparison=Jämför resa
passage-lookup=Sök resa
password=Lösenord
password-changed-notification=Meddelande om ändrat lösenord
password-expiration=Lösenord livslängd
password-history=Lösenord arkivering
password-policies=Lösenordspolicies
password-policy=Lösenordspolicy
password-reminder=Påminnelsefråga
password-reset-required=Nödvändigt att återställa lösenord
password-sent-email=E-post med lösenord
password-settings=Lösenordsinställningar
password-syntax-checking=Kontroll av lösenordsstruktur
past=Tidigare
paste-in-widget-code=Klistra in widget-kod.
path-and-file-name=Sökväg och filnamn
pause=Paus
payer-email-address=Betalarens E-postadress
payment-gross=Betalning (inkl. moms)
payment-settings=Betalnings inställningar
paypal-email-address=PayPal e-postadress
paypal-order=PayPal-beställning
pending=Väntar
pending-for-review=Väntar på granskning
pending-requests=Väntande frågor
percentage=Procent
performance=Prestanda
permanent-link-to-this-item=Skapa en permanent länkt till det här objektet
permission-exclusive-to-members-of-current-location-and-community=Enbart för medlemmar som tillhör nuvarande platsen och communityt?
permissions=Rättigheter
permissions-assigned-to-organizations-user-groups-roles-and-communities=Rättigheter tillhörande organisationer, användargrupper, roller och communities.
permissions-assigned-to-roles=Rättigheter tillhörande roller
permissions-assigned-to-users=Rättigheter tillhörande användare
person=Person
personal=Personal
personal-address=Personlig adress
personal-phones=Personlig telefin
personalize-pages=Individualisera sidor
phone=Telefon
phone-number=Telefonnummer
phone-numbers=Telefonnummer
phone-type=Telefonnummertyp
phones=Telefoner
pick-date=Välj datum
pie=Cirkeldiagram
pieces=Delar
pim=Pim
pin-the-dockbar=Lås toppmenyn
place=Platsen
plain=Vanlig
play=Spela upp
play-a-sound-when-i-receive-a-new-message-in-a-hidden-window=Spela ett ljud när jag får meddelanden i dolda fönster.
please-add-a-template-to-render-this-structure=Var god ange mall som beskriver hur den här strukturen skall presenteras.
please-be-patient=Var vänlig och vänta. Det kan ta några minuter.
please-be-patient-as-this-process-can-take-up-to-several-minutes=Var vänlig och vänta. Processen kan ta några minuter.
please-be-patient-while-uploading-your-file=Var vänlig och vänta tills filen laddas upp. Det kan ta några minuter.
please-change-your-password=Var vänlig ändra lösenord
please-choose-a-reminder-query=Välj en påminnelsefråga.
please-choose-the-scope-of-the-pages-to-publish=Välj omfattning för sidor som ska publiceras.
please-complete-all-fields=Var vänlig fyll i alla fält.
please-complete-your-order=Var vänlig {0}komplettera{1} din beställning.
please-configure-a-valid-jira-database=Var vänlig konfigurera en giltig JIRA-databas.
please-configure-this-portlet-to-make-it-visible-to-all-users=Den här portleten måste konfigureras för att bli synlig för besökare.
please-contact-the-administrator-because-you-do-not-have-any-pages-configured=Du har inga konfigurerade sidor. Var vänlig och kontakta administratören.
please-contact-the-administrator-because-you-do-not-have-any-roles=Du har ingen behörighet. Var vänlig och kontakta administratören.
please-contact-the-administrator-to-assign-reviewers=Ta kontakt med administratören för att utse de som granskar.
please-contact-the-administrator-to-configure-a-google-license=Var vänlig och kontakta administratören för att konfigurera en Google-licens.
please-contact-the-administrator-to-configure-a-valid-mail-server=Vänligen kontakta systemansvarig för att få en giltig e-postserver konfigurerad.
please-contact-the-administrator-to-configure-an-amazon-license=Vänligen kontakta systemansvarig för att få en giltig Amazon-licens.
please-contact-the-administrator-to-setup-this-portlet=Var vänlig och kontakta administratören för att göra inställningarna på denna portlet. Om du har administrationsrättigheter gå till inställningfönstret och gör inställningarna.
please-email-all-questions-to=Var vänlig och e-posta alla frågor till {0}.
please-ensure-the-administrator-has-configured-a-proper-google-license=Var vänlig och kontrollera att administratören har konfigurerat Google-licens korrekt.
please-enter-a-download-page-url-or-a-direct-download-url=Var vänlig ange en direktlänk eller en sida för nedladdning.
please-enter-a-file-with-a-valid-file-size=Var vänlig och inkludera fil med giltig filstorlek.
please-enter-a-file-with-a-valid-file-type=Var vänlig och ange en fil med en giltig filtyp.
please-enter-a-friendly-url-that-begins-with-a-slash=Var vänlig och skriv in en URL som börjar med snedstreck.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-conflict-with-the-keyword-x=Var vänlig och skriv in en URL som inte är i konflikt med nyckelorden <strong>{0}</strong>.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-end-with-a-slash=Var vänlig och skriv in en URL som inte slutar med ett snedstreck.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-have-adjacent-slashes=Var vänlig och skriv in en URL som inte har närliggande snedstreck.
please-enter-a-friendly-url-that-is-at-least-two-characters-long=Var vänlig och skriv in en URL som är minst två tecken.
please-enter-a-friendly-url-with-valid-characters=Var vänlig och skriv in en URL som innehåller giltiga tecken.
please-enter-a-longer-duration=Var vänlig och skriv in längre varaktighet.
please-enter-a-small-image-with-a-valid-file-size=Ange en liten bild med tillåten storlek.
please-enter-a-sms-id-that-is-a-valid-email-address=Var vänlig och skriv in ett SMS ID som är giltig e-postadress.
please-enter-a-start-date-that-comes-before-the-end-date=Var vänlig och skriv in ett startdatum som kommer före ett slutdatum.
please-enter-a-start-date-that-comes-before-the-expiration-date=Var vänlig och skriv in ett startdatum som kommer före ett utgångsdatum.
please-enter-a-subject=Var vänlig ange en ärendemening
please-enter-a-title=Var vänlig skriv en titel.
please-enter-a-unique-code=Var vänlig skriv in en unik kod.
please-enter-a-unique-direct-download-url=Var vänlig och ange en unik URL för direktnedladdning.
please-enter-a-unique-document-name=Var vänlig och skriv in ett unikt dokumentnamn.
please-enter-a-unique-entry-name=Var vänlig och skriv in ett unikt namn.
please-enter-a-unique-folder-name=Var vänlig och skriv in ett unikt mappnamn.
please-enter-a-unique-friendly-url=Var vänlig och skriv in en unik URL.
please-enter-a-unique-group-id-and-artifact-id-combination=Var vänlig och skriv in ett unikt grupp-ID och artefakt-ID-kombination
please-enter-a-unique-id=Var vänlig och skriv in ett unikt ID.
please-enter-a-unique-image-name=Var vänlig skriv in ett unikt bildnamn.
please-enter-a-unique-name=Var vänlig och skriv in ett unikt namn.
please-enter-a-unique-node-name=Var vänlig och skriv in ett unikt nod-namn.
please-enter-a-unique-project-code=Var vänlig och skriv in en unik projektkod.
please-enter-a-unique-virtual-host=Var vänlig och skriv in en unik virtuell värd.
please-enter-a-valid-actual-end-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt slutdatum.
please-enter-a-valid-author=Var vänlig ange en giltig upphovsman.
please-enter-a-valid-body=Var vänlig och skriv in ett giltigt innehåll.
please-enter-a-valid-category-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt kategorinamn.
please-enter-a-valid-cell-number=Var vänlig och skriv in ett giltigt mobilnummer.
please-enter-a-valid-change-log=Var vänlig ange en giltig ändringslogg.
please-enter-a-valid-city=Var vänlig och skriv in en giltig ort.
please-enter-a-valid-code=Var vänlig och skriv in en giltig kod.
please-enter-a-valid-country=Var vänlig och skriv in ett giltigt land.
please-enter-a-valid-coupon-code=Var vänlig och skriv in en giltig kupongkod.
please-enter-a-valid-create-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt datum.
please-enter-a-valid-credit-card-expiration-date=Var vänlig och skriv in kotets giltighet datum.
please-enter-a-valid-credit-card-number=Var vänlig och skriv in kortets giltiga nummer.
please-enter-a-valid-credit-card-type=Var vänlig och skriv in giltigt kreditkorts typ.
please-enter-a-valid-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt datum.
please-enter-a-valid-description=Var vänlig och skriv in en giltig beskrivning.
please-enter-a-valid-destination-address=Var vänlig och skriv in en giltig mottagaradress.
please-enter-a-valid-direct-download-url=Var vänlig och skriv in en giltig URL för direkt nedladdning.
please-enter-a-valid-display-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt datum.
please-enter-a-valid-due-date=Var vänlig och ange ett giltigt leveransdatum.
please-enter-a-valid-email-address=Var vänlig och skriv in en giltig e-postadress.
please-enter-a-valid-email-address-or-select-a-name-from-the-list=Var vänlig och skriv in en giltig e-postadress eller välj ett namn från listan.
please-enter-a-valid-end-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt slutdatum.
please-enter-a-valid-entry-url=Var vänlig och skriv in en giltig URL.
please-enter-a-valid-estimated-end-date=Var vänlig och skriv in ett beräknat slutdatum.
please-enter-a-valid-expiration-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt utgångsdatum.
please-enter-a-valid-fax-number=Var vänlig och skriv in ett giltigt faxnummer.
please-enter-a-valid-file=Var vänlig och ange ett giltigt filnamn.
please-enter-a-valid-firm-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt företagsnamn.
please-enter-a-valid-firm-url=Var vänlig och skriv in företagets giltiga URL.
please-enter-a-valid-first-middle-and-last-name=Var vänlig och skriv in giltiga förnamn, mellannamn och efternamn.
please-enter-a-valid-first-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt tilltalsnamn.
please-enter-a-valid-folder=Ange en giltig mapp.
please-enter-a-valid-folder-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt foldernamn.
please-enter-a-valid-future-due-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt förfallodatum.
please-enter-a-valid-host-name-or-ip=Var vänlig och skriv in ett giltigt värdnamn eller IP.
please-enter-a-valid-id=Var vänlig och skriv in ett giltigt ID.
please-enter-a-valid-image-search-key=Var vänlig och skriv in bildens giltiga sökord.
please-enter-a-valid-incoming-server-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt servernamn.
please-enter-a-valid-incoming-user-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt användarnamn.
please-enter-a-valid-item-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt varunamn.
please-enter-a-valid-item-sku=Var vänlig och skriv in varans giltiga SKU.
please-enter-a-valid-last-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt efternamn.
please-enter-a-valid-layout-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt formatnamn.
please-enter-a-valid-list-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt listnamn.
please-enter-a-valid-login=Var vänlig och skriv in giltiga inloggningsuppgifter.
please-enter-a-valid-mail-domain=Var vänlig och skriv in en giltig e-postdomän.
please-enter-a-valid-message=Var vänlig och skriv in ett giltigt meddelande.
please-enter-a-valid-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt namn.
please-enter-a-valid-node-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt nodnamn.
please-enter-a-valid-note=Var vänlig och skriv in en giltig anteckning.
please-enter-a-valid-number=Var vänlig och skriv in ett giltigt nummer.
please-enter-a-valid-organization=Var vänlig och skriv in en giltig organisation.
please-enter-a-valid-organization-for-the-selected-location=Var vänlig och skriv in en giltig organisation för den valda platsen.
please-enter-a-valid-organization-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt organisationsnamn.
please-enter-a-valid-outgoing-email-address=Var vänlig och skriv in en giltig epostadress.
please-enter-a-valid-outgoing-server-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt utgående servernamn.
please-enter-a-valid-outgoing-user-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt utgående användarnamn.
please-enter-a-valid-page-url=Var vänlig ange en giltig sidadress.
please-enter-a-valid-parent-organization=Var vänlig och skriv in en giltig övergripande organisation.
please-enter-a-valid-password=Var vänlig och skriv in ett giltigt lösenord.
please-enter-a-valid-path-and-file-name=Ange en giltig sökväg och filnamn.
please-enter-a-valid-phone=Var vänlig och skriv in ett giltigt telefonnummer.
please-enter-a-valid-phone-number=Var vänlig och skriv in ett giltigt telefonnummer.
please-enter-a-valid-portlet-id=Var vänlig och skriv in ett giltigt portlet-id.
please-enter-a-valid-project-code=Var vänlig och skriv in en giltig projektkod.
please-enter-a-valid-project-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt projektnamn.
please-enter-a-valid-question=Var vänlig och skriv in en giltig fråga.
please-enter-a-valid-question-description=Var vänlig och skriv in frågans giltiga beskrivning.
please-enter-a-valid-repository-name=Var vänlig och skriv in lagringsplatsens giltiga namn.
please-enter-a-valid-screen-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt användarkontonamn.
please-enter-a-valid-script-template=Var vänlig och skriv in skriptens giltiga mall.
please-enter-a-valid-setup-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt inställningsnamn
please-enter-a-valid-short-description=Var vänlig och skriv in en kort beskrivning.
please-enter-a-valid-signature=Var vänlig och skriv in en giltig signatur.
please-enter-a-valid-start-date=Var vänlig och skriv in ett giltigt startdatum.
please-enter-a-valid-starting-address=Var vänlig och skriv in en giltig startadress.
please-enter-a-valid-state=Var vänlig och skriv in en giltig stat.
please-enter-a-valid-street=Var vänlig och skriv in en giltig gata.
please-enter-a-valid-subject=Var vänlig och skriv in ett giltigt ämne.
please-enter-a-valid-target-layout-friendly-url=Var vänlig och skriv in en giltigt URL för målsidan.
please-enter-a-valid-task-description=Var vänlig och skriv in en giltig beskrivning för uppgiften.
please-enter-a-valid-task-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt uppgiftsnamn.
please-enter-a-valid-title=Var vänlig och skriv in en giltig titel.
please-enter-a-valid-topic-name=Var vänlig och skriv in ett giltigt ämnesnamn.
please-enter-a-valid-url=Var vänlig och skriv in en giltig URL.
please-enter-a-valid-user-id=Var vänlig och skriv in ett giltigt användarID.
please-enter-a-valid-value=Var vänlig och skriv in ett giltigt värde.
please-enter-a-valid-version-name=Var vänlig och skriv in en giltig version.
please-enter-a-valid-virtual-host=Var vänlig och skriv in en giltig virtuell maskin.
please-enter-a-valid-web-id=Var vänlig och skriv in en giltig webID.
please-enter-a-valid-xml-url=Var vänlig och skriv in en giltig XML URL
please-enter-a-valid-xsd=Var vänlig och skriv in en giltig XML-definition.
please-enter-a-valid-xsl-template=Var vänlig och skriv in en giltig XSL-mall.
please-enter-a-valid-xsl-url=Var vänlig och skriv in en giltig XSL-url.
please-enter-a-valid-zip=Var vänlig och skriv in ett giltigt postnummer.
please-enter-a-value=Var vänlig och skriv in ett värde.
please-enter-a-word-that-is-at-least-3-characters-long=Var vänlig och skriv in ett ord som är minst 3 tecken.
please-enter-an-email-address=Ange en e-postadress.
please-enter-at-least-one-tag=Var vänlig ange minst en tagg.
please-enter-both-the-validation-code-and-the-error-message=Var vänlig ange både valideringskod och felmeddelande.
please-enter-jdbc-information-for-new-database=Var vänlig och ange JDBC information för den nya databasen.
please-enter-the-full-name-exactly-as-it-is-appears-on-your-credit-card=Var vänlig och skriv in det exakta namnet som står på kortet.
please-enter-valid-choices=Var vänlig och skriv in giltiga val.
please-enter-valid-comments=Var vänlig och skriv in giltiga kommentarer.
please-enter-valid-content=Var vänlig och skriv in giltigt innehåll.
please-fill-out-all-required-fields=Var vänlig och fyll i samtliga obligatoriska fält.
please-import-a-lar-file=Var vänlig och importera en LAR-fil.
please-import-a-lar-file-for-the-current-portlet=Var vänlig och importera en LAR-fil för aktuell portlet.
please-import-a-lar-file-of-the-correct-type=Var vänlig och importera en LAR-fil av rätt typ.
please-limit-your-message-to-500-characters=Meddelandets längd bör begränsas till 500 tecken.
please-map-each-of-the-group-properties-group-name-and-user-to-an-ldap-attribute=Mappa båda gruppegenskaperna <em>gruppnamn</em> och <em>Användare</em> till ett LDAP-attribut.
please-map-each-of-the-user-properties-screen-name,-password,-email-address,-first-name,-and-last-name-to-an-ldap-attribute=Mappa var och en av dessa användaregenskaper <em>Screen Name</em>, <em>Lösenord</em>, <em>E-postadress</em>, <em>Förnamn</em> och <em>Efternamn</em> till ett LDAP-attribut.
please-press-the-save-button-to-view-your-changes=Tryck på "Spara"-knappen för att se dina ändringar.
please-provide-all-mandatory-files-and-make-sure-the-file-types-are-valid=Välj alla obligatoriska filer och se till att filtyperna är giltiga.
please-reenter-your-quantity-for-the-items-with-the-following-skus=Skriv in på nytt antalet varor för följande artikelnr:
please-select-a-category=Välj en kategori.
please-select-a-community-to-which-you-will-assign-a-community-role=Välj en community som skall tilldelas community-rollen.
please-select-a-country=Välj ett land.
please-select-a-course=Välj en kurs.
please-select-a-currency=Välj en valuta.
please-select-a-duration=Välj en löptid.
please-select-a-lifetime=Välj livslängd.
please-select-a-location=Välj plats.
please-select-a-new-repository-hook=Välj en ny repository-koppling.
please-select-a-product=Välj produkt.
please-select-a-region=Välj en region.
please-select-a-response=Välj ett svar.
please-select-a-status=Välj status.
please-select-a-structure-to-choose-a-template=Välj en struktur för att välja en mall.
please-select-a-template=Välj en mall.
please-select-a-tool-from-the-left-menu=Välj ett verktyg från vänstra menyn
please-select-a-type=Välj en typ.
please-select-a-valid-feed-item-content=Skriv in ett giltigt prenumerationsinnehåll.
please-select-a-valid-type=Ange en giltig typ.
please-select-a-web-content-from-the-list-below=Välj innehåll från listan nedan.
please-select-all-options=Välj alla tillval.
please-select-an-account=Välj ett konto.
please-select-an-action-for-the-handling-of-form-data=Ange hur formulärdata ska hanteras.
please-select-an-offering=Välj ett erbjudande.
please-select-an-option=Välj ett tillval.
please-select-an-organization=Välj organisation.
please-select-an-organization-and-location=Välj organisation och plats.
please-select-an-organization-to-which-you-will-assign-an-organization-role=Var god ange den organisation i vilken du vill tilldela en organisationsroll.
please-select-at-least-one-community=Välj minst ett community.
please-select-at-least-one-framework-version=Var vänlig ange minst en Framework-version
please-select-at-least-one-license=Välj minst en licens.
please-select-at-least-one-regular-organization=Välj minst en organisation.
please-select-at-least-one-regular-organization-and-one-location=Välj minst en organisation och en plats.
please-set-a-new-password=Välj ett nytt lösenord.
please-sign-in-or-create-an-account-to-continue=Var vänlig och registrera dig eller {0}skapa{1} ett konto för att fortsätta.
please-sign-in-to-access-this-application=Du måste logga in för att få tillgång till den här funktionen.
please-sign-in-to-continue=Logga in för att fortsätta.
please-sign-in-to-flag-this-as-inappropriate=Du måste logga in för att kunna anmäla innehåll.
please-specify-a-lar-file-to-import=Ange en LAR-fil att importera.
please-specify-at-least-one-visible-node=Ange minst en synlig punkt.
please-upgrade-your-browser-to-use-this-feature=Var vänlig och uppgradera din webbläsare för att kunna använda denna funktion.
plugin=Tillägg
plugin-does-not-have-a-valid-url=Det finns ingen giltig URL för detta tillägg.
plugin-id=Tillägg-ID
plugin-name=Namn på tillägg
plugin-notifications-enabled=Meddelande om nya tillägg aktiverat
plugin-packages-with-updates-ignored=Tilläggspaket med uppdateringar ingnoreras.
plugin-repositories=Lagringsplater för tillägg
plugin-repository=Lagringsplats för tillägg
plugins=Tillägg
plugins-will-be-deployed-to-x-if-this-field-is-left-blank=Tillägg kommer utplaceras i <em>{0}</em> om detta fält lämnas tomt.
pm=PM
polish=Polsk
pool=Pool
pop=POP
pop-info=POP-info
pop-up=Popup-fönster
port=Port
portal=Portal
portal-data=Portaldata
portal-properties=Portalinställningar
portal-url=Portal-URL
portlet=Portlet
portlet-background=Portletbakgrund
portlet-border=Portletram
portlet-classes=Portlet-klasser
portlet-configuration=Portlet-inställningar
portlet-data=Portlet-data
portlet-id=Portlet-ID
portlet-mode=Portletläge
portlet-name=Portletnamn
portlet-permissions=Prortlet-rättigheter
portlet-plugin=Portlettillägg
portlet-plugins=Portlettillägg
portlet-preferences=Portletinställningar
portlet-preview=Förhandsvisa portlet
portlet-title=Portlet-titel
portlet-x-does-not-have-an-indexer-class-configured=Portlet {0} har inte ett konfigurerad klass-index.
portlets=Portleter
portrait=Porträtt
portuguese=Portugisiska
position=Position
post=Skicka
post-as-anonymous=Skapa anonymt
post-date=Skickad datum
post-new-message=Nytt meddelande
post-new-thread=Ny diskussion
post-reply=Svara
posted-as-a-reply-to=som svar till {0}.
posted-by=Skickat av
posted-on-x=Skickat {0}.
posted-on-x-in-reply-to-x=Skickat {0} som svar till {1}.
posts=Inlägg
potential-actions=Möjliga åtgärder
pound=Pund
power-users=Power Users
powered-by=Powered By
precompile-jsps-for-faster-speed=Förkompilera jsps för bättre hastighet.
predefined-value=Fördefinierade värden
preferences=Inställningar
prefix=Prefix
presence=Närvaro
presentation-settings=Presentationsinställningar
presets=Förinställningar
press-release=Pressmeddelande
preview=Förhandsvisa
preview-template=Förhandsvisa mall
previous=Föregående
previous-change=Föregående ändring
previous-close=Stäng föregående
previous-message=Föregående meddelande
previous-month=Föregående månad
previous-page=Föregående sida
previous-thread=Föregående tråd
previous-year=Föregående år
price=Pris
price-for-x-items-and-above=Pris för {0} varor och mer:
price-for-x-to-x-items=Pris för {0} till {1} varor:
prices=Priser
primary=Primär
primary-address=Primär adress
primary-contact=Primär kontakt
primary-email=Primär e-post
primitives=Primitiver
principal=Systemanvändare
print=Skriv ut
print-x-x=Skriv ut <span class="{0}">{1}</span>
priority=Prioritet
private=Eget
private-node=Egen nod
private-nodes=Egna noder
private-pages=Egna sidor
private-virtual-host=Egen virtuell värd
proceed=Fortsätt
processing-login=Behandlar inloggning
producer=Producent
producer-id=Producent-ID
producer-is-disabled-because-it-does-not-have-any-published-portlet=Producenten är inaktiverad, eftersom den inte innehåller någon publicerad portlet.
producer-is-disabled-because-it-does-not-have-any-published-portlets=Producenten är inaktiverad, eftersom den inte innehåller några publicerade portlets.
producer-name=Producent-namn
producer-name-already-exists=Producent-namnet finns redan.
producer-name-is-invalid=Producent-namnet är inte tillåtet.
producers=Producenter
product=Produkt
product-entry=Produkt
product-version=Produktversion
production=Produktion
products=Produkter
profile=Grunduppgifter
project=Projekt
project-information=Projekt information
project-must-be-associated-with-a-firm=Projektet måste vara förknippat med ett företag.
project-name=Projektnamn
projects=Projekt
properties=Egenskaper
properties-are-a-way-to-add-more-detailed-information-to-a-specific-category=Attribut är ett sätt ange mer detaljerad information om en specifik kategori. Ett attribut består av en nyckel som skiljer ut attributet och ett värde som beskriver attributet.
properties-are-a-way-to-add-more-detailed-information-to-a-specific-tag=Attribut är ett sätt ange mer detaljerad information om en specifik tagg. Ett attribut består av en nyckel som skiljer ut attributet och ett värde som beskriver attributet.
property=Egenskap
property-name=Egenskapsnamn
proposal=Förslag
proposal-description=Förslagsbeskrivning
proposals=Förslag
propose-publication=Förslagspublicering
props=Tillbehör
prorated=Proportionellt fördelat
protocol=Protokoll
proxy-authentication=Proxy autentisering
proxy-authentication-domain=Proxy autentiseringsdomän
proxy-authentication-host=Proxy autentiseringsvärd
proxy-authentication-password=Proxy autentiseringslösenord
proxy-authentication-username=Proxy autentiseringsanvändarnamn
proxy-host=Proxy värd
proxy-port=Proxyport
pt_en=Portugisiska till Engelska
public=Publika
public-node=Publik nod
public-nodes=Publika noder
public-pages=Publika sidor
public-render-parameters=Public Render Parameters
public-virtual-host=Publik virtuell värd
publish=Publicera
publish-date=Publiceringsdatum
publish-portlets=Publicera portlets
publish-to-live=Publicera publikt
published=Publicerad
published-date=Publiceringsdatum
publisher=Utgivare
purchase-order=Inköpsorder
quantity=Kvantitet
query-logic=Urval
query-string=Söksträng
query-string-help=Den här söksträngen kan användas när ingen annan existerar. Den tar rollen av standardparameterar för sidan.
question=Fråga
questions=Frågor
quick-add=Lägg till
quick-links=Snabblänkar
quick-reply=Snabbsvar
quote=Citera
quote-without-title=Citat utan rubrik
radio-buttons=Radioknappar
range=Urval
rank=Betygsätt
ranks=Ranking
rate-this-as-bad=Betygsätt det här som dåligt.
rate-this-as-good=Betygsätt det här som bra.
rate-this-x-stars-out-of-x=Ge betyget {0} stjärnor av {1} möjliga.
ratings=Betyg
read=Läs
read-interval-minutes=Läsintervall (minuter)
read-more=Läs mer
read-more-x-about-x=Läs mer <span class="{0}">om {1}</span>
read-roles=läsroller
reason-for-the-report=Orsak till anmälan
reassign=Omfördela
reassign-to-system-role=Tilldela om till systemroll
recalculate=Beräkna om
receiver-email-address=Mottagarens e-postadress
recent=Senaste
recent-changes=Senaste ändringar
recent-documents=Senaste dokument
recent-entries=Senaste data
recent-images=Senaste bilder
recent-posts=Senaste inlägg
recent-posts-rss=RSS senaste inlägg
recipient=Mottagare
recipient-email-address=Mottagarens e-postadress
recipients=Mottagare
recommended=Rekommenderad
recommended-licenses=Rekommenderade licenser
recur-every=Återupprepa var
recursable-permissions=Hierakiska rättigheter
redirect-url-on-success=URL efter avslut
redirected-from-x=Omdirigerad från {0}
references-only=Enbart referenser
refresh=Uppdatera
refresh-rate=Uppdateringsintervall
refreshing-account=Uppdaterar konto...
refreshing-folder=Uppdaterar mapp...
refunded=Återbetalning
regex=Regex
region=Region
register=Registrera
registration=Registrering
registration-handle=Registreringskod
registration-information=Registreringsinformation
registration-properties=Registreringsegenskaper
registration-property-name-already-exists=Registreringsegenskapen finns redan.
registration-property-name-and-description-are-required=Det krävs ett namn och ett värde för registreringsegenskapen.
registration-required=Registrering krävs
registration-type=Registreringstyp
registration-validator-class=Valideringsklass för registrering
regular=Vanlig
regular-browsers=Vanliga webbläsare
regular-organization=Vanlig organisation
regular-roles=Vanliga roller
reindex=Bygg om index
reindex-all-search-indexes=Bygg om alla sökindex
reject=Avvisa
rejected=Avvisad
related-content=Relaterat innehåll
relative-parent-up-by=Relativt överliggande
relative-to-context-path=Relativt omgivande sökväg
release-date=Publiceringsdatum
remember-me=Kom ihåg mig
remind-me=Påminn mig
reminder=Påminnelse
reminder-queries=Påminnelsefrågor
reminder-query-and-answer-cannot-be-empty=Fråga och svar för påminnelse kan inte lämnas tomma.
reminders=Påminnelser
remote-group-id=Fjärrgrupps-ID
remote-group-with-id-x-does-not-exist=Fjärrgruppen med id {0} finns inte.
remote-host-ip=Fjärrvärd/IP
remote-pages-set=Fjärrsidor
remote-port=Fjärrport
remote-portlet=Fjärr-portlet
remote-portlet-name-already-exists=Fjärrportleten finns redan.
remove=Ta bort
remove-all-entries-to-disable-email-forwarding=Ta bort all inmatning för att blockera vidarebefordring av e-post.
remove-files=Ta bort filer
remove-friend=Ta bort vän
remove-redirect=Ta bort avvisningen
remove-screenshot=Ta bort skärmbild
remove-the-last-form-field=Ta bort det sista inmatningsfältet
removed-in=Flyttad till
rename=Byt namn
rename-group=Byt gruppnamn
rename-role=Byt rollnamn
rendered-web-content=Utformad artikel
repeat=Upprepa
repeat-all-over=Börja om från början
repeat-daily=Upprepa dagligen
repeat-left-to-right=Upprepa vänster till höger
repeat-monthly=Upprepa månadsvis
repeat-top-to-bottom=Upprepa topp till botten
repeat-weekly=Upprepa veckovis
repeat-yearly=Upprepa årligen
repeatable=Kan upprepas
replier=Besvaras av
reply=Svara
reply-all=Svara alla
reply-as-anonymous=Svara som anonym
reply-comments=Svarskommentarer
reply-date=Svarsdatum
reply-related-settings=Svarsrelaterade inställningar
reply-to=Svara till
reply-to-address=Svarsadress
reply-with-quote=Svara med citat
replying-to=Svara till
report-inappropriate-content=Anmäl oacceptablet innehåll
reported-issues=Rapporterade ärenden
repositories=Lagringsplatser
repositories-require-at-least-one-read-role=Lagringsplatser kräver minst en läsroll.
repositories-require-at-least-one-write-role=Lagringsplatser kräver minst en skrivroll.
repository=Lagringsplats
repository-fields=Lagringsplatsfält
request-cannot-be-interpreted-because-it-does-not-have-an-associated-interpreter=Begäran kan inte tolkas eftersom den inte har en associerad tolk.
request-holiday=Begär semester
request-membership=Medlemsansökan
request-social-networking-summary-add-friend={0} vill bli din vän.
request-social-networking-summary-join-organization={0} vill gå med i {1}.
request-timeout=Förfrågan gjorde timeout
require-captcha=Kräver textverifiering
require-strangers-to-verify-their-email-address=Behöver främlingar verifiera sin e-postadress?
require-unlock=Kräver upplåsning
require-unlock-help=Kryssa i för att kräva att en administratör manuellt ska låsa upp kontot.
required=Obligatorisk
required-roles=Nödvändiga roller
required-structures-could-not-be-deleted=De använda strukturerna kan inte raderas.
required-templates-could-not-be-deleted=De använda mallarna kan inte raderas.
requires-login=Inloggning krävs
requires-shipping=Behöver fraktas
resend=Skicka om
resend-confirmation-email=Skicka om e-postbekräftelse
resend-shipping-email=Skicka om frakt-epost
reserved-credentials=Förbokade värden
reserved-screen-names=Reserverade kontonamn
reserved-users=Reserverade användare
reset=Nollställ
reset-failure-count=Nollställ felräknare
reset-failure-count-help=Anger den tid som misslyckade inloggningsförsök sparas.
reset-values=Nollställ värden
resolution=Upplösning
resolved=Fullständigt bestämd.
resource=Resurs
resource-set=Resurssamling
resources=Resurser
response=Svar
responses=Svar
restart=Omstart
restore=Återställa
restrict-to=Begränsa till
restricted=Begränsad
results-of=Resultat {0} av {1}.
results-of-about=Resultat {0} av om {1}.
resume=Återuppta
retail-price=Cirkapris
return-receipt=Returkvitto:
return-to-full-page=Tillbaka till normal sida
reunion=Återseende
rev=Ver.
revert=Återgå
review=Granska
review-date=Granskningsdatum
review-pending=Granskning pågår
review-rejected=Granskning avslagen
reviewer=Granskare
reviewers=Granskare
revision=Version
rich=Rikt
rich-text-format=Rich Text Format
ridge=Toppnivå
right=Höger
robots=Robotar
role=Roll
role-name=Roll namn
roles=Roller
romanian=Rumänska
root=Rot
root-folder=Rotkatalog
root-layout=Formatmall på toppnivån
root-layout-level=Nivån för toppnivåns formatmall
root-theme=Grafiskt tema på toppnivån
rounded-edges=Avrundade kanter
rss=RSS
rss-feed-content-length=Innehållslängd i RSS
rss-subscription=RSS Prenumeration
rss-type-s=RSS typ(er)
ru_en=Ryska till Engelska
run-the-garbage-collector-to-free-up-memory=Kör programmet "garbage collector" för att frigöra minne.
russian=Ryska
safe-search=Säker sökning
sale-items=Försäljning av varor
sales=Försäljning
same-as-billing=Samma som fakturan
same-for-all=Samma för alla
same-page=Samma sida
saturday-abbreviation=Lör
save=Spara
save-and-add-another=Spara och lägg till ny
save-and-approve=Spara och godkänn
save-and-continue=Spara och fortsätt redigera
save-draft=Spara utkast
save-new-version=Spara ny version
save-settings=Spara inställningar
save-to-database=Spara till databas
save-to-file=Spara till fil
saving-account-settings=Sparar kontoinställningar...
saving-draft=Sparar utkast...
schedule=Tider
schedule-event=Schemalägg händelse
scheduled-events=Schemalagda händelser
scheduler=Schemaläggare
scope=Omfattning
score=Relevans
scramble=Blanda
screen-name=Användarnamn
screen-name-attribute=Egenskap för användarnamn
screen-names=Användarnamn
screenshot=Skärmbild
screenshots=Skärmbilder
screenshots-must-contain-a-valid-thumbnail-and-a-valid-full-image=Skärmbilder måste innehålla både en bild och en miniatyr.
script=Skript
search=Sök
search-applications-searches-as-you-type=Sök portlets (som innehåller bokstäverna)
search-bookmarks=Sök bokmärken
search-by-id-or-url=Sök enlig ID eller URL
search-categories=Sök kategorier
search-communities=Sök communities
search-coupons=Sök kuponger
search-definitions=Sökdefinitioner
search-documents=Sök dokument
search-entries=Sök inlägg
search-feeds=Sök prenumerationer
search-file-entries=Sök filer
search-folder=Sök mapp
search-folders=Sök mappar
search-for-x=Sök efter '{0}'
search-gadgets=Sök Gadgets
search-images=Sök bilder
search-in-x=Sök i {0}
search-index=Sök index
search-items=Sök varor
search-locations=Sök platser
search-messages=Sök meddelanden
search-nodes=Sök noder
search-operator=Sökoperatör
search-orders=Sök beställningar
search-organizations=Sök organisationer
search-pages=Sök sidor
search-password-policies=Sök lösenordsregler
search-plugins=Sök tilläggsmoduler
search-products=Sök produkter
search-results=Sök resultat
search-roles=Sök roller
search-structures=Sök strukturer
search-tag=Sök taggar
search-templates=Sök mallar
search-this-category=Sök i den här kategorin
search-this-folder=Sök i den här mappen
search-threads=Sök diskussioner
search-took-x-seconds=Sökningen tog {0} sekunder.
search-topics=Sök ämne
search-user-groups=Sök användargrupper
search-users=Sök användare
search-web-content=Sök artiklar
search-x=Search {0}
searchable=Sökbar
searchable-keyword=Sökbar - Nyckelord
searchable-text=Sökbar - Text
searched=Sökte
searched-for-pages-similar-to=Sökte sidor som liknar
searched-the-portal-for=Sökte portalen för
searched-the-web-for=Sökte webben för
second=Sekund
seconds=Sekunder
secret=Hemlig
secure-incoming-connection=Säker inkommande anslutning
secure-outgoing-connection=Säker utgående anslutning
security=Säkerhet
see-current-results=Se nuvarande resultat
see-full-image=Se hela bilden
see-large-photo=Se stort foto
see-thumbnail=Se miniatyrbild
see-x-for-more-information=Se {0} för mer information.
select=Välj
select-a-structure-to-filter-the-web-content-list-by-a-structure=Välj en artikelstruktur om du vill filtrera bort andra.
select-an-existing-article-or-add-an-article-to-be-displayed-in-this-portlet=Välj en befintlig artikel eller lägg till en ny artikel som skall visas i den här portleten.
select-and-copy=Välj och kopiera
select-article=Välj artikel
select-asset=Välj innehåll
select-at-least-one-community-for-each-action-with-scope-set-to-communities=Välj åtminstone ett community för varje funktion med omfång satt till <em>Communities</em>.
select-box=Vallista
select-categories=Välj kategorier
select-content=Välj innehåll
select-date=Välj datum
select-either-a-public-node-or-a-private-node=Välj antingen publik nod eller privat nod.
select-existing=Välj befintlig
select-existing-web-content-or-add-some-web-content-to-be-displayed-in-this-portlet=Välj en befintlig artikel eller skriv en ny som kommer visas här.
select-folder=Välj mapp
select-option=Välj tillval
select-portlet=Välj portlet
select-recipients=Välj mottagare
select-tags=Välj taggar
select-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-portlet=Välj funktionen som denna roll kan utföra på <em>{0}</em>-portleten.
select-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-resource=Välj funktionen som denna roll kan utföra på <em>{0}</em>-resursen.
select-the-actions-that-this-role-can-perform-on-each-resource-of-x-portlet=Välj funktionen som denna roll kan utföra på varje resurs i<em>{0}</em>-portleten.
select-the-applications-that-will-be-available-in-the-panel=Välj applikationer som ska vara tillgängliga i panelen.
select-the-communities-where-this-role-can-perform-the-x-action-on-the-x-portlet=Välj community:s där denna roll kan utföra <em>{0}</em>-funktionen på {1}-portleten.
select-the-communities-where-this-role-can-perform-the-x-action-on-the-x-resource=Välj community:s där denna roll kan utföra <em>{0}</em>-funktionen på {1}-resursen.
select-the-delivery-options-for-alerts-and-announcements=Välj leveransvillkor för varningar och meddelanden.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-each-resource-of-x-portlet=Välj omfång för funktionen som denna roll kan utföra på varje resurs i <em>{0}</em>-portleten.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-portal=Välj omfång för aktiviteten som denna roll kan utföra på portalen.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x=Välj omfång för aktiviteten som denna roll kan utföra på <em>{0}</em>.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-portlet=Välj omfång för aktiviteten som denna roll kan utföra på <em>{0}</em>-portleten.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-resource=Välj omfång för aktiviteten som denna roll kan utföra på <em>{0}</em>-resursen.
select-the-type-of-editor-to-use-while-editing-xml-and-xsl=Välj typ av redigerare som du vill använda för att redigera xml och xsl.
select-user=Välj användare
select-users-to-associate-with-the-action-x=Välj användare som ska relateras med händelse {0}.
select-users-to-associate-with-the-following-actions-x=Välj användare som ska relateras med följande händelse: {0}
select-web-content=Välj artikel
selected=Vald
selected-articles=Valda artiklar
selected-contact=Vald kontakt
selected-page=Vald sida
selected-pages=Valda sidor
selected-user=Vald användare
selected-web-content=Valda artiklar
selecting-a-new-structure-will-change-the-available-input-fields-and-available-templates=Genom att välja en ny struktur kommer alla tillgängliga inmatningsfält och mallar att ändras? Vill du fortsätta?
selecting-a-new-structure-will-change-the-available-templates-and-available-feed-item-content=Genom att välja en ny struktur kommer alla tillgängliga mallar och prenumerationsobjekt att ändras? Vill du fortsätta?
selecting-a-template-will-change-the-structure,-available-input-fields,-and-available-templates=Genom att välja en mall kommer strukturen, alla tillgängliga inmatningsfält och mallar att ändras. Vill du fortsätta?
selecting-a-template-will-change-the-structure,-available-templates,-and-available-feed-item-content=Genom att välja en mall kommer alla tillgängliga mallar och prenumerationsobjekt att ändras? Vill du fortsätta?
selection=Urval
selection-break=Valavdelare
selection-list=Urvalslista
selection-method=Valmetod
selection-of-decimal-values=Urval decimalvärden
selection-of-integer-values=Urval heltalsvärden
selection-of-text-values=Urval textvärden
send=Skicka
send-approval-denied-email-to-users=Skicka godkänd nekad e-post till användare?
send-approval-granted-email-to-users=Skicka godkänd beviljad e-post till användare?
send-approval-requested-email-to-users=Skicka godkänd efterfrågad e-post till användare?
send-as-email=Skicka som e-post
send-back-for-review=Skicka tillbaka för granskning
send-confirmation-email=Skicka e-postbekräftelse
send-email-notification-to-new-users=Skicka e-postbekräftelse till nya användare?
send-invitations=Skicka inbjudningar
send-new-password=Skicka nytt lösenord
send-order-email=Skicka beställnings-epost
send-order-email-to-users=Skicka beställnings-epost till användare?
send-shipping-email=Skicka frakt-epost
send-shipping-email-to-users=Skicka frakt-epost till användare?
send-sitemap-information-to-preview=Skicka webbkartsinformation till {0} för att förhandsgranska {1}:
send-text-message=Skicka text meddelande
sender=Avsändare
sending-message=Skickar meddelande...
sent-mail=Skicka e-post
server=Server
server-id=Server ID
server-name=Servernamn
server-port=Serverport
server-url=Server URL
servers=Servrar
service=Tjänst
service-url=Tjänst-URL
services=Tjänster
session=Session
session-attributes=Sessionsattribut
session-id=Sessions-ID
session-id-not-found=Sessions-ID hittas inte
set-as-default=Ange som standardvärde
set-background-image-properties=Ange bakgrundsbildens egenskaper
set-the-discount-amount-and-the-discount-type=Ange rabattens storlek och rabattens typ. Om storleken är 0.25 och typen är <em>Procent</em>, då tas 25% av original priset bort. Om typen är <em>Nuvarande pris</em>, då tas 25 öre av original priset bort.
set-the-display-order-of-child-pages=Ange hur undersidorna ska visas.
set-the-display-order-of-news-feeds=Ange hur nyheterna ska visas.
set-the-display-styles-used-to-display-blogs-when-viewed-via-as-a-regular-page-or-as-an-rss=Ange hur bloggar ska visas på sidan eller som RSS.
set-the-following-values-to-filter-emails-associated-with-an-email-address-to-a-folder=Ange följande värden för att filtrera e-post relaterade till en e-postadress till en mapp.
set-the-google-analytics-id-that-will-be-used-for-this-set-of-pages=Sätt Google Analytics ID som kommer användas för denna mängd sidor.
set-your-community-tags=Ange dina communitytaggar
set-your-global-tags=Ange dina globala taggar
set-your-jira-login=Sätt ditt login till JIRA.
set-your-login-for-x-to-track-your-jira-activity=Ange ditt användarnamn för {0} för att spåra dina aktiviteter i JIRA.
settings=Inställningar
setup=Inställning
several-shared-parameters-are-mapped-to-the-same-parameter=Flerade delade parametrar pekar på samma parameter.
severity-1=Felgradering 1
severity-2=Felgradering 2
severity-3=Felgradering 3
sex=Kön
sexual-content=Sexuellt explicit
shard=Shard
share-this-application-on-any-website=Dela denna applikation med valfri webbsajt. Bara kopiera koden nedan och klistra in på din webbsida, och denna applikation kommer visas.
share-this-application-with-friends=Dela den här portleten med dina vänner.
shared=Delad
shared-entries=Delad data
shared-folders=Delade mappar
shared-parameter=Delade parametrar
shared-structures=Delade strukturer
shared-templates=Delade mallar
shared-web-content=Delat webbinnehåll
sharing=Dela ut
shekel=Shekel
shipping=Leverans
shipping-address=Leveransadress
shipping-calculation=Fraktberäkning
shipping-email=Leverans-epost
shopping=Handla
shopping-cart=Kundvagn
shopping-cart-images=Kundvagnsbilder
short-description=Översiktsbeskrivning
short-name=Kort namn
short-text=Kort text
shortcut=Genväg
shortcut-to-x=Genväg till {0}
shortcuts=Genvägar
shorter=Kortare
should-users-forward-to-the-cart-page-when-adding-an-item-from-the-category-page=Ska användarna dirigeras till kundvagnsidan när man lägger till vara från kategorisidan?
show=Visa
show-a-different-month=Visa en annan månad
show-a-different-year=Visa ett annat år
show-activities=Visa aktiviteter
show-all-categories=Visa alla kategorier
show-asset-count=Visa antalet innehållsobjekt
show-asset-title=Visa rubriken
show-assign-reviewers=Visa Tilldela granskare
show-availability-when-viewing-an-item=Visa lagerstatus när varan väljs?
show-available-locales=Visa tillgängliga språk
show-borders=Visa ram
show-breadcrumbs=Visa "Här-är-du"
show-calendar=Visa kalender
show-category-controls=Visa kategorikontroller
show-columns=Visa kolumner
show-company-name=Visa företagsnamn
show-context-link=Visa länk till sammanhang
show-current-page=Visa nuvarande sida
show-edit-icon=Visa redigeringsknapp
show-feed-description=Visa prenumerationsbeskrivning
show-feed-image=Visa prenumerationbild
show-feed-item-author=Visa prenumerationsobjektsförfattare
show-feed-published-date=Visa prenumerationens publiceringsdatum
show-feed-title=Visa prenumerationstitel
show-full-content=Visa hela innehållet
show-guestbook=Visa gästbok
show-hidden-pages=Visa dolda sidor
show-image=Visa bild
show-item-description-when-browsing-a-category=Visa varans beskrivning när kategorin är vald?
show-item-prices-when-browsing-a-category=Visa varans pris när kategorin är vald?
show-item-properties-when-browsing-a-category=Visa varans egenskaper när kategorin är vald?
show-maps-and-directions=Visa kartor och vägbeskrivningar
show-me-as-online=Visa mig som inloggad.
show-metadata=Visa metadata
show-mini-month=Visa minimånad
show-portlet-borders=Visa portlet-ram
show-query-logic=Visa sökbegrepp
show-remote-export-options=Visa fjärrexportval
show-search=Visa sökning
show-shopping=Visa inköp
show-special-item-description-when-browsing-a-category=Visa varans utökade beskrivning när kategorin är vald?
show-special-items=Visa speciella varor
show-special-items-when-browsing-a-category=Visa speciella varor när kategorin är vald?
show-subfolders=Visa underkataloger
show-syntax-help=Visa syntaxhjälp
show-tags=Visa taggar
show-tags-with-zero-assets=Visa taggar som saknar innehåll
show-todays-events=Visa dagens händelser
show-wiki-borders=Visa Wiki-ram
showing-x-result=Visar {0} resultat.
showing-x-results=Visar {0} resultat.
showing-x-x-of-x-results=Visar {0}-{1} av {2} resultat.
shutdown=Stäng av
shutdown-the-server-in-the-specified-number-of-minutes=Stäng av servern efter den angivna tiden (i minuter). Skriv in 0 för att avbryta.
sic-code=SIC kod
sign=Signera
sign-guestbook=Signera gästboken
sign-in=Logga in
sign-in-to-vote=Logga in för att rösta.
sign-in-to-your-account=Logga in på ditt konto
sign-in-with-a-regular-account=Logga in med vanligt konto
sign-in-with-an-open-id-provider=Logga in med OpenID-konto
sign-out=Logga ut
signal=Signal
signature=Signatur
similar-pages=Liknande sidor
similar-phrase=Liknande fras
simple=Enkel
sitemap=Sökmotor-webbkarta
sitemap-protocol=Protokoll för webbkarta
siteminder=SiteMinder
sites=Webbsajter
size=Storlek
skip-to-content=Hoppa till innehåll
sku=Artikelnr
skus=Artikelnr
skype=Skype
skyscraper=Skyskrapa
slovak=Slovakiska
small-image=Liten bild
small-image-url=Liten bild-URL
small-rectangle=Liten rektangel
small-square=Liten kvadrat
sms=SMS
sms-messenger-id=SMS Messenger ID
social-bookmark-blinklist=BlinkList
social-bookmark-delicious=del.icio.us
social-bookmark-digg=Digg
social-bookmark-furl=Furl
social-bookmark-newsvine=Newsvine
social-bookmark-reddit=reddit
social-bookmark-technorati=Technorati
social-bookmarks=Sociala bokmärken
social-network=Sociala nätverk
social-network-ids=Sociala näterks-ID
software-catalog-images=Mjukvarukatalogsbilder
solid=Solid
sound-settings=Ljudinställningar
source=Källa
source-address=Kartadress
source-input-enabled=Adressinmatning tillåten
source-url=Käll-URL
sourceforge-login=SourceForge login
spacing=Radavstånd
spam=Skräppost
spanish=Spanska
specify-a-url-for-a-remote-layout-template,-portlet,-or-theme=Ange URL för nätverksansluten sida, portlet eller grafiktema.
specify-an-optional-context-for-deployment=Ange en miljö för driftsättning
specify-custom-reminder-queries-for-the-users-of-this-organization=Ange påminnelsefrågor för användare i den här organisationen. En fråga per rad.
specify-the-file-to-import=Ange filen som ska importeras:
speed=Hastighet
spell=Bokstavera
split-thread=Dela tråden
sports-event=Sporthändelse
square=Kvadrat
square-centimeter=Kvadratcentimeter
square-foot=Kvadratfot
square-inch=Kvadrattum
square-kilometer=Kvadratkilometer
square-meter=Kvadratmeter
square-mile=Kvadratmil (Engelsk)
square-millimeter=Kvadratmillimeter
square-yard=Kvadratyard
ssh=SSH
stage=Testmiljö
stage-1-role-help=Detta är ett underförstått steg som omfattar de användare som har rättigheten Hantera sidor. Alla användare med denna rättighet kan rapportera <em>förslag på innehållsförändringar</em> till arbetsflödet.
stage-2-role-help=Rollen för <strong>steg 2</strong> ska ge, åtminstone rättigheterna <em>Godkänna förslag</em>, <em>Tilldela granskare</em> och <em>Hantera sidor</em> till sina medlemmar. Tilldela fler rättigheter efter individuella behov.
stage-community-permissions-reference-help=Rättigheterna som det hänvisas till nedan avser rättigheterna på Community-resursen. Se <em>Kontrollpanelen &raquo; Roller &raquo; <strong>En Community-roll</strong> &raquo; Åtgärder &raquo; Ange rättighetern &raquo; Lägg till rättigheter &raquo; Communities</em>.
stage-last-role-help=Rollen för det <strong>sista steget</strong> ska ge, åtminstone rättigheterna <em>Godkänna förslag</em>, <em>Hantera sidor</em> och <em>Publicera testmiljön</em> till sina medlemmar members. Tilldela fler rättigheter efter individuella behov.
stage-organization-permissions-reference-help=Rättigheterna som det hänvisas till nedan avser rättigheterna på Organisation-resursen. Se <em>Kontrollpanelen &raquo; Roller &raquo; <strong>En Organisation-roll</strong> &raquo; Åtgärder &raquo; Ange rättigheter &raquo; Lägg till rättigheter &raquo; Organisationer</em>.
stage-review-role-help=Rollen för <strong>granskningssteget</strong> ska ge, åtminstone rättigheterna <em>Godkänna förslag</em> till sina medlemmar. Tilldela fler rättigheter efter individuella behov.
stage-x-pending-review=Steg {0} pågående granskning
stage-x-review-approved=Steg {0} granskning godkänd
stage-x-review-rejected=Steg {0} granskning nekad
stage-x-review-unassigned=Steg {0} granskning ej tilldelad
stages=Testmiljön
staging=Testmiljö
star-off=Star Off
stars=Stjärnor
start=Start
start-a-new-workflow=Starta nytt arbetsflöde
start-date=Startdatum
start-from=Starta från
start-time=Starttid
started-by=Startad av
starting-address=Startadress
state=Stat
state-province=Stat/Provins
statistics=Statistik
status=Status
step-x-of-x=Steg {0} av {1}.
stock-quantity=Lagersaldo
stop-editing=Avsluta redigering
street=Gata
street-address=Gatuadress
street1=Gata 1
street2=Gata 2
street3=Gata 3
strikethrough=Genomstruken
structure=Struktur
structure-fields=Strukturfält
structure-id=Struktur-ID
structure-name=Strukturnamn
structures=Strukturer
structures-templates-and-feeds=Strukturer, mallar och prenumerationer
student-capacity=Elevkapacitet
students=Elever
style=Stil
stylesheet=Stilmall
subcategories=Underkategorier
subfolder=Undermapp
subfolders=Undermappar
subject=Ämne
subject-prefix=Ämne prefix
submit=Skicka
suborganizations-of-x=Suborganizations of {0}
subscribe=Prenumerera
subscribe-to-all-articles=Prenumerera på alla artiklar.
subscribe-to-recent-posts=Prenumerera på nya inlägg.
subscribe-to-these-activities=Prenumerera på dessa aktiviteter.
subscribe-to-this-blog=Prenumerera på bloggen
subscribe-to-x's-activities=Prenumerera på {0}s aktiviteter.
subscription=Prenumeration
subscription-required=Nödvändig prenumeration
subtotal=Delsumma
subtype=Undertyp
suffix=Suffix
suggestions=Förslag
summary=Sammanställning
summary-tab=Summeringstabb
sunday-abbreviation=Sön
supplier=Leverantör
supplier-user-id=Leverantörs-ID
support=Support
support-packages=Supportpaket
support-tickets=Supportärende
supported=Stöds
supported-clients=Klienter som stöds
supported-framework-versions=Framework-versioner som stöds
swedish=Svensk
symbols=Symboler
syntax-checking-enabled=Syntaxkontroll aktiv
syntax-checking-enabled-help=Kryssa i för att kontrollera lösenordsstruktur.
syntax-help=Syntaxhjälp
system-properties=Systemegenskaper
tab=Tabb
tab-menu=Flikmeny
table=Tabell
tag=Tagg
tag-name=Taggnamn
tag-sets=Taggfamiljer
tag-value=Taggvärde
tagalog=Tagalog
tags=Taggar
talent=Talang
target=Mål
target-layout-friendly-url=Läsbar URL till målsidan
target-portlet-id=ID för målportlet
task=Uppgift
task-assigned-to-x.-previous-assignee-was-x=Uppgift tilldelad till {0}. Uppgiften var tidigare tilldelad till {1}.
task-id=Uppgifts-ID
task-information=Information om uppgiften
task-initially-assigned-to-the-x-role=Uppgiften var ursprungligen tilldelad till rollen {0}.
task-name=Namn på uppgiften
tasks=Uppgifter
tax=Moms
tax-free=Momsfri
tax-rate=Momssats
tax-state=Beskattningsställe
taxable=Beskattningsbar
team=Team
team-id=Team-ID
teams=Teams
technical-support=Teknisk support
temperature=Temperatur
temperature-format=Temperaturformat
template=Mall
template-id=Mall-ID
templates=Mallar
temporary-storage-directory=Tillfällig lagringsmapp
termination-time=Sluttid
terms-of-use=Användarvillkor
terms-of-use-required=Kräva godkännande av användarvillkor
test=Test
test-direct-download-url=Testa URL för direktnedladdning
test-ldap-connection=Testa LDAP-anslutning
test-ldap-groups=Testa LDAP-grupper
test-ldap-users=Testa LDAP-användare
text=Text
text-and-image=Text och Bild
text-area=Textfält (HTML)
text-box=Textruta
text-box-indexed=Indexerad textruta
text-decoration=Textformat
text-field=Textfält
text-field-indexed=Indexerat textfält
text-field-secret=Osynligt textfält
text-mode=Textläge
text-styles=Textstil
text-verification=Textverifikation
text-verification-failed=Textverifikationen misslyckades.
thank-you-for-applying-for-a-job-with-our-organization=Tack {0} för ansökan om jobb i vår organisation. Din begäran har skickats till vår HR-avdelning.
thank-you-for-creating-an-account-your-password-has-been-sent-to-x=Tack för att du skapade ett konto. Ditt lösenord har skickats till {0}. Var vänlig och kontrollera din inkorg samt skräppost.
thank-you-for-creating-an-account-your-password-is-x=Tack för att du skapade ett konto. Ditt lösenord är <strong>{0}</strong> och har skickats till {1}. Var vänlig och kontrollera din inkorg samt skräppost.
thank-you-for-signing-our-guestbook=Tack för att du signerade gästboken.
thank-you-for-your-purchase=Tack för din medverkan.
thank-you-for-your-report=Tack för din anmälan.
thank-you-for-your-vote=Tack för din röst.
that-parent-category-does-not-exist=Den överliggande kategorin finns inte.
that-parent-vocabulary-does-not-exist=Den överliggande ordlistan finns inte.
that-password-has-already-been-used-please-enter-in-a-different-password=Lösenordet är tidigare använt. Välj ett annat.
that-password-is-invalid-please-enter-in-a-different-password=Lösenordet är inte tillåtet. Välj ett annat.
that-password-is-too-short-or-too-long-please-make-sure-your-password-is-between-x-and-512-characters=Lösenordet har inte godkänd längd. Tillåten längd är mellan {0} och 512 tecken.
that-password-uses-common-words-please-enter-in-a-password-that-is-harder-to-guess-i-e-contains-a-mix-of-numbers-and-letters=Lösenordet innehåller vanliga ord. Välj ett lösenord som är svårare att gissa.
that-tag-already-exists=Taggen finns redan.
that-vocabulary-already-exists=Den ordlistan finns redan.
that-vocabulary-does-not-exist=Den ordlistan finns inte.
the=den
the-above-results-include-groups-which-are-missing-the-required-attributes-(group-name-and-user).-these-groups-will-not-be-imported-until-these-attributes-are-filled-in=Resultaten ovan innehåller grupper som saknar något av de obligatoriska fälten (Gruppnamn och användare). Dessa grupper kommer inte importeras innan dessa fält har fyllts i.
the-above-results-include-users-which-are-missing-the-required-attributes-(screen-name,-password,-email-address,-first-name,-and-last-name).-these-users-will-not-be-imported-until-these-attributes-are-filled-in=Resultaten ovan innehåller användare som saknar något av de obligatoriska fälten (användarnamn, lösenord, epost, förnamn, efternamn). Dessa användare kommer inte importeras förrän dessa fält har fyllts i.
the-address-of-the-email-recipient=Adressen till e-postmottagaren
the-address-of-the-email-sender=Adressen till e-postavsändaren
the-array-of-all-form-values-indexed-by-name=En array med alla fältvärden indexerad på namn.
the-average-rating-is-x-stars-out-of-x=Snittbetyget är {0} stjärnor av {1}.
the-blog-entry-url=URL för bloginlägget
the-browser's-remote-address=Webbläsarens IP-adressen
the-browser's-remote-host=Webbläsarens värdnamn
the-browser's-user-agent=Webbläsarens mjukvaru-id
the-category-could-not-be-found=Kategorin kunde inte hittas.
the-category-in-which-the-message-has-been-posted=Kategorin där meddelandet skickades
the-combination-of-first-name-last-name-and-email-address-is-already-taken=Kombinationen av tilltalsnamn, efternamn och e-postadress finns redan.
the-comic-could-not-be-found=Skämtet kunde inte hittas.
the-comments-could-not-be-found=Kommentarerna kunde inte hittas.
the-community-could-not-be-found=Communityt kunde inte hittas.
the-community-name-associated-with-the-blog=Namn på community som associeras med bloggen
the-community-name-associated-with-the-message-board=Namn på community som associeras med forumet
the-community-name-associated-with-the-wiki=Namn på community som associeras med wikin
the-company-id-associated-with-the-blog=Company ID för företaget som associeras med bloggen
the-company-id-associated-with-the-message-board=Company ID för företaget som associeras med forumet
the-company-id-associated-with-the-wiki=Company ID för företaget som associeras med wikin
the-company-mx-associated-with-the-blog=MX för företaget som associeras med bloggen
the-company-mx-associated-with-the-message-board=MX för företaget som associeras med forumet
the-company-mx-associated-with-the-wiki=MX för företaget som associeras med wikin
the-company-name-associated-with-the-blog=Företagsnamnet som associeras med bloggen
the-company-name-associated-with-the-message-board=Namn på företaget som associeras med forumet
the-company-name-associated-with-the-wiki=Namn på företaget som associeras med wikin
the-coupon-could-not-be-found=Kupongen kunde inte hittas.
the-custom-field-could-not-be-found=Det egna fältet kunde inte hittas.
the-date-of-the-modifications=Datum för modifieringarna
the-default-preferences-are-invalid=Startinställningarna är felaktiga.
the-definition-name-is-defined-in-the-workflow-definition-file=Namnet på definitionen anges arbetsflödesdefinitionsfilen.
the-document-could-not-be-found=Dokumentet kunde inte hittas.
the-email-address-of-the-mailing-list=E-postadressen till sändlistan
the-email-address-of-the-user-who-added-the-blog-entry=E-postadressen för användaren som skapade blogginlägget
the-email-address-of-the-user-who-added-the-message=E-postadressen till användaren som lade till meddelandet
the-email-address-of-the-user-who-added-the-page=E-post till användaren som skapade sidan
the-email-address-of-the-user-who-updated-the-blog-entry=E-postadressen för användaren som uppdaterade bloginlägget
the-email-address-you-requested-is-already-taken=Den önskade e-postadressen finns redan.
the-email-address-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Den önskade e-postadressen finns inte registrerad i vårt system.
the-email-address-you-requested-is-reserved=Den önskade e-postadressen är reserverad.
the-email-could-not-be-sent=Meddelandet kunde inte skickas.
the-email-was-sent-successfully=E-postmeddelandet har skickats.
the-entry-could-not-be-found=Datan kunde inte hittas.
the-event-could-not-be-found=Händelsen kunde inte hittas.
the-event-start-date=Startdatum för händelsen
the-event-title=Titel för händelsen
the-firm-cannot-be-deleted-because-it-has-associated-projects=Företag som är relaterade till ett projekt kan inte raderas.
the-firm-could-not-be-found=Företaget kunde inte hittas.
the-folder-could-not-be-found=Mappen kunde inte hittas.
the-following-are-invalid-addresses=Följande adresser är felaktiga:
the-following-are-invalid-category-ids=Följande kategori-ID är felaktiga:
the-following-are-invalid-characters=Följande tecken är felaktiga:
the-following-are-invalid-cities-or-zip-codes=Följande orter och postnummer är felaktiga:
the-following-are-invalid-isbn-numbers=Följande ISBN-nummer är felaktiga:
the-following-are-invalid-item-skus=Följande SKUs är felaktiga:
the-following-are-invalid-symbols=Följande symboler är felaktiga:
the-following-are-invalid-urls=Följande URLs är felaktiga:
the-following-are-recently-changed-pages-found-in=Följande sidor har nyligen blivit ändrade och hittades i
the-following-city-and-state-pairs-were-found-associated-with-the-given-zip=Följande ort-stat par hittades som är relaterade till det angivna postnumret.
the-following-is-an-invalid-address=Följande är en felaktig adress:
the-following-orphan-pages-are-found-in=Följande sidor utan länkar till hittades i
the-following-pages-are-found-in=Följande sidor hittades i
the-following-pages-have-at-least-one-link-to=Följande sidor har minst en länk till
the-following-post-will-be-added-in-place-of-the-moved-message=Följande inlägg kommer att ersätta det flyttade meddelandet.
the-following-zip-code-was-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Följande postnummer hittades som är relaterad till den angivna gatan, ort och stat.
the-following-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-city-and-state=Följande postnummer hittades som är relaterad till den angivna ort och stat.
the-following-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Följande postnummer hittades som är relaterad till den angivna gatan, ort och stat.
the-form-information-was-sent-successfully=Lyckades skicka formulärinformationen
the-format-of-this-email-is-incomplete-and-cannot-be-displayed-properly=Formatet på denna e-post är ofullständigt och kan inte visas på rätt sätt.
the-format-of-this-page-is-not-supported-the-page-content-will-be-shown-unformatted=Formatet på denna sida stöds inte. Sidans innehåll kommer visas oformaterat.
the-framework-version-could-not-be-found=Angiven ramverksversion hittades inte.
the-friendly-url-has-too-many-slashes=Den läsbara URL:n hat för många snedstreck.
the-friendly-url-is-appended-to-x-for-public-pages-and-x-for-private-pages=URL:n är bifogad till <strong>{0}</strong> för de publika sidorna och <strong>{1}</strong> för de privata sidorna.
the-friendly-url-may-conflict-with-another-page=Denna läsbara URL kan sammanblandas med en annan sidas.
the-group-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-system-group=Gruppen kan inte raderas för att den är en nödvändig systemgrupp.
the-group-cannot-be-deleted-because-you-are-accessing-the-group=Gruppen kan inte raderas eftersom du använder den.
the-group-could-not-be-found=Gruppen kunde inte hittas.
the-item-could-not-be-found=Varan kunde inte hittas.
the-item-sku-you-requested-is-already-taken=Önskade SKU är redan upptagen.
the-ldap-url-format-is=LDAP URL-formatet är <em>ldap://host:port</em>. DN anger det inledande sökbegreppet för användare och är frivilligt. Till exempel, använd <em>ldap://localhost:389</em> och <em>ou=Användare, o=Exampel</em> för dina värden. Systemanvändare anger inloggning till LDAP. Exempel <em>uid=admin,ou=system</em>
the-license-could-not-be-found=Licensen hittades inte.
the-link-could-not-be-found=Länken kunde inte hittas.
the-message-board-is-empty=Forumet är tomt.
the-message-body=Meddelandeinnehåll
the-message-could-not-be-found=Meddelandet kunde inte hittas.
the-message-id=Meddelandets ID:
the-message-object-has-expired-and-is-no-longer-available=Meddelandeobjektet har upphört och är otillgänglig. Var vänlig {0} din sammansättning.
the-message-subject=Ämnesrad
the-name-of-the-email-recipient=Namnet på e-postmottagaren
the-name-of-the-email-sender=Namnet på e-postavsändaren
the-new-thread-can-be-found-at-x=Den nya tråden kan hittas på {0}.
the-node-could-not-be-found=Noden kunde inte hittas.
the-node-in-which-the-page-was-added=Den nod där sidan lagts till.
the-node-you-selected-does-not-have-pages-configured=Den valda noden har inga konfigurerade sidor.
the-number-of-keys-generated-has-exceeded-the-number-of-allowed-keys=Antalet genererade nycklar har överstigit det tillåtna antalet nycklar.
the-order-billing-address=Faktureringsadress
the-order-could-not-be-found=Beställningen kunde inte hittas.
the-order-currency=Valuta
the-order-id=Ordernummer
the-order-shipping-address=Leveransadress
the-order-total=Totalsumma
the-organization-could-not-be-found=Organisationen kunde inte hittas.
the-organization-does-not-have-any-addresses=Organisationen har ingen adress.
the-organization-does-not-have-any-email-addresses=Organisationen har ingen e-postadress.
the-organization-does-not-have-any-phone-numbers=Organisationen har inga telefonnummer.
the-organization-does-not-have-any-services=Organisationen har inga tjänster.
the-organization-does-not-have-any-websites=Organisationen har inga webbsidor.
the-organization-name-is-already-taken=Organisationsnamnet är redan upptaget.
the-page-content=Sidans innehåll
the-page-content-cannot-be-parsed-by-the-selected-format=Sidans innehåll kan inte analyseras med det valda formatet.
the-page-content-compared-with-the-previous-version-page-content=Sidans innehåll jämfört med den föregående sidans innehåll
the-page-could-not-be-found=Sidan kunde inte hittas.
the-page-does-not-have-a-a-valid-title=Sidan har inte en giltig titel.
the-page-id=Sidans ID
the-page-template-could-not-be-found=Sidmallen kunde inte hittas.
the-page-title=Sidans titel
the-page-url=Sidans URL
the-password-cannot-be-reset-because-you-have-not-configured-a-reminder-query=Lösenordet kan inte återställas eftersom du inte har ställt in en lösenordsfråga. Var god kontakta administratören.
the-passwords-you-entered-do-not-match-each-other-please-re-enter-your-password=Dina lösenord stämmer inte överrens. Försök igen.
the-permission-was-deleted=Rättigheten togs bort.
the-plugin-was-downloaded-successfully-and-is-now-being-installed=Ett tillägg har laddats ned och kommer nu installeras.
the-plugin-was-uploaded-successfully-and-is-now-being-installed=Ett tillägg har laddats upp och kommer nu installeras.
the-portal-keeps-track-of-all-live-sessions=Portalen har översikt över alla pågående sessioner och sparar information som användarens IP, typ av webbläsare, operativsystem, antalet träffar och tiden då man har besökt olika URLs. För att se informationen, välj knappen <em>Se pågående sessioner</em>.
the-portal-will-shutdown-for-maintenance-in-x-minutes=Portalen kommer att stänga för underhållsarbete om {0} minut(er). Du kommer automatiskt att loggas ut. Var vänlig och slutför ditt påbörjade arbete. Efter underhållsarbetet slut kan du logga in på nytt.
the-portlet-could-not-be-found=Portleten kunde inte hittas.
the-product-could-not-be-found=Angiven produkt hittades inte
the-product-version-could-not-be-found=Angiven version hittades inte
the-project-cannot-be-deleted-because-it-has-associated-tasks=Projektet som är relaterat till en uppgift kan inte raderas.
the-project-could-not-be-found=Projektet kunde inte hittas.
the-proposal-could-not-be-found=Förslaget hittads inte.
the-question-could-not-be-found=Frågan kunde inte hittas.
the-repository-could-not-be-found=Lagringsplatsen kunde inte hittas.
the-request-could-not-be-found=Begäran kunde inte hittas.
the-requested-resource-was-not-found=Hittade inte begärd information
the-resulting-first-page-must-have-one-of-the-following-types=Den första resulterande sidan måste vara av en av följande typer:
the-resulting-first-page-must-not-be-hidden=Första sidan måste vara synlig.
the-review-could-not-be-found=Granskningen hittades inte.
the-role-could-not-be-found=Rollen kunde inte hittas.
the-role-permissions-were-updated=Rollens rättigheter har sparats.
the-screen-name-you-requested-is-already-taken=Det användarnamn som du angav är redan taget.
the-screen-name-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Det användarnamn som du angav finns inte registrerat.
the-screen-name-you-requested-is-reserved=Det användarnamn som du angav är reserverat.
the-selected-entry-has-been-deleted=Datan är redan raderad.
the-selected-organization-is-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-organization-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Den valda organisationen är kopplad till deaktiverade användare. Vill du fortsätta ta bort den valda organisationen genom att automatiskt frånkoppla de deaktiverade användarna?
the-selected-role-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-system-role=Den valda rollen kan inte raderas för att den är en nödvändig systemroll.
the-selected-structure-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-by-one-or-more-templates=Den valda strukturen kan inte raderas för att den är nödvändig för en eller flera mallar.
the-selected-user-group-is-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-user-group-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Den valda användargruppen är kopplad till deaktiverade användare. Vill du fortsätta ta bort den valda användargruppen genom att automatiskt frånkoppla de deaktiverade användarna.
the-selected-web-content-no-longer-exists=Det valda innehållet existerar inte längre.
the-setup-could-not-be-found=Hittade inte inställningarna.
the-signature-below-will-be-added-to-each-outgoing-message=Signaturen kommer läggas till på varje utgående meddelande.
the-sitemap-protocol-notifies-search-engines-of-the-structure-of-the-website=Webbkartsprotokollet beskriver webbplatsens struktur (webbkartan) för sökmotorerna.
the-source-file-does-not-have-the-same-extension-as-the-original-file=Källfilen har inte samma tillägg som originalfilen.
the-specified-coupon-is-no-longer-available=Den angivna kupongen är inte tillgänglig längre.
the-specified-coupon-is-no-yet-available=Den angivna kupongen är inte tillgänglig än.
the-specified-coupon-is-not-active=Den angivna kupongen är inte aktiv.
the-staging-environment-is-activated-changes-have-to-be-published-to-make-them-available-to-end-users=Testmiljön är aktiverad. Ändringarna måste publiceras innan besökarna kan se dem.
the-staging-environment-is-activated-publish-to-remote-publishes-from-the-live-environment=Testmiljön är aktiverad. <em>Publish to Remote</em> publicerar från livemiljön.
the-structure-could-not-be-found=Strukturen kunde inte hittas.
the-structure-with-the-name-x-was-found-that-matches-the-id=Strukturen med namnet {0} hittades som matchar följande ID:
the-summary-of-the-page-or-the-modifications=Sammanfattning av sidan eller justeringarna
the-system-cannot-send-you-a-new-password-because-you-have-not-provided-an-email-address=Vi kunde inte skicka ett nytt lösenord eftersom du inte angav en giltig epostadress.
the-system-policy-requires-you-to-change-your-password-at-this-time=Systemet kräver att du byter lösenord vid detta tillfälle.
the-task-could-not-be-found=Uppgiften kunde inte hittas.
the-template-could-not-be-found=Mallen kunde inte hittas.
the-template-with-the-name-x-was-found-that-matches-the-id=Mallen med namnet {0} hittades som matchar följande ID:
the-topic-could-not-be-found=Ämnet kunde inte hittas.
the-total-size-of-all-files-attached-to-a-message-may-not-exceed-x-k=Fel vid uppladdningen. Totala storleken på alla bifogade filer kan inte överstiga {0}k.
the-url-of-the-page-comparing-this-page-content-with-the-previous-version=URL till sidan som jämför den här sidans innehåll med den tidigare versionen
the-user-could-not-be-found=Användaren kunde inte hittas.
the-user-does-not-have-any-additional-email-addresses=Användaren har inga fler e-postadresser.
the-user-does-not-have-any-addresses=Användaren har ingen e-postadress.
the-user-does-not-have-any-community-roles=Användaren har inga roller i communityt.
the-user-does-not-have-any-organization-roles=Användaren har inga roller i organisationen.
the-user-does-not-have-any-phone-numbers=Användaren har inga telefonnummer.
the-user-does-not-have-any-regular-roles=Användaren har inga vanliga roller.
the-user-does-not-have-any-websites=Användaren har inga webbsidor.
the-user-id=Användar-ID
the-user-id-you-requested-is-already-taken=Det önskade användar-ID:t är redan upptaget.
the-user-id-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Det ID som du angav finns inte registrerat.
the-user-id-you-requested-is-reserved=Det önskade användar-ID:t är reserverat.
the-user-must-have-at-least-one-regular-organization-to-be-able-to-select-an-associated-location=Användaren måste tillhöra minst en vanlig organisation för att kunna knytas till en plats.
the-user-password=Lösenord
the-user-screen-name=Inloggningsnamn
the-user-who-added-the-blog-entry=Användaren som skapade det här blogginlägget
the-user-who-added-the-message=Användaren som lade till meddelandet
the-user-who-added-the-page=Användaren som skapade sidan
the-user-who-updated-the-blog-entry=Användaren som uppdaterade det här blogginlägget
the-vacation-message-notifies-others-of-your-absence=Meddelande som ska meddela de andra användarna om din frånvaro.
the-value-being-validated=Värdet som skall kontrolleras.
the-verse-could-not-be-found=Versen kunde inte hittas.
the-web-content-could-not-be-found=Artikeln hittades inte.
the-web-content-id=Artikel-ID
the-web-content-title=Artikelns titel
the-web-content-url=Artikelns URL
the-web-content-version=Artikelns version
the-wiki-could-not-be-found=Kunde inte hitta Wikin.
the-x-portlet-does-not-have-any-data-that-can-be-exported-or-does-not-include-support-for-it={0}-portleten har ingen data som kan exporteras eller har inget stöd för det.
theme=Tema
theme-plugin=Tillägg med grafiskt tema
theme-plugins=Tillägg med grafiskt tema
themes=Teman
there-are-currently-x-users-in-x-rooms=För närvarande finns {0} användare i {1} rum.
there-are-no-addresses=Det finns inga adresser.
there-are-no-archived-setups=Det finns inga arkiverade inställningar.
there-are-no-archived-versions-of-this-document=Det finns inga arkiverade versioner av dokumentet.
there-are-no-articles=Det finns inga artiklar.
there-are-no-available-nodes-for-selection=Det finns inga tillgänliga noder att välja.
there-are-no-available-questions-for-selection=Det finns inga tillgängliga frågor att välja.
there-are-no-banned-users=Det finns inga uteslutna användare.
there-are-no-blogs=Det finns inga bloggar.
there-are-no-categories=Det finns inga kategorier.
there-are-no-completed-tasks=Det finns inga slutförda uppgifter.
there-are-no-connected-producers=Det finns inga anslutna producenter.
there-are-no-consumer-registrations=Det finns inga konsumenter registrerade.
there-are-no-consumers=Det finns inga konsumenter.
there-are-no-coupons=Det finns inga kuponger.
there-are-no-differences-between-x-and-x=Det finns inga skillnader mellan <em>{0}</em> och <em>{1}</em>.
there-are-no-documents=Det finns inga dokument.
there-are-no-documents-in-this-folder=Det finns inga dokument i den här mappen.
there-are-no-entries=Det finns ingen data.
there-are-no-entries-for-this-category-on=Det finns ingen data för kategorin den {0}.
there-are-no-events=Det finns inga händelser.
there-are-no-events-on-this-day=Det finns inga händelser denna dag.
there-are-no-firms=Det finns inga företag.
there-are-no-folders=Det finns inga mappar.
there-are-no-generated-roles-to-merge=Det finns inga genererade roller att slå samman.
there-are-no-generated-roles-to-reassign=De finns inga genererade roller att omfördela.
there-are-no-images=Det finns inga bilder.
there-are-no-installed-portlets=Det finns inga portlets installerade.
there-are-no-links=Det finns inga länkar.
there-are-no-live-sessions=Det finns inga live-sessioner
there-are-no-locations=Det finns inga platser.
there-are-no-more-events-today=Det finns inga fler händelser idag.
there-are-no-older-versions-of-this-page=Det finns ingen äldre version av denna sida.
there-are-no-orders=Det finns inga beställningar.
there-are-no-organizations=Det finns inga organisationer.
there-are-no-orphan-pages-in=Det finns inga sidor utan länkar till i
there-are-no-pages-in=Det finns inga sidor i
there-are-no-pages-that-link-to=Det finns inga sidor som länkar till
there-are-no-pages-that-link-to-this-page=Det finns inga sidor som länkar till denna sida.
there-are-no-pages-with-this-category=Det finns inga sidor med denna kategori.
there-are-no-pages-with-this-tag=Det finns inga sidor med den här taggen.
there-are-no-pending-tasks-assigned-to-you=Det finns inga förestående uppgifter tilldelade till dig.
there-are-no-portlets=Det finns inga portlets.
there-are-no-private-nodes=Det finns inga egna noder.
there-are-no-producers=Det finns inga producenter
there-are-no-projects=Det finns inga projekt.
there-are-no-public-nodes=Det finns inga publika noder.
there-are-no-questions=Det finns inga frågor.
there-are-no-recent-activities=Det finns inga tidigare aktiviter.
there-are-no-recent-bloggers=Senaste bloggare saknas.
there-are-no-recent-changes=Det finns inga ändringar sedan tidigare.
there-are-no-recent-changes-to-pages-in=Det finns inga ändringar sedan tidigare i
there-are-no-recent-documents=Det finns inga dokument sedan tidigare.
there-are-no-recent-posts=Det finns inga färska inlägg.
there-are-no-registration-properties=Det finns inga registreringsegenskaper.
there-are-no-repositories=Det finns inga lagringsplatser.
there-are-no-results=Det saknas resultat.
there-are-no-scheduled-events=Det finns inga schemalagda händelser.
there-are-no-structures=Det finns inga strukturer.
there-are-no-tags=Det finns inga taggar.
there-are-no-tasks=Det finns inga uppgifter.
there-are-no-templates=Det finns inga mallar.
there-are-no-top-posters=Det finns inga toppförfattare.
there-are-no-topics=Det finns inga ämnen.
there-are-no-users-to-invite=Det finns inga användare att bjuda in.
there-are-no-workflow-definitions=Det finns inga arbetsflödesdefinitioner.
there-is-already-a-page-with-the-specified-title=Det finns redan en sida med denna titel.
there-is-another-category-with-the-same-name-and-the-same-parent=Det finns en annan kategori med samma namn och överliggande kategori.
there-is-existing-form-data-please-export-and-delete-it-before-making-changes-to-the-fields=Det finns existerande formulärdata. Var vänlig och exportera och ta bort det innan du gör ändringar i fälten.
there-were-no-recipient-addresses=Det fanns inga mottagaradresser.
thesaurus=Synonymordbok
third=Tredje
this-account-has-been-locked=Det här kontot är låst. Kontakta systemansvariga för att låsa upp det.
this-application-is-exposed-to-facebook-via-an-iframe=Denna applikation är exponerad för facebook genom en IFrame.
this-application-is-exposed-to-facebook-via-fbml=Denna applikation är exponerad för facebook genom FBML.
this-application-will-only-function-when-placed-on-a-community-or-organization-page=Den här tjänsten fungerar bara om den placeras på en sida tillhörande en organisation eller en community.
this-application-will-only-function-when-placed-on-a-user-page=Den här tjänsten fungerar bara om den placeras på en sida tillhörande en enskild användare.
this-blog=Denna blogg
this-category=Denna kategori
this-change-will-only-be-shown-after-you-refresh-the-page=Ändringarna syns inte förrän du laddar om sidan.
this-community=Den här communityn
this-community-does-not-have-any-private-pages=Communityt saknar privata sidor.
this-community-does-not-have-any-public-pages=Communityt saknar publika sidor.
this-community-has-x-members=Denna community har {0} medlemmar.
this-coupon-only-applies-to-items-that-are-children-of-this-comma-delimited-list-of-categories=Denna kupong kan användas till varor som finns i följande kategorier.
this-coupon-only-applies-to-items-with-a-sku-that-corresponds-to-this-comma-delimited-list-of-item-skus=Denna kupong kan användas till varor som har SKU som motsvarar följande SKUs lista.
this-email-address-will-also-serve-as-your-login=Denna e-postadress kommer även att användas som din inloggning.
this-event-does-not-repeat=Denna händelse upprepas inte.
this-feature-requires-internet-explorer-5.5-and-above=Den här funktionen kräver Internet Explorer 5.5 eller senare.
this-field-does-not-have-any-specific-validation=Det här fältet saknar validering.
this-field-is-mandatory=Det här fältet är obligatoriskt.
this-field-is-required=Det här fältet är obligatorisk.
this-folder-is-empty=Denna mapp är tom.
this-form-has-already-been-submitted=Detta formulär har redan blivit skickat. Sändning kommer att aktiveras om {0} sekunder
this-functionality-will-only-work-when-you-send-rich-text-formatted-email.-do-you-want-to-enable-rich-text-formatting=Denna funktion kan bara användas när du skickar rik textformaterad e-post. Vill du tillåta rik textformatering?
this-is-a-minor-edit=Detta är en mindre redigering.
this-is-some-sample-help=Detta är ett exempel på hjälptext.
this-organization=Den här organisationen
this-organization-does-not-have-any-private-pages=Organisationen saknar privata sidor.
this-organization-does-not-have-any-public-pages=Organisationen saknar publika sidor.
this-organization-has-x-members=Den här organisationen har {0} memdlemmar.
this-page-displays-the-last-x-web-content,-structures,-and-templates-that-you-accessed=Den här sidan visar dom {0} senaste artiklarna, strukturerna och mallarna du använt.
this-page-does-not-exist-yet-and-the-title-is-not-valid=Den här sidan finns inte ännu och titeln är inte giltig.
this-page-does-not-exist-yet-use-the-form-below-to-create-it=Den här sidan finns inte ännu. Skapade den med formuläret nedan.
this-page-does-not-have-any-file-attachments=Den här sidan har inga bifogade filer.
this-page-has-no-links=Den här sidan har inga länkar.
this-page-is-currently-redirected-to-x=Denna sida omdirigeras för närvarande till {0}.
this-page-is-empty-edit-it-to-add-some-text=Sidan är tom. Redigera den för att skapa innehåll.
this-page-is-empty.-use-the-buttons-below-to-create-it-or-to-search-for-the-words-in-the-title=Sidan är tom. Använd knapparna nedan för att skapa den eller för att söka efter orden i titeln.
this-page-is-part-of-an-inactive-portlet=Denna sida är del av en inaktiv portlet.
this-portlet-has-been-undeployed.-please-redeploy-it-or-remove-it-from-the-page=Programvara för denna portlet finns inte installerad. Du bör installera den, eller ta bort den här portleten.
this-portlet-has-not-been-added-to-the-live-page-publish-the-page-first=Den här portleten har inte lagts till till den publika sidan. Publicera sidan först.
this-portlet-is-inactive=Denna portlet är inaktiv.
this-portlet-is-placed-in-a-page-that-does-not-exist-in-the-live-site-publish-the-page-first=Den här portleten ligger på en sida som inte publicerats. Publicera den först.
this-product-does-not-have-any-released-versions=Det finns ingen publicerad version av den här produkten.
this-role-does-not-have-any-permissions=Den här rollen har inga rättigheter.
this-section-will-be-editable-after-creating-the-user=Den här avdelningen kan redigeras först när användaren skapats.
this-site-has-no-members=Den här webbsajten saknar medlemmar.
this-structure-has-not-been-saved=Den här strukturen har inte sparats.
this-structure-is-already-within-the-inheritance-path-of-the-selected-parent-please-select-another-parent-structure=Den här strukturen befinner sig redan under den markerade. Markera någon annan överliggande struktur.
this-theme-does-not-have-any-color-schemes=Detta tema har inga färgvarianter.
this-topic=Detta ämne
this-topic-is-empty=Detta ämne är tomt.
this-user-account-has-been-locked-due-to-excessive-failed-login-attempts=Det här kontot är utelåst på grund av för många misslyckade inloggningsförsök.
this-user-does-not-belong-to-a-community-to-which-a-community-role-can-be-assigned=Användaren tillhör inte någon community som kan tilldelas community-roller.
this-user-does-not-belong-to-an-organization-to-which-an-organization-role-can-be-assigned=Användaren tillhör inte någon organisation som kan tilldelas organisatonsroller.
thread=Diskussion
thread-is-locked=Tråden är låst.
thread-locked=Låst tråd
thread-posts=Diskussionsinlägg
thread-priorities=Diskussionsprioriteter
thread-splitted=Diskussionen delades.
thread-views=Diskussionvisningar
threaded-replies=Visa som träd
threads=Diskussioner
three-columns=Tre kolumner
thumbnail=Miniatyrskiss
thursday-abbreviation=Tors
ticker-symbol=Aktiesymbol
tickets=Biljetter
tile=Täckning
time=Tidpunkt
time-zone=Tidszon
time-zone-range=Tidszon-intervall
time-zone-sensitive=Tidszonskänslighet
timestamp=Tidstämpel
title=Titel
title-list=Rubriklista
to=Till
to-add,-click-members-on-the-left=Klicka på medlemmar till vänster för att lägga till.
to-add-a-portlet-to-the-page-just-drag-it=Du kan dra portlets till rätt plats på sidan.
to-allow-pingbacks,-please-also-ensure-the-entry's-guest-view-permission-is-enabled=För att kunna tillåta pingbacks, försäkra dig om att rättigheterna är satta så att inlägget är synligt för gäster.
to-allow-trackbacks,-please-also-ensure-the-entry's-guest-view-permission-is-enabled=För att kunna tillåta trackbacks, försäkra dig om att rättigheterna är satta så att inlägget är synligt för gäster.
to-email-joebloggs=* För att e-posta joebloggs@{0}, skriv in <em>joebloggs</em>
to-tag-set=Till taggfamilj
to-this-location=Till denna plats
to-vocabulary=Till ordlista
toad=Padda
today=Idag
today-is=Idag är
toggle-edit-controls=Sätt på redigeringskontroller
toll-free=020-nummer
tomcat-conf-dir=Tomcats konfigurationskatalog
tomcat-lib-dir=Tomcats bibliotekskatalog
tomorrow=Imorgon
ton=Ton
tools=Verktyg
top=Topp
top-posters=Flest inlägg av
topic=Ämne
topic-information=Ämnesinformation
topics=Ämnen
topics-require-at-least-one-read-role=Ämnen kräver minst en läsroll.
topics-require-at-least-one-write-role=Ämnen kräver minst en skrivroll.
total=Total
total-memory=Total minne
total-paid=Totalt belopp
total-size=Total storlek
total-votes=Totala röster
trackback-url=Trackback-URL
trackbacks-already-sent=Trackback redan skickad
trackbacks-to-send=Trackback att skicka
training=Utbildning
training-credits=Utbildningskrediter
trainings=Utbildningar
transaction-id=Transaktions-ID
translate=Översätt
trash=Papperskorg
travel=Resa
tree-view=Träd-vy
true=Sant
trusted=Säker
trusted-plugin-repositories=Säkra tilläggskällor
tuesday-abbreviation=Tis
tv-show=TV show
twitter=Twitter
two-columns=Två kolumner
type=Typ
type-a-single-email-address=Skriv en e-postadress:
type-name=Skriv namn:
type-name-or-select-from-list=Skriv namn eller välj från listan:
types=Typer
ukrainian=Ukrainska
unassigned=Ledig
unassociate=Orelaterade
unban-date=Uteslutning avslutas datum
unban-this-user=Ta bort uteslutning
unchecking-this-field-will-remove-localized-data-for-languages-not-shown-in-this-view=Om du väljer bort detta fält kommer all lokal data som visar språken att raderas. Vill du fortsätta?
undefined=Odefinierad
undeployed=Ej driftsatt
underline=Understruken
undo-x=Undo {0}
unhelpful=Ohjälpsam
unignore=Sluta ignorera
uninstall=Avinstallera
united-states-phone-format=Amerikanskt telefonnummerformat
unknown=Okänd
unlimited=Obegränsad
unlock=Lås upp
unlock-thread=Lås upp tråd
unmark=Avmarkera
unordered-list=Osorterad lista
unpack-war=Packa upp WAR
unpublished=Opublicerad
unread=Oläst
unread-messages=Olästa meddelande
unscramble=Blanda inte
unsubscribe=Avsluta prenumeration
until-unlocked-by-an-administrator=Tills systemansvariga låser upp
untrusted=Osäker
untrusted-plugin-repositories=Osäkra tilläggskällor
up=Upp
up-to-date=Uppdaterad
upcoming=Kommande
update=Uppdatera
update-associations=Uppdatera förbindelser
update-attribute=Uppdatera fält
update-available=Uppdateringar tillgängliga
update-cart=Uppdatera kundvagn
update-categories=Uppdatera kategorier
update-category=Uppdatera kategori
update-comments=Uppdatera kommentarer
update-consumer=Uppdatera konsument
update-content-settings=Uppdatera innehållsinställningar
update-display-order=Uppdatera ordningsföljden
update-due-date=Uppdatera leveransdatum
update-entry=Uppdatera inlägg
update-event=Uppdatera händelse
update-feedback=Uppdatera Feedback
update-field=Uppdatera fält
update-file-entry=Uppdatera fil
update-file-shortcut=Uppdatera fillänk
update-folder=Uppdatera mapp
update-from-chart=Uppdatera från diagram
update-from-custom=Uppdatera från egen
update-group=Uppdatera grupp
update-image=Uppdatera bild
update-message=Uppdatera meddelande
update-my-styles-as-i-type=Visa ändringar löpande
update-page=Uppdatera sida
update-page-settings=Uppdatera sidans inställningar
update-permissions=Uppdatera rättigheter
update-portlet=Uppdatera portlet
update-producer=Uppdatera producent
update-search-index=Uppdatera sökindex
update-service-description=Uppdatera servicebeskrivning
update-the-styles-on-this-page=Uppdatera utseenden på den här sidan
update-wiki=Uppdatera Wiki
updated=Uppdaterad
updates-are-available-for-liferay=Det finns tillgängliga uppdateringar för Liferay. Klicka här för mer info.
updates-available=Det finns tillgängliga uppdateringar.
upload-a-background-image=Ladda upp bakgrundsbild
upload-a-gif-or-jpeg-that-is-x-pixels-tall-and-x-pixels-wide=Ladda upp en GIF eller JPEG som är {0} pixlar hög och {1} pixlar bred.
upload-a-logo-for-the-organization-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo-in-both-public-and-private-pages=Ladda upp en logga för organisationens sidor som skall användas istället för företagets standardlogga på såväl privata som publika sidor.
upload-a-logo-for-the-private-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo=Ladda upp en logga för de privata sidorna. Denna används då i stället för organisationens standardlogga.
upload-a-logo-for-the-public-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo=Ladda upp en logga för de publika sidorna. Denna används då i stället för organisationens standardlogga.
upload-a-war-file-to-install-a-layout-template,-portlet,-or-theme=Ladda upp en WAR-fil för att installera mallar, porlets eller teman.
upload-completed=Uppladdningen slutförd
upload-document=Ladda upp dokument
upload-documents-no-larger-than-x-k=Ladda upp dokument som inte är större än {0}k.
upload-file=Ladda upp fil
upload-files=Ladda upp filer
upload-image=Ladda upp bild
upload-images-no-larger-than-x-k=Ladda upp bilder som inte är större än {0}k.
upload-new-version=Ladda upp ny version
upload-resume=Återuppta uppladdning
uploading=Uppladdning
uploading-file-x-of-x=Uploading file {0} of {1}.
upper-case-letters=Stora bokstäver
uptime=Oavbruten drifttid
url=URL
url-does-not-point-to-a-valid-wsrp-producer=URL:en pekar inte på en giltig WSRP producent.
url-information=URL information
url-tracker=URL-spårare
use-a-background-image=Använd bakgrundsbild
use-a-secure-network-connection=Använd en säker nätverksanslutning
use-camel-case-syntax=Använd VersalGemener
use-custom-outgoing-server=Använd egen utgående server
use-custom-title=Använd egen titel
use-default=Använd standard
use-default-template=Använd standardmall
use-default-values=Använd standardvärden
use-existing-images=Använd befintliga bilder
use-html-title=Använd HTML-titel
use-icon=Använd ikon
use-large-image=Använd stor bild
use-ldap-password-policy=Använd LDAPs lösenordspolicy
use-logo=Använd logotyp
use-medium-image=Använd medelstor bild
use-secure-incoming-connection=Använd säker inkommande anslutning
use-secure-outgoing-connection=Använd säker utgående anslutning
use-shipping-formula=Använd leveransvillkor
use-small-image=Använd liten bild
use-template-x=Use Template {0}
use-the-classic-uploader=Använd klassisk uppladdning
use-the-form-below-to-move-a-page-and-all-of-its-history-to-be-the-child-of-a-new-parent-page=Använd formuläret nedan för att flytta en sida och all dess historik till att bli undersida till en ny överliggande sida.
use-the-form-below-to-rename-a-page,-moving-all-of-its-history-to-the-new-name=Använd formuläret nedan för att byta namn på en sida och flytta all historik till det nya namnet. Den gamla titeln kommer omdirigeras till den nya titeln. Länkar till den gamla sidans titel kommer inte ändras.
use-the-general-look-and-feel-for-the-private-pages=Ska standardutseende användas för egna sidor?
use-the-general-look-and-feel-for-the-public-pages=Ska standardutseende användas för publika sidor?
use-the-google-gadget-url-to-create-a-google-gadget=Använd Google Gadget URL för att skapa en Google Gadget.
use-the-netvibes-widget-url-to-create-a-netvibes-widget=Använd Netvibes Widget URL för att skapa en Netvibes Widget.
use-the-new-uploader=Använd modern uppladdning
use-x's-preferred-language-(x)=Use {0}'s preferred language ({1}).
use-your-preferred-language-(x)=Use your preferred language ({0}).
used-memory=Använd minne
user=Användare
user-added-email=E-post till nyinlagd användare
user-bans=Tillämpa avstängning
user-comments=Använd kommentarer
user-default-object-classes=Använd standardklasser för objekt
user-groups=Användargrupper
user-header=Använd rubrik
user-id=AnvändarID
user-id-strategy=AnvändarID-strategi
user-images=Profilbilder
user-import-search-filter=Sökfilter för användarimport
user-information=Användarinformation
user-mapping=Användarekopplingar
user-name=Användarnamn
user-name-and-image=Användarnamn och bild
user-permissions=Användarrättigheter
user-portrait=Användarporträtt
user-preferences=Användarinställningar
user-profile=Användaruppgifter
user-ranks=Användarnivå
users=Användare
users-cannot-be-assigned-to-more-than-one-stage=Användare kan inte tillhöra mer än en testmiljö.
users-dn=Användares DN
users-file=Användarfil
users-of-x=Users of {0}
users-who-belongs-to-this-user-group-will-have-these-pages-copied-to-their-user-pages-when-the-user-is-first-associated-with-the-user-group=Användare som tillhör denna grupp kommer få dessa sidor kopierade till sina användarsidor när användaren är kopplad till gruppen.
vacation=Frånvaro
vacation-message=Frånvaromeddelande
valid-days=Tillåtna dagar
valid-hours=Tillåtna klockslag
valid-minutes=Tillåtna minuter
validate-url=Validerings-URL
validation=Kontroll
validation-error-message=Felmeddelande vid ogiltig
validation-script=Kontroll-skript
validator-expected-type-string,-but-instead-received-type-x=Kontroll-skriptet förväntade typen java.lang.String, men fick istället typen {0}.
value=Värde
values=Värden
variable-name=Variabelnamn
verification-number=CVV-kod
verify-database-tables-of-all-plugins=Verifiera databas-tabeller för samtliga plugins.
version=Version
version-history=Versionshistorik
version-name=Versionsnamn
version-x=Version {0}
vertical=Vertikal
vertical-banner=Vertikal webbannons
vertical-bar=Stående staplar
view=Se
view-all=Se alla
view-blog=Visa blogg
view-blogs=Se bloggar
view-bookmarks=Se bokmärken
view-count=Visa räkneverk
view-count-details=Visa räknardetaljer
view-data=Se information
view-document=Visa dokument
view-entries=Se data
view-entry=Visa inlägg
view-event=Visa händelse
view-folder=Se mapp
view-gallery=Se galleri
view-history=Se historik
view-in-a-specific-portlet=Visa i ursprungsportlet
view-in-context=Visa i sammanhang
view-instances=Se exempel
view-larger-map=Se större karta
view-library=Se arkiv
view-live-page=Se publicerad sida
view-live-sessions=Se pågående sessioner
view-locations=Se platser
view-meetup=Visa sammankomst
view-membership-requests=Visa medlemsansökningar
view-message=Se meddelande
view-more=Visa mer
view-offerings=Visa erbjudanden
view-orders=Visa ordrar
view-organizations=Visa organisationer
view-original-file=Visa ursprunglig fil
view-page=Visa sida
view-pages=Se sidor
view-proposals=Se förslag
view-questions=Se frågor
view-repositories=Se inställningar
view-results=Se resultat
view-slide-show=Se bildspel
view-staged-page=Se testmiljö-sida
view-suborganizations=Se underorganisationer
view-tasks=Se uppgifter
view-templates=Se mallar
view-thread=Visa diskussion
view-topics=Se ämne
view-type=Se typ
view-user-profile=Se användaruppgifter
view-users=Se användare
view-web-content=Visa artiklar
view-wiki=Visa Wiki
viewable-by=Synbar för
views=Visningar
violent-or-repulsive-content=Våldsamt innehåll
virtual-host=Virtuell värd
virtual-hosts-must-be-valid-domain-names=Virtuell värd måste vara en giltig domänadress.
visible=Synlig
visible-wikis=Synliga Wikis
visited-link=Besökt länk
visits=Besök
vnc=VNC
vocabularies=Ordlistor
volume=Volym
vote=Röst
vote-date=Omröstningsdatum
vote-results=Se resultat
votes=Röster
voting-is-disabled-because-this-poll-expired-on-x=Möjligheten att rösta i denna fråga upphörde den {0}.
waiting-for-an-answer=Väntar på svar
waiting-on-sibling-tokens-to-complete=Väntar på att närstående markörer avslutas
wall-to-wall=Vägg-till-vägg
wap-styling=WAP-stil
warning=Varning
warning-due-to-inactivity-your-session-has-expired=Varning! Din session har upphört på grund av inaktivitet.
warning-due-to-inactivity-your-session-will-expire=Varning! På grund av inaktivitet kommer din session att upphöra om {0} minut(er) på {1} {2}. Vill du förlänga din session med {3} minut(er)?
warning-time=Varningstid
warning-time-help=Anger hur långt innan ett lösenord går ut som användaren varnas.
warning-your-session-has-expired=Varning! Eftersom du varit inaktiv en längre tid har informationen om din inloggning gått ut. Spara undan eventuellt data du skrivit i formulärfält innan du går vidare.
warning-your-session-will-expire=Varning! Eftersom du varit inaktiv en längre tid kommer du att loggas ut om {0}! För att fortsätta vara inloggad i ytterligare {1} minut(er), tryck på <em>Förläng</em> knappen.
watcher=Granskare
web-content=Artiklar
web-content-added-email=Ny artikel - epost
web-content-approval-denied-email=Artiklar godkänns ej - epost
web-content-approval-granted-email=Artiklar godkänns - epost
web-content-approval-requested-email=Artiklar förfrågan - epost
web-content-contraints=Artikelavgränsningar
web-content-description=Artikelbeskrivning
web-content-id=Artikel-Id
web-content-image=Artikel-bild
web-content-images=Bilder i artiklar
web-content-review-email=Artikelgranskning - epost
web-content-title=Artikelrubrik
web-content-type=Artikeltyp
web-content-updated-email=Artikeluppdateringar - epost
web-id=Webb-id
web-plugin=Webbtillägg
web-plugins=Webbtillägg
webdav-help=Filer och kataloger kan hanteras direkt från ditt operativsystems filhanterare. <a href="{0}" target="_blank">Läs mer.</a>
webdav-url=WebDAV-URL
webdav-windows-help=Filer och kataloger kan hanteras direkt från ditt operativsystems filhanterare. Innan du gör detta i Microsoft Windows, se till att du har installerat den här <a href="{0}" target="_blank">patchen</a> från Microsoft. <a href="{1}" target="_blank">Läs mer.</a>
website=Webbsida
websites=Webbsidor
wedding=Bröllop
wednesday-abbreviation=Ons
week=Vecka
week-abbreviation=v.
week-of=Vecka
week-of-the-year=Vecka på året
weekday=Veckodag
weekend-day=Helgdag
weekly=Veckovis
weeks=Veckor
weeks-on=vecka på:
welcome=Välkommen
welcome-x=Välkommen{0}!
what-he-can-do=Vad han kan göra
what-he-cant-do=Vad han inte kan göra
what-is-your-father's-middle-name=Din fars mellannamn?
what-is-your-library-card-number=Ditt personnummer?
what-is-your-primary-frequent-flyer-number=Ditt Frequent Flyer-nummer?
what-she-can-do=Vad hon kan göra
what-she-cant-do=Vad hon inte kan göra
what-they-can-do=Vad de kan göra
what-they-cant-do=Vad de inte kan göra
what-type-of-permissions-would-you-like-to-add=Vilken sorts rättighet vill du lägga till?
what-was-your-first-phone-number=Vad var ditt första telefonnummer?
what-was-your-first-teacher's-name=Vad var din första lärares namn?
what-would-you-like-to-copy-from-live-or-publish-to-live=Vad vill du kopiera till/från publika sidor?
what-would-you-like-to-export=Vad vill du exportera?
what-would-you-like-to-import=Vad vill du importera?
when=När
where-are-the-x-members=var är de {0} medlemmarna?
where-are-x's-friends=Var är {0}s vänner?
where-is-x=Var är {0}?
whois=Vem är
wide=Bred
wide-column=Bred kolumn
wide-skyscraper=Bred skyskrapa
width=Bredd
wiki=Wiki
wiki-navigation=Wiki-navigering
wiki-pages=Wiki-sidor
wiki.formats.classic_wiki=Klassisk Wiki
wiki.formats.creole=Creole
wiki.formats.html=HTML
wiki.formats.plain_text=Vanlig text
wikis=Wikis
wikis-and-pages=Wikis och sidor
will-you-attend=Kommer du närvara?
with-scope=med omfattning
within=Inom
word-search=Sök ord
word-spacing=Mellanrum
wordpress=WordPress
work-phone=Telefon arbete
workflow=Arbetsflöde
workflow-definition=Arbetsflödesdefinition
workflow-definitions=Arbetsflödesdefinitioner
workflow-state=Arbetsflödestillstånd
workflow-task=Uppgift
worm=Mask
would-you-like-to-save-the-changes-made-to-this-language=Vill du spara ändringarna som du gjorde på detta språk?
write-my-own-question=Skriv din egen fråga
write-on-my-wall=Skriv på min vägg
write-on-x-wall=Skriv på {0}s vägg
write-roles=skrivroller
written-by=Av
wsdl-url=WSDL-URL
x's-commits={0}s incheckningar
x's-commits-on-x={0}s incheckningar på {1}.
x-assigned-the-task-to-herself={0} tilldelade uppgiften till sig själv.
x-assigned-the-task-to-himself={0} tilldelade uppgiften till sig själv.
x-blog-entries={0} Blogg-inlägg
x-cannot-be-unassociated-from-this-community=<em>{0}</em> kan inte frånkopplas från detta community.
x-cannot-be-unassociated-from-this-location=<em>{0}</em> kan inte frånkopplas från denna plats.
x-cannot-be-unassociated-from-this-organization=<em>{0}</em> kan inte frånkopplas från denna organisation.
x-changed-the-state-from-x-to-x={0} ändrade status från {1} till {2}.
x-convert-x-to-x=Konvertera <span class="{0}">{1}</span> till {2}
x-days={0} Dagar
x-disables-the-minimum-order-requirement={0} tar bort det minimala beställningskravet.
x-does-not-have-any-commits-to-the-svn-repository={0} har inga incheckningar i SVN-repositoryt.
x-files-ready-to-be-uploaded={0} filer redo att laddas upp.
x-forum-posts={0} forumposter
x-has-invited-you-to-join-x={0} har bjudit in dig till {1}.
x-has-not-configured-her-jira-login={0} har inte konfigurerat sin JIRA-login.
x-has-not-configured-his-jira-login={0} har inte konfigurerat sin JIRA-login.
x-has-x-friends={0} har {1} vänner.
x-hours={0} timmars
x-in-x={0} av {1}
x-is={0} är...
x-is-a-required-system-role=<strong>{0}</strong> är en nödvändig systemroll.
x-is-allowed-to-do-action-x-in-all-items-of-type-x-in-this-portal-instance={0} får göra '{1}' för alla saker av typ {2} i den här portalinstansen. Använd rolladministrationsverktyget om du vill ändra på detta.
x-is-allowed-to-do-action-x-in-all-items-of-type-x-in-x={0} får göra '{1}' för alla saker av typ {2} i {3}. Använd rolladministrationsverktyget om du vill ändra på detta.
x-is-expired={0} har utgått.
x-is-expired,-is-not-approved,-does-not-have-any-content,-or-no-longer-exists={0} har utgått, är inte godkänd, har inget innehåll, eller existerar inte längre.
x-is-not-a-display-type={0} är ingen display-typ.
x-is-not-approved={0} är inte godkänd.
x-needs-to-approve-you-as-her-friend={0} behöver godkänna dig som sin vän.
x-needs-to-approve-you-as-his-friend={0} behöver godkänna dig som sin vän.
x-of-the-emails-in-this-folder-have-been-downloaded={0}% av e-mailen i denna mappen har laddats ner. Detta kan ta en stund för att bli klart.
x-people-are-planning-to-attend-this-meetup=<strong>{0}</strong> personer planerar att närvara vid detta mötet.
x-role={0} Roll
x-search={0} Sök
x-search-provider={0} Söktjänst
x-updated-the-due-date={0} uppdaterade slutdatumet.
x-users-were-successfully-notified={0} användare har meddelats.
xml=XML
xml-feeds=XML-prenumerationer
xml-url=XML-URL
xsd=XML-schema-definition
xsl=Extensible Stylesheet Language
xsl-template=XSL-mall
xsl-url=XSL-URL
yahoo-csv-file=Yahoo! (.CSV-fil)
yahoo-cvs=Yahoo! CSV:
yard=Yard
year=År
year-abbreviation=åå
year-s=år
year-to-date=År till datum
yearly=Årligen
years=År
yes=Ja
yesterday=Igår
ym=ÅM
you-are-about-to-report-a-violation-of-our-x-terms-of-use.-all-reports-are-strictly-confidential=Du kommer nu rapporera ett brott mot våra <a href="{0}" target="_blank">användarregler</a>. Alla rapporter behandlas kofidentiellt.
you-are-impersonating-the-guest-user=Du utger dig för att vara gäst-användaren.
you-are-impersonating-x=Du utger dig för att vara {0}.
you-are-not-subscribed-to-any-categories=Du prenumererar inte på några kategorier.
you-are-not-subscribed-to-any-threads=Du prenumererar inte på några diskussioner.
you-are-not-subscribed-to-this-page=Du prenumererar inte på den här sidan.
you-are-not-subscribed-to-this-wiki=Du prenumererar inte på den här wikin.
you-are-signed-in-as-x=Du är inloggad som {0}.
you-are-subscribed-to-this-page=Du prenumererar på den här sidan.
you-are-subscribed-to-this-wiki=Du prenumererar på den här wikin.
you-are-using-ldaps-password-policy=Du använder lösenordspolicy från LDAP. Ändra dina inställningar om du vill använda en lokal lösenordspolicy.
you-are-viewing-an-archived-version-of-this-page=Det du ser är en arkiverad version av sidan
you-are-x=You are {0}.
you-can-choose-more-than-one=Du kan välja en eller flera.
you-can-create-a-shortcut-to-any-document-that-you-have-read-access-for=Du kan skapa en genväg till varje dokument som du har läsrättigheter till. Rättigheterna som du anger till genvägen tillåter de andra användare att komma åt orginal dokumentet via genvägen.
you-can-email-users-that-have-been-manually-added-to-the-database=Du kan skicka e-post till användarna som lades in i databasen manuellt. Användarna borde ha {0} som lösenord. Uppstart av användare kommer nollställa och ge de nya användarna ett slumpvalt lösenord och kommer meddela dem om deras nya kontostatus på portalen.
you-can-get-a-license-directly-from-google=Du kan skaffa en licens direkt från Google
you-can-now-check-for-new-messages-in-your-x=Nu kan du kontrollera dina nya meddelanden i din {0}.
you-cannot-assign-groups-or-users-to-this-role=Det går inte att tilldela grupper eller användare till den här rollen.
you-cannot-change-your-password-yet-please-wait-at-least-x-before-changing-your-password-again=Du kan inte ändra ditt lösenord ännu. Var snäll och vänta åtminstone {0} före du ändrar lösenord igen.
you-cannot-deactivate-or-delete-this-definition=Du kan inte avaktivera eller ta bort den här definitionen. Det finns arbetsflöden som refererar till definitionen.
you-cannot-delete-a-root-message-that-has-more-than-one-immediate-reply=Du kan inte radera ett root-meddelande som har mer än ett omgående svar.
you-cannot-delete-a-system-role=Du kan inte radera en systemroll.
you-cannot-delete-locations-that-have-users=Du kan inte radera platser som har användare.
you-cannot-delete-or-deactivate-a-default-price=Du kan inte radera eller avaktivera startpriset.
you-cannot-delete-or-deactivate-yourself=Du kan inte radera eller avaktivera dig själv.
you-cannot-delete-organizations-that-have-locations-or-users=Du kan inte radera organisationer som har platser eller användare.
you-cannot-delete-organizations-that-have-suborganizations-or-users=Organisationer med underorganisationer eller användare får inte tas bort.
you-cannot-delete-this-page-because-you-are-currently-accessing-this-page=Du kan inte ta bort en sida som du har öppen.
you-cannot-delete-user-groups-that-have-users=Du kan inte radera användargrupper som har användare.
you-cannot-edit-a-nonexisting-or-invalid-folder=Du kan inte redigera en ogiltig mapp eller mapp som inte existerar.
you-cannot-edit-the-permissions-of-this-role=Du kan inte ändra rättigheter för den här rollen.
you-cannot-edit-this-page-because-it-was-locked-by-x-on-x=Du kan inte redigera sidan för att den låstes av {0} den {1}.
you-cannot-modify-this-document-because-it-was-locked-by-x-on-x=Du kan inte modifiera dokumentet för att det låstes av {0} den {1}.
you-did-not-select-any-messages=Du har inte valt några meddelanden. Kryssa bredvid de meddelanden du vill välja.
you-do-not-have-an-email-address-registered-with-this-company=Du saknar en registrerad e-postadress för detta företag.
you-do-not-have-any-additional-email-addresses=Du har inga övriga e-postadresser.
you-do-not-have-any-addresses=Du har inga adresser.
you-do-not-have-any-community-roles=Du har inga communitybaserade roller
you-do-not-have-any-organization-roles=Du har inga organisationsbaserade roller.
you-do-not-have-any-phone-numbers=Du har inga telefonnummer.
you-do-not-have-any-posts=Du har inga inlägg.
you-do-not-have-any-regular-roles=Du har inga vanliga roller.
you-do-not-have-any-websites=Du har inga webbsidor.
you-do-not-have-permission-to-access-the-requested-resource=Dina rättigheter ger dig inte tillgång till den här informationen.
you-do-not-have-permission-to-create-a-shortcut-to-the-selected-document=Du har inte rättigheter att skapa en genväg till det valda dokumentet.
you-do-not-have-permission-to-view-this-page=Du har inte rättigheter för att kunna se denna sidan.
you-do-not-have-the-required-permissions=Du har inte de nödvändiga rättigheterna.
you-do-not-have-the-required-permissions-to-access-this-application=Du har inte de rättigheter som krävs för att få använda den här applikationen.
you-do-not-have-the-roles-required-to-access-this-page=Du har inte de roller som är nödvändiga för tillträde till denna sida.
you-do-not-have-the-roles-required-to-access-this-portlet=Du har inte de roller som är nödvändiga för tillträde till denna portlet.
you-have-attempted-to-access-a-section-of-the-site-that-requires-authentication=Du har försökt komma åt en del av sidan som kräver autentisering.
you-have-attempted-to-deactivate-a-portlet-that-must-be-active=Du har försökt avaktivera en portlet som måste vara aktiv.
you-have-been-banned-by-the-moderator=Du har uteslutits av moderatorn.
you-have-been-logged-off-because-you-signed-on-with-this-account-using-a-different-session=Du har blivit utloggad för att dina inloggningsuppgifter användes vid inloggning till en annan session.
you-have-entered-invalid-data=Du har skrivit in felaktig data. Var vänlig och försök igen.
you-have-failed-to-connect-to-the-imap-and-smtp-server=Anslutning till IMAP och SMTP-server misslyckades.
you-have-failed-to-connect-to-the-imap-server-but-successfully-connected-to-the-smtp-server=SMTP-anslutningen gick bra men IMAP-anslutningen misslyckades.
you-have-invited-x-friend=Du har bjudit in {0} vän.
you-have-invited-x-friends=Du har bjudit in {0} vänner.
you-have-no-comics-selected=Du har inga valda skämt.
you-have-no-personalized-pages=Du har inga egna sidor. Var vänlig och skapa en sida.
you-have-not-configured-a-reminder-query=Du har inte ställt in någon lösenordsfråga, var god kontakta en administratör.
you-have-not-configured-any-community-tags=Du har inte angett några communitytaggar
you-have-not-configured-any-global-tags=Du har inte angett några globala taggar.
you-have-rated-this-as-bad=Du har betygsatt det här som dåligt.
you-have-rated-this-as-good=Du har betygsatt det här som bra.
you-have-rated-this-x-stars-out-of-x=Du gav betyget {0} stjärnor av {1}.
you-have-sent-an-email-to-x-about-shipping-this-order=Du har skickat ett e-postmeddelande till {0} angående transporten av beställningen.
you-have-sent-an-email-to-x-about-this-order=Du har skickat ett e-postmeddelande till {0} angående beställningen.
you-have-successfully-added-a-new-email-account=Det gick bra att lägga till ett nytt epost-konto. Kontot är klart att använda om ett par minuter.
you-have-successfully-authenticated-please-provide-the-following-required-information-to-access-the-portal=Du är nu inloggad. För att få tillgång till portalen beghöver du ange följande information.
you-have-successfully-connected-to-the-imap-server-but-failed-to-connect-to-the-smtp-server=IMAP-anslutningen gick bra men SMTP-anslutningen misslyckades.
you-have-successfully-reset-your-preferences=Dina inställningar har nollställts.
you-have-successfully-sent-a-sms-message=Du har lyckats skicka ett SMS meddelande.
you-have-successfully-updated-the-setup=Du har lyckats uppdatera inställningarna.
you-have-successfully-updated-your-preferences=Du har lyckats uppdatera dina inställningar.
you-have-the-following-tags-configured-x=Du har följande taggar konfigurerade: {0}.
you-have-to-be-x's-friend-to-access-her-wall=Du måste vara vän med {0} för att komma åt hennes vägg.
you-have-to-be-x's-friend-to-access-his-wall=Du måste vara vän med {0} för att komma åt hans vägg.
you-have-x-friends=Du har {0} vänner.
you-may-only-vote-once=Du kan bara rösta en gång.
you-may-use-the-tokens-email-address-screen-name-userid=Du kan använda @email_address@, @screen_name@ eller @user_id@ i fältet användarnamn. Dessa kommer ersättas vid körtid till den aktuella användarens uppgifter.
you-may-use-the-tokens-email-address-screen-name-userid-and-password=Du kan använda @email_address@, @screen_name@ och @user_id@ i fältet användarnamn och @password@ för fältet lösenord. Dessa kommer ersättas vid körtid till den aktuella användarens uppgifter.
you-must-agree-to-the-terms-of-use=Du måste godkänna användarvillkoren.
you-must-agree-with-the-terms-of-use-to-continue=Du måste godkänna användarvillkoren för att fortsätta.
you-must-be-authenticated-to-use-this-portlet=Du måste logga in för att få tillgång till portleten.
you-must-first-add-a-vocabulary=Du måste först lägga till en ordlista.
you-must-have-at-least-one-page=Du måste minst ha en sida.
you-must-specify-a-group-id-and-artifact-id-before-you-can-add-a-product-version=Du måste specificera ett grupp-ID och artefakt-ID före du kan lägga till en produktversion.
you-now-have-a-lock-on-this-document=Nu har du låst dokumentet. Ingen kan redigera detta dokument förrän du låser upp det. Låset kommer automatiskt att upphöra efter {0}.
you-save=Spara
you-should-save-the-structure-first=Du bör spara strukturen först.
you-will-be-sent-an-email-notification-when-each-of-the-recipients-of-this-email-have-opened-to-read-this-email=Du kommer att få en e-postbekräftelse när varje e-postmottagare har öppnat detta e-postmeddelande.
you-will-receive-an-email-shortly-with-your-order-summary-and-further-details=Inom kort kommer du att få ett e-postmeddelande med en kortfattad översikt på din beställning och andra detaljer.
your-account-with-login-x-has-been-deleted={0}, ditt konto med inloggning {1} har blivit raderat. Var vänlig och kontakta administratören.
your-account-with-login-x-is-not-active={0}, ditt konto med inloggning {1} är inte aktivt. Var vänlig och kontakta administratören.
your-address-book-is-empty=Din adressbok är tom.
your-answer-does-not-match-what-is-in-our-database=Ditt svar stämmer inte med det vi har registrerat.
your-browser-does-not-support-inline-frames-or-is-currently-configured-not-to-display-inline-frames.-content-can-be-viewed-at-actual-source-page-x=Din webbläsare stödjer inte iframes eller är konfigurerad att inte visa iframes. Innehållet kan ses i sidans källkod: {0}.
your-browser-does-not-support-this-portlet=Din webbläsare stödjer inte denna portlet.
your-cart-has-items-that-are-out-of-stock=Din kundvagn innehåller varor som inte finns i lager. Vill du fortsätta med beställningen ändå?
your-cart-is-empty=Din kundvagn är tom.
your-current-portlet-information-is-as-follows=Din nuvarande portlet-information är:
your-email-accounts=Dina epost-konton.
your-first-page-must-have-one-of-the-following-types=Din första sida moåste vara en av följande typer:
your-first-page-must-not-be-hidden=Din första sida måste vara synlig.
your-invitations-have-been-sent=Dina inbjudningar är skickade.
your-junk-mail-folder-is-taking-up-a-lot-of-space=Din skräppostmapp tar upp för mycket plats. Vill du tömma den nu?
your-membership-has-been-approved=Ditt medlemskap har godkänts.
your-message-was-discarded=Ditt meddelande blev förkastat
your-message-was-sent=Ditt meddelande sändes.
your-new-email-address-is-x=Din nya e-postadress är {0}.
your-new-password-cannot-be-the-same-as-your-old-password-please-enter-in-a-different-password=Ditt gamla och nya lösenord får inte vara samma. Välj ett nytt.
your-order-cannot-be-processed-because-it-falls-below-the-minimum-required-amount-of-x=Du kan inte fortsätta med din beställning därför att den är under minimala antalet varor som är {0}.
your-order-number-is=Ditt beställningsnummer är
your-password-can-only-be-sent-to-an-external-email-address=Ditt lösenord kan bara skickas till en extern e-postadress.
your-password-cannot-be-changed=Du kan inte ändra lösenord.
your-password-has-been-sent-to-x=Ditt lösenord har blivit skickat till {0}.
your-password-has-expired=Ditt lösenord har gått ut. Kontakta systemansvariga för att nollställa ditt lösenord.
your-password-is-expiring-soon=Ditt lösenord kommer snart att gå ut. Du bör ändra till ett nytt.
your-password-will-be-sent-to-your-external-email-address=Ditt lösenord kommer att skickas till din extern e-postadress.
your-rating=Betyg
your-reply-will-be-sent-to-the-user-by-email=Ditt svar kommer att skickas till användaren med e-post.
your-request-processed-successfully=Åtgärden har utförts.
your-request-was-sent-you-will-receive-a-reply-by-email=Din begäran har sänts. Du kommer få svar via e-post.
your-selections=Dina val
your-settings-could-not-be-saved=Det gick inte att spara dina inställningar.
your-trash-folder-is-taking-up-a-lot-of-space=Din papperskorg tar för stor plats. Vill du tömma den nu?
your-type-must-allow-children-pages=Typen måste tillåta undersidor.
zh_en=Kinesiska (Kina) till Engelska
zip=Postnummer
zip-postal=Postnummer
zt_en=Kinesiska (Taiwan) till Engelska