Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.plugins.setLang('specialchar','cy',{euro:'Arwydd yr Ewro',lsquo:'Dyfynnod chwith unigol',rsquo:'Dyfynnod dde unigol',ldquo:'Dyfynnod chwith dwbl',rdquo:'Dyfynnod dde dwbl',ndash:'Cysylltnod en',mdash:'Cysylltnod em',iexcl:'Ebychnod gwrthdro',cent:'Arwydd sent',pound:'Arwydd punt',curren:'Arwydd arian cyfred',yen:'Arwydd yen',brvbar:'Bar toriedig',sect:'Arwydd adran',uml:'Didolnod',copy:'Arwydd hawlfraint',ordf:'Dangosydd benywaidd',laquo:"Dyfynnod dwbl ar ongl i'r chwith",not:'Arwydd Nid',reg:'Arwydd cofrestredig',macr:'Macron',deg:'Arwydd gradd',sup2:'Dau uwchsgript',sup3:'Tri uwchsgript',acute:'Acen ddyrchafedig',micro:'Arwydd micro',para:'Arwydd pilcrow',middot:'Dot canol',cedil:'Sedila',sup1:'Un uwchsgript',ordm:'Dangosydd gwrywaidd',raquo:"Dyfynnod dwbl ar ongl i'r dde",frac14:'Ffracsiwn cyffredin un cwarter',frac12:'Ffracsiwn cyffredin un hanner',frac34:'Ffracsiwn cyffredin tri chwarter',iquest:'Marc cwestiwn gwrthdroëdig',Agrave:'Priflythyren A Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',Aacute:'Priflythyren A Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',Acirc:'Priflythyren A Lladinaidd gydag acen grom',Atilde:'Priflythyren A Lladinaidd gyda thild',Auml:'Priflythyren A Lladinaidd gyda didolnod',Aring:'Priflythyren A Lladinaidd gyda chylch uwchben',AElig:'Priflythyren Æ Lladinaidd',Ccedil:'Priflythyren C Lladinaidd gyda sedila',Egrave:'Priflythyren E Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',Eacute:'Priflythyren E Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',Ecirc:'Priflythyren E Lladinaidd gydag acen grom',Euml:'Priflythyren E Lladinaidd gyda didolnod',Igrave:'Priflythyren I Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',Iacute:'Priflythyren I Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',Icirc:'Priflythyren I Lladinaidd gydag acen grom',Iuml:'Priflythyren I Lladinaidd gyda didolnod',ETH:'Priflythyren Eth',Ntilde:'Priflythyren N Lladinaidd gyda thild',Ograve:'Priflythyren O Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',Oacute:'Priflythyren O Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',Ocirc:'Priflythyren O Lladinaidd gydag acen grom',Otilde:'Priflythyren O Lladinaidd gyda thild',Ouml:'Priflythyren O Lladinaidd gyda didolnod',times:'Arwydd lluosi',Oslash:'Priflythyren O Lladinaidd gyda strôc',Ugrave:'Priflythyren U Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',Uacute:'Priflythyren U Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',Ucirc:'Priflythyren U Lladinaidd gydag acen grom',Uuml:'Priflythyren U Lladinaidd gyda didolnod',Yacute:'Priflythyren Y Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',THORN:'Priflythyren Thorn',szlig:'Llythyren s fach Lladinaidd siarp ',agrave:'Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',aacute:'Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',acirc:'Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen grom',atilde:'Llythyren a fach Lladinaidd gyda thild',auml:'Llythyren a fach Lladinaidd gyda didolnod',aring:'Llythyren a fach Lladinaidd gyda chylch uwchben',aelig:'Llythyren æ fach Lladinaidd',ccedil:'Llythyren c fach Lladinaidd gyda sedila',egrave:'Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',eacute:'Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',ecirc:'Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen grom',euml:'Llythyren e fach Lladinaidd gyda didolnod',igrave:'Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',iacute:'Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',icirc:'Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen grom',iuml:'Llythyren i fach Lladinaidd gyda didolnod',eth:'Llythyren eth fach',ntilde:'Llythyren n fach Lladinaidd gyda thild',ograve:'Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',oacute:'Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',ocirc:'Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen grom',otilde:'Llythyren o fach Lladinaidd gyda thild',ouml:'Llythyren o fach Lladinaidd gyda didolnod',divide:'Arwydd rhannu',oslash:'Llyth',ugrave:'Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',uacute:'Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig',ucirc:'Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen grom',uuml:'Llythyren u fach Lladinaidd gyda didolnod',yacute:'Llythyren y fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig',thorn:'Llythyren o fach Lladinaidd gyda strôc',yuml:'Llythyren y fach Lladinaidd gyda didolnod',OElig:'Priflythyren cwlwm OE Lladinaidd ',oelig:'Priflythyren cwlwm oe Lladinaidd ',372:'Priflythyren W gydag acen grom',374:'Priflythyren Y gydag acen grom',373:'Llythyren w fach gydag acen grom',375:'Llythyren y fach gydag acen grom',sbquo:'Dyfynnod sengl 9-isel',8219:'Dyfynnod sengl 9-uchel cildro',bdquo:'Dyfynnod dwbl 9-isel',hellip:'Coll geiriau llorweddol',trade:'Arwydd marc masnachol',9658:"Pwyntydd du i'r dde",bull:'Bwled',rarr:"Saeth i'r dde",rArr:"Saeth ddwbl i'r dde",hArr:"Saeth ddwbl i'r chwith",diams:'Siwt diemwnt du',asymp:'Bron yn hafal iddo'});
New to GrepCode? Check out our FAQ X